Những Câu Hỏi Thường Gặp

Về bảo hiểm nhân thọ

No results found

Bảo hiểm nhân thọ là:

 • Loại hình bảo hiểm mà đối tượng được bảo hiểm là con người,
 • Kế hoạch hữu hiệu để bảo vệ an toàn tài chính cho khách hàng tham gia bảo hiểm và gia đình họ khi không may gặp phải rủi ro (như tử vong, tai nạn, bệnh hiểm nghèo…).

Bên cạnh đó, bảo hiểm nhân thọ còn giúp khách hàng tiết kiệm và đầu tư một cách kỷ luật để thực hiện những kế hoạch trong tương lai (như đảm bảo tương lai học vấn cho con, tích lũy để mua nhà, mua xe… hoặc có tiền để nghỉ hưu an nhàn).

An toàn tài chính trước rủi ro:

 • BHNT có thể giúp một gia đình vượt qua  giai đoạn khó khăn khi người có thu nhập chính (người trụ cột) trong gia đình không may qua đời. Số tiền của quyền lợi bảo hiểm tử vong được chi trả có thể giúp người thân của khách hàng không rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, giúp con cái họ vẫn có thể tiếp tục đến trường …,
 • BHNT mang lại sự hỗ trợ tài chính để khách hàng có thể yên tâm chữa trị khi không may bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo…

Tích lũy cho những kế hoạch trong tương lai:

BHNT còn là một công cụ tiết kiệm, đầu tư, giúp khách hàng tham gia bảo hiểm có thể tạo dựng một nguồn tiền đáng kể để

 • Cho con theo học một trường đại học tốt ở trong hoặc ngoài nước,
 • Cho con một số vốn để vào đời,
 • Mua xe, mua nhà…,
 • Và vui hưởng cuộc sống an nhàn khi về hưu.

Đó chính là những yếu tố giúp cho người có BHNT thật sự an tâm trong cuộc sống.

Nói chung, BHNT vừa có tính bảo vệ, vừa có tính tiết kiệm. Nếu có rủi ro xảy ra, thì quyền lợi được chi trả sẽ là phao an toàn tài chính cho gia đình. Nếu may mắn không có rủi ro xảy ra thì giá trị hợp đồng bảo hiểm chính là khoản tiết kiệm của khách hàng. 

Yếu tố bảo vệ khi chẳng may có rủi ro xảy ra chính là điểm khác biệt cơ bản giữa tham gia BHNT và gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Khi hợp đồng BHNT được công ty bảo hiểm chấp thuận, người tham gia bảo hiểm đã ngay lập tức được bảo vệ an toàn tài chính với số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ chi trả đầy đủ quyền lợi bảo hiểm theo quy định của hợp đồng, bất kể là khách hàng đã tham gia bao lâu, đã nộp bao nhiêu phí bảo hiểm. Trong khi đó, ngân hàng chỉ có trách nhiệm với số tiền mà khách hàng đã gửi vào, cho dù có hay không có rủi ro xảy ra với khách hàng. 

Một điểm khác biệt nữa cũng cần nhắc tới là BHNT giúp khách hàng tiết kiệm một cách kỷ luật hơn (qua việc đóng phí bảo hiểm định kỳ), và vì thế, ít bị cám dỗ bởi các chi tiêu tùy hứng.

Lý tưởng thì trong một gia đình thành viên nào cũng nên có bảo hiểm nhân thọ (BHNT) với sản phẩm và số tiền bảo hiểm phù hợp. 

Tuy nhiên, xuất phát từ ý nghĩa cơ bản của BHNT là đảm bảo an toàn tài chính, nên trong một gia đình người đầu tiên nên tham gia bảo hiểm nhân thọ là người trụ cột (tức là người mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình). Bằng cách đó, nếu không may có rủi ro xảy ra với người trụ cột, cả gia đình sẽ không lâm vào hoàn cảnh khó khăn. 

Với mong muốn mang lại sự bảo vệ tốt nhất cho người dân Việt Nam, khi khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với AIA , tất cả các thành viên gia đình của khách hàng (cha mẹ, vợ/chồng, con, …) có thể tham gia sản phẩm bổ sung trong cùng hợp đồng này. 

Thông thường, sản phẩm bảo hiểm và số tiền bảo hiểm phù hợp được xác định dựa trên các yếu tố quyết định sau:

 • Mục tiêu mà khách hàng dự tính thực hiện sau một khoảng thời gian xác định,
 • Số tiền tối thiểu mà khách hàng cần để thực hiện mục tiêu đó,
 • Khách hàng cần được bảo vệ trước những rủi ro nào, và
 • Khả năng đóng phí bảo hiểm (tiết kiệm) của khách hàng… 

Tại AIA Việt Nam, các đại lý bảo hiểm/chuyên viên hoạch định tài chính của chúng tôi được trang bị công cụ “Kiểm tra sức khỏe tài chính” để giúp khách hàng xác định sản phẩm bảo hiểm cũng như số tiền bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính của bản thân và gia đình họ. 

Nếu nói về con số phỏng chừng, các chuyên gia tài chính cho rằng, để đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình, một người trụ cột nên được bảo hiểm với số tiền khoảng 10 lần thu nhập hàng năm của mình.

Thẩm định trong bảo hiểm nhân thọ (BHNT) nói chung và kiểm tra sức khỏe thẩm định của khách hàng nói riêng (nếu có), đều được thực hiện trên cơ sở tin tưởng tuyệt đối vào những thông tin mà khách hàng cung cấp khi hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH).

Vì vậy, việc cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, đặc biệt là thông tin về tình trạng sức khỏe và tiền sử bệnh, là trách nhiệm mà khách hàng phải đảm bảo tuân thủ khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Những thông tin mà khách hàng cung cấp không chỉ là cơ sở để công ty bảo hiểm chấp thuận hay từ chối bảo hiểm cho khách hàng, mà còn là cơ sở cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm về sau.

Để giúp khách hàng lưu ý về tầm quan trọng của việc kê khai trung thực, đầy đủ mọi thông tin, trang đầu tiên của HSYCBH của AIA Việt Nam có ghi rõ: 

"Theo quy định của pháp luật, người mua bảo hiểm có trách nhiệm phải cung cấp thông tin một cách chính xác và trung thực. Vì các thông tin này sẽ được sử dụng để ký kết hợp đồng bảo hiểm, nên việc kê khai không đầy đủ hoặc không chính xác có thể sẽ dẫn đến tình trạng hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt hoặc quyền lợi bảo hiểm không được chi trả.”

Trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực cũng được quy định tại Khoản 2, Điều 18, Luật Kinh doanh Bảo hiểm. Đồng thời, Quy tắc điều khoản sản phẩm do Bộ Tài chính phê duyệt cũng quy định: Nếu Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm cung cấp thông tin không trung thực hoặc không đầy đủ mà nếu biết về những thông tin đó Công ty từ chối bảo hiểm hoặc nhận bảo hiểm với mức phí cao hơn, Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, khách hàng được khuyến khích bổ sung các thông tin đã bị bỏ sót hoặc không chính xác để công ty bảo hiểm có thể tái thẩm định và phúc đáp phù hợp.

Người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là để đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình khi chẳng may có rủi ro xảy ra hoặc để tích lũy tài chính cho những kế hoạch trong tương lai. Vì thế, việc đảm bảo khả năng thanh toán nói riêng, và sự vững mạnh về tài chính nói chung của các doanh nghiệp bảo hiểm được Nhà nước, cụ thể là Bộ Tài Chính, giám sát rất chặt chẽ. Cụ thể, các doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ phải đáp ứng vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định, họ còn phải ký quỹ, thiết lập các quỹ dự phòng theo quy định cụ thể của Bộ Tài Chính. Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn đảm bảo biên khả năng thanh toán (là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả) không thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định của  Bộ Tài Chính. Định kỳ, các công ty bảo hiểm phải báo cáo tình hình tài chính, khả năng thanh toán của mình cho Bộ Tài chính.

Bên cạnh việc quản lý, giám sát chặt chẽ từ Bộ Tài Chính, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng rất chú trọng tới công tác quản lý tài chính của mình. Là một thành viên của tập đoàn AIA, ngoài việc tuân thủ các quy định của nhà nước Việt Nam, AIA Việt Nam còn phải tuân thủ các quy định của tập đoàn AIA về quản trị rủi ro, quản trị tài chính. Đây là các quy định đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất. Các quy định, quy trình quản lý nội bộ này sẽ giúp công ty quản lý hiệu quả các rủi ro tài chính và rủi ro bảo hiểm, nhằm đảm bảo khả năng tài chính vững mạnh để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. 

Không những thế, các doanh nghiệp bảo hiểm còn được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập. Định kỳ các công ty kiểm toán sẽ kiếm toán toàn bộ sổ sách, báo cáo, quy trình nhằm đảm bảo tất cả đều được thực hiện đúng theo quy định của cơ quan chức năng. AIA Việt Nam được kiểm toán bởi PWC - là 1 trong 4 công ty Công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo được kiểm toán của năm tài chính 2014, biên khả năng thanh toán của AIA Việt Nam vào ngày 31/12/2014 là 205%.

Chúng tôi tin rằng, khi tham gia bảo hiểm với AIA Việt Nam, khách hàng đã được “Kiểm tra sức khỏe tài chính” để lựa chọn sản phẩm cũng như số tiền bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính của bản thân và gia đình.  Trên cơ sở đó, số phí bảo hiểm mà khách hàng phải đóng theo định kỳ cũng sẽ phù hợp với điều kiện tài chính để đảm bảo hợp đồng được duy trì dài lâu.

Tuy nhiên, khó khăn tài chính tạm thời vẫn có thể xảy ra. Trong trường hợp đó, quy tắc điều khoản sản phẩm cũng có những quy định để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Cụ thể như sau:

 • Thời gian gia hạn đóng phí: nếu bên mua bảo hiểm chưa có điều kiện đóng phí vào ngày đến hạn, khách hàng có thể đóng phí trong khoảng thời gian gia hạn đóng phí là 60 ngày kể từ ngày đến hạn,  

 • Tạm ứng giá trị hoàn lại để đóng phí bảo hiểm tự động:  Đối với hợp đồng của các sản phẩm truyền thống, nếu Bên mua bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm đến hạn, và không yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm khi hết thời gian gia hạn đóng phí và Hợp đồng bảo hiểm đã có Giá trị hoàn lại, Công ty sẽ tự động tạm ứng từ Giá trị hoàn lại số tiền bằng với khoản phí bảo hiểm đến hạn để đóng phí bảo hiểm cho khách hàng, 

 • Tạm ngưng đóng phí: Đối với hợp đồng của các sản phẩm liên kết chung, nếu hợp đồng đã được linh hoạt đóng phí, khách hàng có thể tạm thời ngưng đóng phí. Để duy trì hợp đồng cho khách hàng, công ty sẽ trích từ giá trị tài khoản của hợp đồng để thanh toán chi phí rủi ro và chi phí quản lý hợp đồng,

 •  Khôi phục hiệu lực hợp đồng: Nếu khách hàng vẫn không đóng phí, và nếu giá trị hoàn lại của hợp đồng không còn đủ để đóng phí bảo hiểm tự động, hoặc giá trị tài khoản không còn đủ để khấu trừ các khoản phí hàng tháng, hợp đồng của khách hàng sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp này, khách hàng vẫn có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng trong vòng 24 tháng kể từ ngày hợp đồng bị mất hiệu lực.

Trong thực tế, tất cả các yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo đúng quy định tại quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm đều được các công ty bảo hiểm chấp thuận chi trả đầy đủ và nhanh chóng .

Tuy nhiên, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và đảm bảo công bằng cho tất cả khách hàng tham gia bảo hiểm, đồng thời để bảo hiểm nhân thọ không trở thành một phương tiện đầu cơ trục lợi, cũng có những trường hợp các công ty bảo hiểm buộc phải từ chối thanh toán quyền lợi bảo hiểm. Các trường hợp bị từ chối (nếu có) thường rơi vào các tình huống sau đây: 

 • Sự kiện bảo hiểm xảy ra trước khi hợp đồng hoặc sản phẩm bảo hiểm được công ty bảo hiểm chấp thuận, 

 • Hợp đồng hoặc sản phẩm bảo hiểm của khách hàng đã mất hiệu lực do phí bảo hiểm đến hạn đã không được đóng, hoặc đã kết thúc thời hạn bảo hiểm do đáo hạn, bị chấm dứt hay hủy bỏ,  

 • Sự kiện xảy ra không thuộc phạm vi được bảo hiểm (thí dụ khách hàng không may bị tử vong do bệnh, nhưng sản phẩm mà khách hàng tham gia chỉ bảo hiểm cho trường hợp tử vong do tai nạn…), 

 • Tình trạng của người được bảo hiểm chưa thỏa yêu cầu theo quy tắc điều khoản sản phẩm để được thanh toán quyền lợi bảo hiểm (thí dụ một trong các điều kiện để khách hàng được thanh toán quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn là được cơ quan chức năng xác nhận tỷ lệ thương tật hoặc mất sức lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên, trong khi tỷ lệ thương tật của khách hàng được xác định là 60%...),

 •  Sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc phạm vi loại trừ bảo hiểm theo quy tắc điều khoản sản phẩm (thí dụ người được bảo hiểm tự tử trong vòng 24 tháng kể từ ngày hợp đồng được chấp thuận hoặc từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng sau cùng, hoặc người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình…),

 • Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm đã cung cấp thông tin không trung thực và không đầy đủ.  

