Quy tắc đạo đức

Tại AIA, chúng tôi luôn tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực và đạo đức trong tất cả các hoạt động. Khi làm như vậy, chúng tôi muốn bảo vệ niềm tin mà khách hàng đã dành cho chúng tôi, đồng thời duy trì và nâng cao nền tảng cho sự phát triển bền vững và thành công lâu dài của chúng tôi.
 
Bộ Quy tắc Đạo đức của chúng tôi cung cấp các hướng dẫn rõ ràng về cách chúng tôi vận hành hoạt động kinh doanh tại mọi thời điểm và áp dụng cho tất cả các cán bộ và nhân viên của AIA. Các đối tác kinh doanh của chúng tôi, bao gồm đại lý, nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đối tác phân phối và tất cả những người đại diện cho AIA được yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn tương tự và tuân theo các thông lệ có trách nhiệm giống như nhân viên của chúng tôi.

Xem và tải bộ Quy tắc tại đây

Xem Quy tắc đạo đức dành cho Nhà cung cấp tại đây