Payment not success

Thanh Toán Không Thành Công

Chúng tôi rất tiếc là giao dịch của Quý khách chưa thành công.
Vui lòng sử dụng thẻ khác hoặc phương thức thanh toán khác hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Thông tin giao dịch:
Số hợp đồng/ Số hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
Họ và tên
Số tiền thanh toán
đ
Ngày thanh toán
Số biên nhận

Lưu ý: Giao dịch của Quý khách đã được AIA Việt Nam hoàn trả tự động cho Ngân hàng phát hành thẻ.
Nếu thẻ của Quý khách vẫn chưa được hoàn tiền, vui lòng liên hệ với Ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ hoàn tiền.