Bổ Sung Thông Tin Liên Quan Yêu Cầu Thay Đổi Bên Mua Bảo Hiểm

Bên mua bảo hiểm (BMBH) mới và Người được bảo hiểm (NĐBH) trên 18 tuổi cần hoàn tất Yêu cầu thay đổi BMBH bằng việc ký xác nhận Thư yêu cầu bổ sung thông tin* bằng cách:

  • Đối với BMBH (hiện tại) có đăng ký nhận Thư điện tử từ AIA: Yêu cầu bổ sung thông tin (chữ ký) sẽ gửi đến hộp thư điện tử của BMBH (hiện tại), BMBH mới và NĐBH trên 18 tuổi ký và gửi về AIA bằng 1 trong 3 cách bên dưới
  • Nếu BMBH (hiện tại) không đăng ký nhận Thư điện tử từ AIA: BMBH (hiện tại) sẽ nhận được Thư yêu cầu bổ sung thông tin (bản giấy) qua đường bưu điện (địa chỉ đã đăng ký), BMBH mới và NĐBH trên 18 tuổi ký và gửi về AIA:
    • Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách; hoặc
    • Nộp trực tiếp tại Văn phòng của AIA Việt Nam trên cả nước; hoặc
    • Gửi thư về: AIA Việt Nam - Trung Tâm Xử Lý Nghiệp Vụ, Tầng trệt, Tòa nhà Thủy lợi 4, 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

(*): là thư được AIA cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến yêu cầu thay đổi của Quý khách, Quý khách chỉ cần hoàn thành phần được yêu cầu và gửi về AIA.