01/08/2023

Bảo hiểm nhân thọ: Nhân văn từ hoạt động chi trả

01/08/2023

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, chúng ta hướng đến 2 mục tiêu lớn, đó là xây dựng kế hoạch tài chính cho tương lai và phòng ngừa rủi ro. Hãy tham gia bảo hiểm nhân thọ khi bạn không cần đến để thời điểm cân thiết nhất gia đình bạn vẫn có thể vững vàng vượt qua biến cố và bước đến tương lai. 

Vai trò của người đồng hành

Tại Quảng Nam, AIA Việt Nam đang bảo vệ hơn 100,000 khách hàng và chi trả hơn 480 tỷ đồng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của AIA mà ẩn sâu còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò của người đồng hành, tiếp thêm động lực để khách hàng vững tui vui sống và các kế hoạch tương lai không bị "lệch bánh" dịch chuyển. 

Nguồn: 
Theo Đài phát thanh - truyền hình Quảng Nam