Thông tin về Quyết định số 1825/QD-XPHC

Ngày 02 tháng 07 năm 2024, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) nhận được Quyết định XPHC số 1825/QD-XPHC ngày 01/07/2024 của Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm.

Chi tiết quyết định xem tại đây