An tâm tài chính

Bảo hiểm tử vong do tai nạn

Tuổi tham gia tối thiểu

30 ngày

Tuổi tham gia tối đa

Mức độ bảo vệ

Tử vong

Với Bảo hiểm Tử vong do tai nạn từ AIA, bạn sẽ luôn an tâm để tận hưởng cuộc sống, đảm bảo tài chính trong mọi trường hợp bất ngờ.

Quyền lợi nổi bật

error icon
Xin lỗi Quý khách. Hiện tại yêu cầu không thể thực hiện được vì hệ thống đang bị lỗi. Quý khách vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ số hotline AIA 028 3812 2777

Liên hệ tư vấn

success.svg

Gửi thông tin thành công

Cám ơn bạn đã liên hệ tư vấn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau 2 ngày làm việc.

Xác định nhu cầu và sản phẩm phù hợp

Khám phá nhu cầu bảo hiểm chỉ với 3 câu hỏi đơn giản

Lời khuyên Sống Khỏe

Bắt đầu hành trình Sống khỏe hơn - Lâu hơn - Hạnh phúc hơn cùng AIA

Thông tin tham gia

Tham khảo biểu phí sản phẩm tại đây

Tham khảo tài liệu tại đây