Bảo hiểm liên kết chung Khỏe trọn vẹn

Vui vẻ trong từng khoảnh khắc

Nhận trước khi bị ung thư

30% STBH

Thưởng duy trì đóng phí

5% GTTK

Trọn Vẹn bảo vệ ung thư mọi giai đoạn và 68 bệnh hiểm nghèo phổ biến.
Hỗ trợ duy trì hiệu lực hợp đồng và chi phí tầm soát ung thư.

Quyền lợi nổi bật

Chi tiết quyền lợi
Ví Dụ Minh Họa

Anh Bảo

 • 30 tuổi, độc thân
 • Nhân viên văn phòng
 • Sở thích tập thể thao, du lịch
 • STBH: 500 triệu đồng | Phí bảo hiểm: 14 triệu đồng/năm | Đóng phí 15 năm
 • Xem bảng minh họa của anh tại đây

Chị Vệ

 • 35 tuổi, 2 con
 • Kinh doanh tự do
 • Quan tâm về sức khỏe và bắt đầu lên kế hoạch tài chính
 • STBH: 1 tỷ đồng | Phí bảo hiểm: 27 triệu đồng/năm | Đóng phí 15 năm
 • Xem bảng minh họa của chị tại đây

CÔNG CỤ MINH HỌA BẢO HIỂM

Hãy cùng khám phá để xây dựng kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất với bản thân bạn!

Lời khuyên Sống Khỏe

Bắt đầu hành trình Sống khỏe hơn - Lâu hơn - Hạnh phúc hơn cùng AIA

Thông tin tham gia

  Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: 30 ngày tuổi - 65 tuổi
  Thời hạn hợp đồng: đến ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau lần sinh nhật thứ 100 của Người được bảo hiểm
  Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng
  Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng
  Tham gia hợp đồng Bảo Hiểm Liên Kết Chung Khỏe Trọn Vẹn là một cam kết dài hạn và Khách hàng không nên hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm
  vì các khoản phí Khách hàng phải trả có thể sẽ rất cao trong thời gian đầu của hợp đồng.

Tham khảo danh sách bệnh được bảo hiểm tại đây

Tham khảo những trường hợp loại trừ bảo hiểm tại đây

Tham khảo những thuật ngữ bảo hiểm tại đây

Tham khảo biểu phí Bảo hiểm liên kết chung Khỏe Trọn Vẹn tại đây

Tham khảo thông tin tại đây