  Luật kinh doanh bảo hiểm quy định rõ về trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực đầy đủ của người tham gia bảo hiểm. Đồng thời Quy tắc điều khoản sản phẩm được Bộ Tài Chính phê duyệt cũng quy định: “Nếu Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm cung cấp thông tin không trung thực hoặc không đầy đủ mà nếu biết về những thông tin đó Công ty từ chối bảo hiểm hoặc nhận bảo hiểm với mức phí cao hơn, Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm…”

Có 03 chủ thể chính trong một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đó là Bên mua bảo hiểm (chủ hợp đồng), Người được bảo hiểm và Người thụ hưởng. 

Trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể thay đổi Bên mua bảo hiểm và Người thụ hưởng vào bất cứ thời điểm nào, miễn là Bên mua bảo hiểm mới và Người thụ hưởng mới đáp ứng quy định của Luật pháp và công ty bảo hiểm  tại thời điểm yêu cầu thay  đổi. 

Nhưng khách hàng không thể thay đổi Người được bảo hiểm. Bởi vì trong một hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm là cá nhân được công ty chấp thuận bảo hiểm. Sản phẩm bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm cũng như các điều kiện khác (nếu có) đều được thẩm định và chấp thuận trên cơ sở thông tin về tuổi, sức khỏe, nghề nghiệp của chính người này. 

Tuy nhiên, khách hàng có thể yêu cầu tham gia sản phẩm bổ sung cho những thành viên khác trong gia đình (hay nói cách khác là thêm người được bảo hiểm) khi hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực.

AIA Việt Nam cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng hầu hết nhu cầu của khách hàng. Tham gia sản phẩm bảo hiểm của AIA Việt Nam, khách hàng có thể

 • Tích lũy quỹ tài chính cho con học nghề, vào đại học, cho con một số vốn để vào đời hoặc một món quà ý nghĩa khi kết hôn với các quyền lợi bảo hiểm được chi trả vào những thời điểm phù hợp,

 • Tích lũy cho những nhu cầu chi tiêu ngắn hạn với quyền lợi tiền mặt được chi trả trong thời gian ngắn kể từ năm hợp đồng thứ 3,

 • Tích lũy cho những nhu cầu chi tiêu trong 10-15 năm như mua nhà, mua xe với quyền lợi chi trả khi đáo hạn hợp đồng,

 • Tích lũy cho những nhu cầu chi tiêu, du lịch, kinh doanh khi về hưu,

 • Tích lũy như là một phần tài sản để lại cho con, hoặc để lo hậu sự khi về già mà không để cho những người thân phải bận tâm.

Bên cạnh đó, các sản phẩm của AIA Việt Nam còn luôn giúp khách hàng an tâm khi được hỗ trợ tài chính cho các khoản chi phí khi ốm đau phải khám chữa bệnh, khi không may mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị thương tật do tai nạn.

Và điều quan trọng gắn liền với ý nghĩa nhân bản của bảo hiểm nhân thọ, là các sản phẩm bảo hiểm của AIA Việt Nam giúp đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình khi người trụ cột không may gặp rủi ro.

Các sản phẩm của AIA Việt Nam không chỉ phù hợp cho khách hàng cá nhân mà còn đáp ứng được nhu cầu thu hút và gìn giữ nhân tài, gia tăng phúc lợi dành cho nhân viên của các doanh nghiệp.

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên thị trường có thể có những chi tiết quyền lợi giống nhau và cũng có những điểm khác nhau.

Trong những dòng sản phẩm bảo hiểm thế hệ mới của AIA Việt Nam, chúng tôi đã nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến khách hàng nhằm mang đến không chỉ những quyền lợi bảo vệ và tiết kiệm thiết thực cho khách hàng của mình, mà còn giúp khách hàng có thể thay đổi giải pháp bảo hiểm phù hợp với những nhu cầu thay đổi trong tương lai.

Chúng tôi có thể liệt kê một số điểm khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường như sau:

 • quyền lợi bảo hiểm được tăng gấp đôi trong trường hợp người được bảo hiểm không may bị tử vong do tai nạn,

 • hỗ trợ tài chính khi khách hàng bị ung thư với quyền lợi được chi trả thêm hoặc tạm ứng trước từ quyền lợi khác,

 • quyền lợi tăng thêm cho những khách hàng không hút thuốc lá, hoặc khách hàng không hút thuốc lá sẽ được hưởng mức phí bảo hiểm thấp hơn,

 • tính linh hoạt cao giúp khách hàng có thể chủ động thay đổi số tiền bảo  hiểm, mức phí đóng và quyền lợi đáo hạn khi nhu cầu thay đổi,

 • một số sản phẩm còn cho phép khách hàng tăng số tiền bảo hiểm khi có những sự kiện lớn trong cuộc đời (như kết hôn, sinh con) mà không cần bằng chứng về sức khỏe và tài chính,

 • có sản phẩm cho phép khách hàng chuyển đổi từ một hợp đồng cung cấp sự bảo vệ ngắn hạn sang những sản phẩm khác không chỉ dài hạn hơn mà còn có yếu tố tiết kiệm, đầu tư khi nhu cầu của khách hàng thay đổi.

Bên cạnh đó, AIA Việt Nam luôn nỗ lực để mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất và những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng của mình thông qua các mô hình văn phòng và mô hình dịch vụ sáng tạo, độc đáo.

Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Y tế là những chính sách nằm trong hệ thống an sinh xã hội mà Nhà nước cung cấp cho một số đối tượng, góp phần ổn định cuộc sống và cung cấp sự bảo vệ tài chính nhất định khi bị ốm đau, bệnh tật, khi về hưu...

Tuy nhiên, quyền lợi, đối tượng tham gia và phạm vi bảo hiểm cũng như mức độ linh hoạt của những chính sách này chưa đáp ứng được nhu cầu của đại đa số người dân. Bảo hiểm Nhân thọ chính là một giải pháp nhằm cung cấp thêm những dịch vụ bảo hiểm mà Bảo hiểm Xã hội/ Bảo hiểm Y tế chưa có, hoặc đã có nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu rất đa dạng của khách hàng. Đó cũng chính là lý do để bạn nên tham gia Bảo hiểm Nhân thọ, cho dù bạn đã có hay chưa có Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế.

