01/06/2024
Chương trình Quyền lợi trao tay - Bình an kết nối, dành cho KH tham gia bảo hiểm thông qua kênh truyền thống
01/06/2024

Kính gửi Quý khách hàng

AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, thông qua chương trình khuyến mại “QUYỀN LỢI TRAO TAY – BÌNH AN KẾT NỐI” dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh truyền thống trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

Thời gian khuyến mại:  thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ 01 - 30/06/2024 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm từ 01 - 30/06/2024.

II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh đại lý truyền thống của AIA Việt Nam trên toàn quốc.

III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khách hàng của Chương trình khuyến mại bao gồm các cá nhân mua hợp đồng bảo hiểm bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và có thể kèm theo sản phẩm bảo hiểm bổ sung (không bắt buộc) được quy định tại Mục II trên đây và đồng thời đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây

a)     Hợp đồng bảo hiểm được mua thông qua kênh đại lý truyền thống của AIA Việt Nam; và

b)     Khách hàng có khoản Phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) và không bao gồm phí tích lũy thêm tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục 4 phải đạt từ 12.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng chẵn) trở lên; và

c)      Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại Điểm a Mục 10; và

d)     Khách hàng phải là Bên mua bảo hiểm (“BMBH”) của HSYCBH và đáp ứng các điều kiện sau

·          Cùng là BMBH, Người được bảo hiểm (“NĐBH”) HOẶC có mối quan hệ gia đình (Vợ/chồng, Cha/mẹ, Con) hợp pháp với BMBH của hợp đồng bảo hiểm đã được AIA Việt Nam phát hành và có phát sinh Quyền lợi “Thưởng khi không có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo” từ sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện đính kèm (“Quyền lợi thưởng”); và

·          Quyền lợi thưởng phải (i) chưa được rút ra khỏi tài khoản của AIA Việt Nam và (ii) được chỉ định sử dụng để đóng cho một phần hoặc toàn bộ số tiền phí bảo hiểm năm đầu tiên của duy nhất 01 (một) Hợp đồng bảo hiểm mới

e)     AIA Việt Nam nhận được <Phiếu Yêu Cầu V/v sử dụng Quyền lợi Thưởng để đóng phí hợp đồng bảo hiểm mới> hợp lệ của Khách hàng nộp cùng với HSYCBH; và

f)       AIA Việt Nam nhận được <Xác Nhận Đã Nhận Hợp Đồng> (“ACK”) hợp lệ của Khách hàng nhất ngày 31/07/2024

g)     HĐBH của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ HĐBH; và

h)     Không tham gia và/hoặc nhận thưởng từ các chương trình khuyến mại dưới hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ khác của AIA Việt Nam diễn ra tại cùng thời điểm với Chương trình này.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Phần 1

Phần 2

Bên cạnh giải thưởng tại Phần 1 của Chương trình này, mỗi HĐBH có sản phẩm chính Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality (UL Vitality) có NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ từ 16.000.000 (mười sáu triệu) trở lên và Khách hàng đã kích hoạt, thanh toán phí thành viên năm đầu (phí năm) cho tài khoản Vitality trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 30/06/2024, Khách hàng NHẬN THÊM 01 (một) Phiếu quà tặng PNJ trị giá 1.000.000 (một triệu) đồng

Lưu ý: Mỗi Hợp đồng bảo hiểm đã được AIA Việt Nam phát hành và có phát sinh Quyền lợi thưởng theo quy định của Chương trình này chỉ được sử dụng để tham gia, nhận thưởng cho 01 (một) HĐBH mới theo điều khoản, điều kiện và cơ cấu giải thưởng của Chương trình

V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

a)     NFYP được hiểu là bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy), thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm ("HĐBH") đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục III Thông báo khuyến mại này (“HĐBH hợp lệ”). Không cộng dồn NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau trong thời gian khuyến mại.

b)     Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Chương trình không áp dụng khuyến mại cho các trường hợp chuyển phí từ HĐBH hủy.

c)      Ngày AIA nhận được <Phiếu Yêu Cầu V/v sử dụng Quyền lợi Thưởng để đóng phí hợp đồng bảo hiểm mới> (“Phiếu yêu cầu”) hợp lệ của Khách hàng được nộp cùng với HSYCBH chậm nhất là 30/06/2024. Phiếu yêu cầu được xem là hợp lệ khi và chỉ khi:

ü  Phiếu yêu cầu được lập, ký xác nhận và được gửi về AIA cùng với HSYCBH theo đúng quy định nội bộ của AIA.

ü  Các tài liệu, chứng từ phù hợp quy định pháp luật để chứng minh mối quan hệ của các bên liên quan trên Phiếu yêu cầu được gửi về AIA cùng với Phiếu yêu cầu và HSYCBH.

ü  Quyền lợi thưởng trên Phiếu yêu cầu được dùng để đóng cho một phần hoặc toàn bộ số tiền phí bảo hiểm năm hợp đồng đầu tiên của HSYCBH

d)     ACK hợp lệ là ACK có chữ ký đúng của chính Bên mua bảo hiểm so với chữ ký trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm giấy hoặc Thư xác nhận chữ ký điện tử đối với hồ sơ nộp qua iPoS. Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ từ khách hàng chậm nhất là ngày 31/07/2024. Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ của Khách hàng được xác định như sau:

                            i.          Đối với khách hàng chọn đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử: Ngày nhận ACK hợp lệ là ngày khách hàng xác nhận ACK qua trang thông tin điện tử dành cho khách hàng của AIA+ (“e-ACK”)

                          ii.          Đối với khách hàng chọn đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm giấy, Ngày nhận ACK hợp lệ là.

·        Ngày chuyên viên tư vấn chụp & tải bản giấy ACK (đã ký tên) qua iCare, sau đó nộp bản giấy ACK tại các quầy dịch vụ khách hàng, hoặc

·        Ngày khách hàng xác nhận ACK qua trang thông tin điện tử dành cho khách hàng của AIA+ (“e-ACK”)

Khách hàng được xem là KHÔNG đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định của Chương trình khuyến mại nếu:

                           i.          ACK không hợp lệ, bất kể là AIA Việt Nam nhận được ACK trong thời hạn quy định của Chương trình; và/hoặc

                          ii.          AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ sau ngày 31/07/2024.

e)     Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP của HĐBH sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:

-        Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;

-        Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.

f)       Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận quà tặng tương ứng với số lượng HĐBH đạt thưởng.

g)     Khách hàng chỉ được nhận quà tặng nếu khách hàng không từ chối tham gia bảo hiểm trong “Thời gian cân nhắc” 21 ngày như được quy định trong HĐBH.

h)     Kết quả Chương trình khuyến mại được công bố trên Trang thông tin điện tử chính thức (Website) của AIA tại www.aia.com.vn theo theo thời gian như sau:

Ngày 26/08/2024 công bố kết quả và trao thưởng bắt đầu từ ngày 30/08/2024 cho đến khi hoàn tất việc trao thưởng đến khách hàng thỏa điều kiện của Chương trình

i)       Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định của Chương trình, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.

j)       AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho AIA Việt Nam tại thời điểm nộp HSYCBH. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.

k)      AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.

l)       Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

m)    Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.

Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: 028 3812 2777