01/08/2023

3 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và hơn 4, 2 tỷ đồng quyền lợi chi trả

01/08/2023

Ngày 23.06.2023, AIA Việt Nam đã tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người thân của khách hàng Nguyễn Văn Hải, với tổng số tiền hơn 4,2  tỷ đồng.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 4,2 tỷ đồng cho khách hàng Nguyễn Văn Hải

Tại Khánh Hòa, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi cho hơn 30, 000 khách hàng với tổng số tiền hơn 380 tỷ  đồng, giúp khách hàng và người thân vững tin bước tiếp, đón tương lai tương sáng sau biến cố bất ngờ. 

Nguồn: 
Theo Đài phát thanh - truyền hình Khánh Hòa