Khách hàng chỉ cần ở trong độ tuổi có thể được bảo hiểm (có quy định trong từng sản phẩm cụ thể), có tình trạng sức khỏe phù hợp với tiêu chuẩn thẩm định của công ty bảo hiểm, và có khả năng đóng phí bảo hiểm là có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Số tiền khách hàng cần có để đóng phí bảo hiểm tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, như sản phẩm bảo hiểm mà khách hàng tham gia, thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, tuổi và tình trạng sức khỏe của khách hàng khi tham gia bảo hiểm…

Tuy nhiên, theo quy định hiện nay của AIA Việt Nam, khách hàng chỉ cần tối thiểu khoảng 14.000 đồng/ngày (5 triệu đồng /năm) là đã có thể tham gia các giải pháp bảo hiểm của AIA. Với khoản tiết kiệm này, tùy thuộc vào thời gian tích lũy, mục tiêu bảo hiểm, các Đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp của AIA sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn sản phẩm và số tiền được bảo hiểm tương ứng để giúp bạn có giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất.

Chúng tôi cho rằng, sản phẩm tốt nhất là sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính vào từng thời kỳ của mỗi khách hàng. Điều này có nghĩa là một sản phẩm có thể được coi là tốt nhất với khách hàng này chưa chắc đã tốt nhất với khách hàng khác; hoặc một sản phẩm có thể là phù hợp nhất với khách hàng tại giai đoạn này, nhưng đến một giai đoạn khác trong cuộc sống, khách hàng có thể cần thêm một sản phẩm khác nữa để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đã thay đổi của mình.

Nhưng nhìn chung, tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đều góp phần giúp bạn an tâm hơn trước những rủi ro trong cuộc sống và thực hiện được các kế hoạch tài chính ngắn hạn cũng như dài hạn của mình.

Các Đại lý bảo hiểm/Chuyên viên hoạch định tài chính của AIA Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn và gia đình.

Để có được sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất, bạn cần:

 • Xác định mục tiêu, nhu cầu và mong muốn của mình, và 
 • Liên hệ AIA Việt Nam để nhận sự tư vấn từ các đại lý bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp.

Với công cụ “Kiểm tra sức khỏe tài chính”, các Đại lý bảo hiểm/chuyên viên hoạch định tài chính của AIA Việt Nam sẽ phân tích, hoạch định các kế hoạch tài chính cùng bạn. Trên cơ sở này, họ sẽ tư vấn giúp bạn lựa chọn  sản phẩm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của mình.

Lạm phát, đồng tiền mất giá…là những yếu tố mà chúng ta không thể kiểm soát được. Tại Việt Nam, bảo hiểm nhân thọ cũng không có sản phẩm nào có thể giúp khách hàng khắc phục tác động của việc đồng tiền mất giá.

Tuy nhiên, qua tư vấn của các đại lý chuyên nghiệp và tính linh hoạt trong thiết kế sản phẩm, bảo hiểm nhân thọ có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình, dù tiền có mất giá hay không.

 • Khi tư vấn giải pháp bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng, các đại lý chuyên nghiệp sẽ dựa vào mục tiêu mà khách hàng muốn đạt được trong tương lai (thí dụ có một khoản tiền nhất định vào một thời điểm nhất định trong tương lai để cho con đi du học) để cùng khách hàng tính toán và lựa chọn sản phẩm cũng như số tiền bảo hiểm phù hợp. Số tiền bảo hiểm này đã phải tính đến cả những yếu tố mất giá của đồng tiền cũng như chi phí có thể tăng lên trong tương lai.

 • Nhờ tính linh hoạt trong thiết kế sản phẩm, trong quá trình tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể tăng số tiền bảo hiểm hoặc thay đổi lựa chọn quyền lợi để phù hợp hơn với sự thay đổi, kể cả thay đổi về nhu cầu hay thay đổi do ảnh hưởng của đồng tiền mất giá.

 • Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm cũng có các sản phẩm có Số tiền bảo hiểm tăng dần qua các năm, theo một tỉ lệ cố định dựa trên Số tiền bảo hiểm gốc (Số tiền bảo hiểm làm căn cứ tính phí bảo hiểm).

Ví dụ: Sản phẩm An Tâm Bảo Phí của AIA, bắt đầu từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2, Số tiền bảo hiểm sẽ được tăng 2% mỗi năm tính trên Số tiền bảo hiểm gốc vào đúng Ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm.

Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) mang lại nhiều lợi ích to lớn cho xã hội, cho nền kinh tế của một quốc gia.

 • BHNT hỗ trợ tạo dựng sự ổn định xã hội thông qua việc đảm bảo an toàn tài chính và qua đó giảm thiểu tối đa sự lo lắng cho khách hàng tham gia bảo hiểm,
 • BHNT giúp giảm gánh nặng ngân sách quốc gia trong việc chăm lo người già, và những người phụ thuộc khi người trụ cột trong gia đình không may qua đời,
 • BHNT giúp tạo công ăn việc làm ổn định với thu nhập thỏa đáng cho rất nhiều người,
 • BHNT giúp huy động vốn để đầu tư cho những dự án trung và dài hạn nhằm góp phần phát triển đất nước.

Các kênh đóng phí bảo hiểm

No results found

Quý khách có thể chủ động lựa chọn kênh đóng phí bảo hiểm thuận tiện nhất cho mình trong số các kênh đóng phí đa dạng được liệt kê sau đây: 

 1.  Qua Ngân hàng,
 2.  Tại hệ thống Bưu điện (bưu cục) của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam,
 3.  Tại các Văn phòng giao dịch của AIA Việt Nam trên toàn quốc, hoặc
 4.  Tại nhà qua Tư vấn dịch vụ tái tục của AIA Việt Nam.
 5.  Qua Ứng dụng AIA+

Lưu ý chung:

    * Nhằm đảm bảo kế hoạch tài chính của Quý khách được thực hiện như đã hoạch định ban đầu, Quý khách vui lòng chủ động đóng phí bảo hiểm đúng hạn và đầy đủ theo Quy tắc điều khoản của hợp đồng bảo hiểm ngay cả khi chưa nhận được thư báo hoặc tin nhắn hoặc email thông báo phí bảo hiểm từ AIA Việt Nam,

    * Đồng thời, Quý khách vui lòng lưu giữ các Phiếu thu này để tiện việc đối chiếu về sau (nếu cần).

Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng liên lạc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng theo số điện thoại 028 3812 2777 (từ 8h00 đến 17h30, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) hoặc email: vn.customer@aia.com.

Hiện tại, AIA Vệt Nam có triển khai Dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm tự động qua ngân hàng ACB, BIDV, Sacombank, HSBC và Citibank

* Đối với BIDV, ACB, hoặc Sacombank, Quý khách cần có tài khoản hoặc thẻ thanh toán tại BIDV, ACB, hoặc Sacombank và đăng ký sử dụng Dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm tự động với ngân hàng thông qua:

 • Các Văn phòng giao dịch của AIA Việt Nam trên toàn quốc; hoặc
 • Đại lý bảo hiểm hoặc Tư vấn dịch vụ tái tục của AIA Việt Nam; hoặc
 • Các phòng giao dịch và chi nhánh của BIDV, ACB và Sacombank trên toàn quốc.

* Đối với HSBC và Citibank, Quý khách cần có thẻ tín dụng và đăng ký dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm tự động tại ngân hàng.

Không chỉ dễ dàng, đơn giản khi đăng ký và hoàn toàn miễn phí, dịch vụ này còn giúp Quý khách không còn phải bận tâm về thời gian cũng như các thủ tục liên quan vào mỗi kỳ đóng phí.

Ngoài yếu tố an toàn do không phải đóng phí bằng tiền mặt, hình thức đóng phí này có những ưu điểm sau đây:

 • Hoàn toàn miễn phí và có sự hỗ trợ từ cả ngân hàng và AIA Việt Nam, và
 • Tiết kiệm được thời gian  bảo đảm thanh toán đúng hạn:  Quý khách chỉ cần thực hiện đăng ký một lần duy nhất; và sau đó Ngân hàng sẽ chủ động thanh thoán phí bảo hiểm theo yêu cầu của Quý khách.

Trong trường hợp hạn hữu này, ngân hàng sẽ thông báo cụ thể cho AIA Việt Nam, và chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ  với Quý khách (qua số điện thoại hoặc email Quý khách đã đăng ký với AIA Việt Nam). Sau khi được thông báo, Quý khách vui lòng sắp xếp nộp phí bảo hiểm trong thời gian gia hạn đóng phí để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của mình.

Để được yên tâm, Quý khách vui lòng yêu cầu Tư vấn dịch vụ tái tục xuất trình:

 • Thư giới thiệu do AIA Việt Nam cung cấp,
 • Chứng minh nhân dân, và
 • Thẻ tư vấn dịch vụ tái tục của AIA Việt Nam.

Ngoài ra, Quý khách vui lòng yêu cầu Tư vấn dịch vụ tái tục phát hành Phiếu thu tiền hợp lệ cho khoản phí bảo hiểm mà Quý khách đóng cho AIA Việt Nam.

Ngay khi các khoản phí bảo hiểm đã đóng được ghi nhận vào các Hợp đồng bảo hiểm của Quý khách, AIA Việt Nam sẽ gửi tin nhắn xác nhận thanh toán qua số điện thoại mà Quý khách đã đăng ký với AIA Việt Nam.

Trong trường hợp không nhận được tin nhắn xác nhận trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày đóng phí, Quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi theo số điện thoại 028 3812 2777 hoặc email: vn.customer@aia.com. Chúng tôi sẽ kiểm tra và phản hồi đến với Quý khách.

Thanh toán Quyền lợi Hợp đồng BH

No results found

Khi hợp đồng bảo hiểm của Quý khách có quyền lợi hợp đồng bảo hiểm, AIA Việt Nam sẽ gửi tin nhắn qua số điện thoại của Quý khách. Đồng thời, thư báo cũng được gửi đến Quý khách qua địa chỉ liên lạc và địa chỉ email mà Quý khách đã đăng ký với AIA Việt Nam. Thời gian gửi tin nhắn và thư báo hoặc email sẽ phụ thuộc vào từng loại quyền lợi, nhưng tối thiểu là khoảng 2 tuần trước khi đến hạn chi trả quyền lợi bảo hiểm.
 
Ngoài ra, Quý khách có thể xem trên trang Ứng dụng AIA+ của Quý khách. 

Khi có yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm như: Rút tiền mặt định kỳ, tạm ứng/rút tiền từ giá trị hợp đồng, đáo hạn,…, Quý khách vui lòng gửi yêu cầu trực tuyến thông qua Ứng dụng AIA+.
Đối với các dịch vụ chưa sẵn sàng trên AIA+, Quý khách vui lòng chọn mẫu biểu phù hợp tại Mẫu biểu, điền đầy đủ thông tin và gửi về AIA Việt Nam bằng cách:
 • Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách; hoặc
 • Nộp trực tiếp tại bất kỳ Văn phòng nào của AIA Việt Nam tại các tỉnh thành trên cả nước
 • Gửi thư về: AIA Việt Nam, Tòa nhà Royal Center - Tháp B, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Sản phẩm gợi ý

Quý khách có thể lựa chọn các phương thức nhận tiền sau mà không chịu bất kỳ chi phí nào
 • Qua tài khoản cá nhân tại Ngân hàng; hoặc
 • Nhận tiền mặt bằng CMND tại Ngân hàng mà Quý khách chỉ định; 
* Ngoài ra, quý khách có thể sử dụng Quyền lợi hợp đồng bảo hiểm để thanh toán các khoản đã tạm ứng hoặc đóng phí bảo hiểm cho hợp đồng.
Quý khách cũng có thể liên hệ AIA Việt Nam theo số điện thoại 028 3812 2777, hoặc email: vn.customer@aia.com để được hướng dẫn chi tiết.

Quý khách hoàn toàn có quyền sử dụng các khoản tiền từ Quyền lợi hợp đồng bảo hiểm (quyền lợi tiền mặt định kỳ, quyền lợi đáo hạn) để đóng phí bảo hiểm tái tục, hoàn trả các khoản đã tạm ứng và/hoặc tham gia hợp đồng bảo hiểm mới.
Quý khách vui lòng liên hệ AIA Việt Nam theo số điện thoại 028 3812 2777, hoặc email: vn.customer@aia.com để được hướng dẫn chi tiết.

Điều chỉnh thông tin Hợp đồng BH

No results found

Để việc giao tiếp, liên lạc giữa công ty và Quý khách được thông suốt và để đảm bảo quyền lợi của mình, Quý khách cần cập nhật cho công ty khi có các thay đổi liên quan tới
 • Thông tin liên lạc (địa chỉ email, số điện thoại di động/cố định, địa chỉ nhận thư báo),
 • Thông tin về nhân thân (số CMND, quốc tịch…),
 • Nơi cư trú, đặc biệt là khi ra nước ngoài, và
 • Nghề nghiệp.

Việc thay đổi các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tùy thuộc vào quy định tại Quy tắc điều khoản của từng sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, nhìn chung Quý khách  có thể yêu cầu
 • Thay đổi Bên mua bảo hiểm, hoặc/và thay đổi Người Thụ hưởng,
 • Tăng/giảm số tiền bảo hiểm của các sản phẩm đã tham gia,
 • Tham gia thêm sản phẩm bổ sung cho bản thân hoặc cho các thành viên khác trong gia đình; hoặc hủy bỏ các sản phẩm bổ sung đã tham gia,
 • Thay đổi định kỳ đóng phí,
 • Thay đổi lựa chọn quyền lợi (áp dụng cho một số sản phẩm)

Sản phẩm gợi ý

Khi có yêu cầu điều chỉnh/thay đổi thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng gửi yêu cầu trực tuyến thông qua Ứng dụng AIA+
Đối với các dịch vụ chưa sẵn sàng trên AIA+, Quý khách vui lòng chọn mẫu biểu phù hợp tại Mẫu biểu, điền đầy đủ thông tin và gửi về AIA Việt Nam bằng cách:
 • Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách; hoặc
 • Nộp trực tiếp tại bất kỳ Văn phòng nào của AIA Việt Nam tại các tỉnh thành trên cả nước
 • Gửi thư về: AIA Việt Nam, Tòa nhà Royal Center - Tháp B, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Việc cập nhật thông tin liên lạc sẽ giúp cho việc liên lạc giữa Quý khách và AIA Việt Nam được thông suốt và Quý khách sẽ kịp thời theo dõi các thông tin về hợp đồng bảo hiểm của mình.
Vì vậy, ngay khi có bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ email, số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, Quý khách vui lòng thông báo ngay với AIA Việt Nam.
Quý khách có thể thực hiện yêu cầu điều chỉnh thông tin hợp đồng bảo hiểm nhanh chóng và tiện lợi thông qua Ứng dụng AIA+ 
Quý khách cũng có thể liên hệ với AIA AIA Việt Nam theo số điện thoại 028 3812 2777, hoặc email: vn.customer@aia.com để được hướng dẫn chi tiết.

Phí bảo hiểm và/hoặc quyền lợi bảo hiểm của một số sản phẩm có thể thay đổi khi khách hàng thay đổi công việc/nghề nghiệp có mức rủi ro khác với công việc/nghề nghiệp đã kê khai trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Vì thế, Quý khách vui lòng thông báo cho AIA Việt Nam khi có thay đổi nghề nghiệp để chúng tôi thẩm định và thông báo phù hợp đến Quý khách.
Để được tư vấn kỹ càng hơn, Quý khách vui lòng liên hệ với đại lý phục vụ hợp đồng hoặc liên hệ chúng tôi theo số điện thoại 028 3812 2777, hoặc email: vn.customer@aia.com để được hướng dẫn thêm.

Theo Quy tắc điều khoản của sản phẩm bảo hiểm, Quý khách có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm trong vòng 24 tháng kể từ ngày hợp đồng mất hiệu lực bằng cách hoàn tất "Phiếu yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng/ sản phẩm bổ sung" và gửi về cho AIA Việt Nam ; và thanh toán các kỳ phí bảo hiểm quá hạn, các khoản tạm ứng chưa được hoàn trả và khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh tính đến ngày đóng phí (nếu có). Quý khách có thể gửi Phiếu yêu cầu bằng các phương thức sau:
 • Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách; hoặc
 • Nộp trực tiếp tại bất kỳ Văn phòng nào của AIA Việt Nam trên cả nước; hoặc
 • Gửi thư về  AIA Việt Nam, Tòa nhà Royal Center - Tháp B, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
* Ngoài ra, đối với những khách hàng đã đăng ký dịch vụ Giao dịch điện tử của AIA Việt Nam, Quý khách có thể thực hiện yêu cầu khôi phục hợp đồng trực tuyến thông qua Ứng dụng AIA+
Sau khi nhận được Yêu cầu của Quý khách, AIA Việt Nam sẽ nhanh chóng thẩm định và có thông báo phù hợp đến Quý khách.
Để được tư vấn kỹ càng hơn, Quý khách vui lòng liên hệ với đại lý phục vụ hợp đồng, hoặc liên hệ chúng tôi theo số điện thoại 028 3812 2777, hoặc email: vn.customer@aia.com để được hướng dẫn thêm.

Yêu cầu giải quyết Quyền lợi BH

No results found

Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng có thể chọn một trong các kênh sau để được hỗ trợ:
 • Thông báo cho Đại lý phục vụ để được hỗ trợ hoàn tất thủ tục yêu cầu giải quyết QLBH, hoặc
 • Liên hệ với AIA Việt Nam qua số điện thoại của đường dây nóng: 028 3812 2777 (bấm phím số 9) để được hướng dẫn thủ tục yêu cầu giải quyết QLBH, hoặc
 • Tham khảo thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại đây.

Để việc giải quyết QLBH được thực hiện nhanh chóng, chính xác, khách hàng cần:
 • nộp đầy đủ các chứng từ hợp lệ theo hướng dẫn 
 • cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về sự kiện bảo hiểm,
 • cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về người nhận QLBH và phương thức nhận tiền,
 • đồng thời, hợp tác với Công ty trong việc hoàn tất các giấy tờ được đề nghị bổ sung.

Sản phẩm gợi ý

Công tác thẩm định bảo hiểm nhân thọ nói chung và việc kiểm tra sức khỏe thẩm định của khách hàng nói riêng (nếu có) đều được thực hiện trên cơ sở tin tưởng vào  các thông tin mà khách hàng cung  cấp trong HSYCBH. Vì thế, việc cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực của khách hàng khi lập HSYCBH là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của mình. Yêu cầu này được quy định rất rõ tại Luật kinh doanh bảo hiểm và Quy tắc điều khoản sản phẩm.
 Để lưu ý khách hàng về yêu cầu quan trọng này, trang đầu tiên HSYCBH của AIA Việt Nam cũng có ghi rõ:
 • BMBH có trách nhiệm phải cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác,
 • Việc kê khai không đầy đủ hoặc không chính xác có thể dẫn đến tình trạng hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt hoặc quyền lợi bảo hiểm không được chi trả, và
 • Vào mọi thời điểm, nếu Bên mua bảo hiểm  phát hiện có thông tin bị bỏ sót hoặc được cung cấp không chính xác, Bên mua bảo hiểm cần thông báo cho AIA Việt Nam để được điều chỉnh. 

Theo quy định tại Quy tắc điều khoản sản phẩm do Bộ Tài chính phê duyệt, Người thụ hưởng là cá nhân hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong.
Để quyền lợi bảo hiểm tử vong được chi trả nhanh chóng và đúng đối tượng theo nguyện vọng của Bên mua bảo hiểm, AIA Viêt Nam khuyến khích khách hàng chỉ định người thụ hưởng QLBH ngay khi lập Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ.
Khách hàng có thể thay đổi, bổ sung người thụ hưởng bất cứ thời điểm nào trong quá trình tham gia bảo hiểm.

Nếu Hợp đồng bảo hiểm không chỉ định Người thụ hưởng QLBH thì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm tử vong, AIA Việt Nam sẽ chi trả QLBH cho Bên mua bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm trong trường hợp Bên mua bảo hiểm tử vong. Việc thừa kế được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân Sự Nước CHXHCN Việt Nam.
Thông thường khách hàng cũng sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để hoàn tất các thủ tục thừa kế (và có thể là cả thủ tục ủy quyền nhận tiền giữa những người thừa kế). Do đó, việc nhận QLBH sẽ bị chậm trễ so với mong muốn của khách hàng.
Vì thế, để thuận tiện cho khách hàng và giúp AIA Việt Nam có thể chi trả QLBH cho khách hàng được nhanh chóng nhất, chúng tôi khuyến khích khách hàng chỉ định người thụ hưởng QLBH ngay khi lập Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ.
Khách hàng có thể thay đổi, bổ sung người thụ hưởng bất cứ thời điểm nào trong quá trình tham gia bảo hiểm.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, AIA Việt Nam đã triển khai nhiều phương thức chi trả QLBH, và khách hàng có thể lựa chọn phương thức phù hợp nhất với điều kiện của mình.
Cụ thể, khách hàng có thể nhận QLBH:
    * qua hình thức chuyển khoản vào Tài khoản Ngân hàng của khách hàng, hoặc
    * bằng CMND tại bất cứ Ngân hàng nào do khách hàng lựa chọn, hoặc
    * bằng CMND tại Bưu điện, hoặc
Tuy nhiên, để thuận tiện và an toàn cho khách hàng, AIA Việt Nam khuyến khích khách hàng nhận QLBH qua tài khoản cá nhân của khách hàng.
Ngoài ra, quý khách có thể sử dụng Quyền lợi hợp đồng bảo hiểm để thanh toán các khoản đã tạm ứng hoặc đóng phí bảo hiểm cho hợp đồng.
Để AIA Việt Nam có thể chi trả QLBH được nhanh chóng, khi lập yêu cầu giải quyết QLBH, khách hàng nên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về người nhận QLBH và phương thức nhận tiền.

Trong công tác giải quyết QLBH, các công ty BHNT phải đảm bảo nguyên tắc nhanh chóng, chính xác và theo đúng quy định tại Quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm mà khách hàng tham gia, cũng như các quy định khác của Luật kinh doanh bảo hiểm.
Để tuân thủ nguyên tắc này, khi thẩm định hồ sơ yêu cầu giải quyết QLBH, Phòng giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải đảm bảo các yếu tố cơ bản sau đây:
 • Tình trạng hợp đồng: Hợp đồng BHNT phải còn có hiệu lực khi sự kiện bảo hiểm xảy ra,
 • Người được bảo hiểm: Người bị tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn …phải là người được bảo hiểm theo hợp đồng,
 • Sự kiện bảo hiểm: Sự kiện xảy ra đối với người được bảo hiểm phải  thuộc phạm vi được bảo hiểm và không thuộc các điều khoản loại trừ theo quy định tại Quy tắc điều khoản sản phẩm, và
 • Loại trừ yếu tố gian dối, trục lợi bảo hiểm: Xem xét kỹ càng và thu thập thêm thông tin (nếu cần thiết) và kiên quyết từ chối chi trả QLBH trong trường hợp thông tin, đặc biệt là thông tin về sức khỏe và tiền sử bệnh, đã không được cung cấp đầy đủ và trung thực khi hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm …
Theo đó, sẽ có những trường hợp các công ty bảo hiểm phải từ chối chấp thuận yêu cầu giải quyết QLBH để đảm bảo tuân thủ luật pháp và bảo vệ sự công bằng cho tất cả khách hàng tham gia bảo hiểm.

Hoạt động kinh doanh

Không có kết quả nào được tìm thấy

AIA Việt Nam là một thành viên của Tập đoàn AIA, tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc Châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết và là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn thứ hai trên thế giới về giá trị vốn hóa thị trường (số liệu tháng 9, năm 2015). AIA cũng là một trong những tập đoàn vững mạnh nhất trên thế giới về mặt tài chính, được tổ chức uy tín Standard and Poors xếp hạng năng lực tài chính loại AA- (bền vững). 

Với nguồn vốn pháp định là 1.264,3 tỷ đồng, AIA Việt Nam là một trong vài công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn pháp định cao nhất tại Việt Nam. AIA Việt Nam cũng luôn duy trì biên khả năng thanh toán cao hơn nhiều so với yêu cầu. Biên khả năng thanh toán của AIA Việt Nam vào ngày 31/12/2014 là 205%.

Được thành lập từ tháng 2 năm 2000, tính đến nay, AIA Việt Nam đã có hệ thống với hơn 100 văn phòng tại hơn 50 tỉnh thành. AIA Việt Nam là một trong 05 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam; và trong những năm gần đây AIA Việt Nam là một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất trong số những công ty BHNT hàng đầu này. 

(Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)

AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA, tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc Châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết. Tập đoàn hoạt động tại 18 thị trường trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Hoạt động tại Việt Nam từ tháng 02/2000, AIA Việt Nam luôn nỗ lực để mang lại những trải nghiệm mới và khác biệt cho khách hàng cũng như cung cấp những giải pháp ngày một tốt hơn cho nhu cầu của họ. 

Là một Công ty bảo hiểm nhân thọ năng động và sáng tạo, sự khác biệt mà AIA mang đến cho khách hàng không chỉ về thương hiệu, về sự chuyên nghiệp mà quan trọng nhất là trải nghiệm dịch vụ.

AIA Việt Nam là công ty đầu tiên trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam phát triển ứng dụng iPoS trên ipad nhằm mang lại sự đơn giản và thuận tiện cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm.

AIA Việt Nam cũng là công ty BHNT đầu tiên giới thiệu những mô hình văn phòng đầy sáng tạo, được khách hàng và công chúng đón nhận tích cực, như  “nest by AIA”, “AIA Exchange” và GA NEXT: 

nest by AIA:

 • là một mô hình dịch vụ khách hàng khác biệt và độc đáo. Đó là một không gian đầy cảm hứng, nơi người dân thành thị có thể đến để mở rộng mối quan hệ, giao lưu, kết nối, và - nếu có nhu cầu - được tư vấn để tham gia bảo hiểm. Các khách hàng hiện hữu của AIA Việt Nam cũng có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình trong khi thưởng thức hương vị cà phê thơm ngon tại nest by AIA.

AIA Exchange:

 • là không gian làm việc mở, tràn đầy năng lượng dành cho lực lượng Chuyên viên hoạch định tài chính của AIA Việt Nam,
 • là Học viện ngoại hạng đào tạo đội ngũ Đại lý ngoại hạng và Chuyên viên hoạch định tài chính, và
 • là nơi để khách hàng có thể gặp gỡ, trao đổi với các chuyên viên hoạch định tài chính, hoặc thực hiện các giao dịch bảo hiểm một cách nhanh chóng và thuận tiện với sự trợ giúp nhiệt tình của đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

GA NEXT :

 • là mô hình văn phòng Tổng đại lý mới và hiện đại của AIA Việt Nam,
 • là văn phòng làm việc của lực lượng đại lý chuyên nghiệp của AIA Việt Nam, và
 • là nơi khách hàng có thể trải nghiệm những dịch vụ tư vấn, giao dịch bảo hiểm trong một không gian mở, hiện đại và thân thiện.

Đội ngũ chuyên viên hoạch định tài chính trẻ trung, năng động toàn thời gian và lực lượng đại lý ngoại hạng chuyên nghiệp. Đội ngũ này được huấn luyện theo các chương trình mà một số người xuất sắc nhất trên thề giới đang được huấn luyện tại Học viện Ngoại hạng AIA – một mô hình huấn luyện chuyên biệt của AIA.

Để mang lại sự thuận tiện nhất cho khách hàng trong việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, AIA Việt Nam đã không ngừng phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh và phục vụ khách hàng trên toàn quốc. Tính đến nay, AIA Việt Nam có hệ thống hơn 100 văn phòng tại hơn 50 tỉnh thành. Quý khách có thể tham khảo thêm về các địa chỉ văn phòng của chúng tôi tại đây.

Trong đó, hai Văn phòng “nest by AIA” và “AIA Exchange” được thiết kế theo mô hình độc đáo và khác biệt nhằm góp phần thay đổi cảm nhận của công chúng về dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, và mang lại trải nghiệm tích cực cho khách hàng khi  giao dịch với AIA Việt Nam. Bên cạnh đó, các văn phòng Tổng Đại lý (VP TĐL) cũng là một mắt xích quan trọng, mang đến sự thuận tiện cho khách hàng và đội ngũ đại lý của chúng tôi, đặc biệt là tại các khu vực ngoài các thành phố lớn. VPTĐL theo mô hình GA NEXT, một không gian mở và hiện đại, cũng đang được AIA Việt Nam nhân rộng để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Phù hợp với cam kết của chúng tôi với khách hàng và phương châm đầu tư thận trọng của các doanh nghiệp BHNT nói chung, chiến lược đầu tư của chúng tôi hướng đến việc đảm bảo an toàn vốn và gia tăng thu nhập đầu tư nhằm đem lại quyền lợi cao hơn cho khách hàng. Danh mục đầu tư của AIA Việt Nam khá đa dạng, nhưng chủ yếu tập trung vào các trái phiếu bao gồm trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Tùy thuộc vào quyền lợi bảo hiểm theo thiết kế của sản phẩm, danh mục đầu tư sẽ khác nhau cho từng nhóm sản phẩm nhằm mang lại quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Gần đây nhất, vào tháng 9/2015, AIA Việt Nam đã đầu tư tổng cộng 1.370 tỷ đồng vào Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm, loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dài nhất từ trước tới nay. Khoản đầu tư này phù hợp với cam kết dài hạn của AIA Việt Nam đối với khách hàng của mình, và sự tin tưởng vào các viễn cảnh kinh tế của đất nước.

Việt Nam đang là thị trường trọng điểm của Tập đoàn AIA và Tập đoàn sẽ hỗ trợ mạnh mẽ để AIA Việt Nam trở thành công ty BHNT tốt nhất Việt Nam.

Tiếp nối những thành công trong những năm vừa qua, AIA Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường năng lực cạnh tranh của các kênh bán hàng với chiến lược đại lý ngoại hạng và phát triển các kênh hợp tác kinh doanh một cách hiệu quả. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các mô hình độc đáo đã được AIA Việt Nam giới thiệu vào đầu năm nay là “nest by AIA”, “AIA Exchange” và GA NEXT cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ song song với việc mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu và giới thiệu các sản phẩm phù hợp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Chúng tôi tin rằng thực thi hiệu quả những chiến lược đúng đắn này sẽ giúp AIA Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành công ty BHNT ưu việt trên thị trường BHNT Việt Nam và mang lại sự bảo vệ cho hàng triệu khách hàng trong một thời gian không xa.

Chương trình AIA Accelerator được Tập đoàn AIA phối hợp với Nest, công ty đầu tư hàng đầu tại Hồng Kông phát động từ năm 2014 với mục tiêu là hỗ trợ các doanh nhân và doanh nghiệp có sáng kiến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số. Các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nhân có ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực này đều có thể đăng ký tham gia chương trình.

Sau khi ra mắt thành công mùa đầu tiên vào cuối năm 2014, 08 dự án khởi nghiệp đến từ Hồng Kông và Mỹ đã được cộng đồng các nhà đầu tư đón nhận và cấp vốn, trong đó có một thỏa thuận 2 triệu đô la Mỹ dành cho một bệnh viện tại Philippines về các thiết bị chi phí thấp có thể dự đoán việc té ngã ở người cao tuổi. Mùa thứ 2 cũng đã kết thúc nhận hồ sơ đăng ký vào ngày 9-10-2015 với 75 hồ sơ, trong đó có 08 hồ sơ từ Việt Nam. Chương trình dự kiến sẽ lựa chọn tối đa 08 dự án khởi nghiệp để hỗ trợ phát triển ý tưởng kinh doanh.

Hàng năm, khoảng thời gian nộp hồ sơ thường diễn ra vào đầu tháng 8 và kết thúc đầu tháng 10. Thông tin chính thức về chương trình sẽ được đăng tải trên trang website http://aia-accelerator.com/.

Liên hệ với chúng tôi

Kết nối ngay