Kết quả kinh doanh năm 2016

28/04/2017

I- VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) là công ty 100% vốn nước ngoài, thành viên của Tập đoàn AIA, tập đoàn bảo hiểm nhân thọ (BHNT) độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết. AIA đang hoạt động tại 18 thị trường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Được thành lập vào năm 2000, AIA Việt Nam hiện là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường, tiên phong trong các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động sáng tạo với những chuẩn mực mới của ngành BHNT.

II- BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

Năm 2016, AIA Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với kết quả kinh doanh ấn tượng. Thành công này là kết quả của việc tăng cường chất lượng đội ngũ đại lý thông qua chiến lược Đại lý Ngoại hạng, mở rộng các kênh phân phối sáng tạo và hợp tác với các ngân hàng. Những đổi mới sáng tạo về trung tâm dịch vụ khách hàng, phát triển đội ngũ tư vấn toàn thời gian, đặc biệt là các mô hình nest by AIA, AIA Exchange và AIA NEXT, đã tạo dựng một diện mạo mới cho AIA Việt Nam trên thị trường BHNT.

Năm 2016 đánh dấu sự ra mắt của AIA Vitality tại Việt Nam. Qua chương trình Vitality lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam, AIA đang thay đổi cách thức mà BHNT kết nối với khách hàng, trở thành biểu tượng cho sức khỏe và cuộc sống khỏe mạnh của người Việt thế hệ mới. 

III- BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1.     Tình hình tài chính 

Tình hình tài chính vững chắc của AIA Việt Nam tiếp tục được tăng cường. Tổng tài sản của Công ty đạt 10.063 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước. Tỷ lệ biên Khả năng thanh toán hiện hành vượt mức yêu cầu theo luật định, đạt 141%.

2.     Kết quả hoạt động kinh doanh 

Năm 2016, AIA Việt Nam đạt mức tăng trưởng nổi bật với Phí bảo hiểm khai thác mới tăng 21%, đạt 1.835 tỷ đồng, và Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 34%, đạt 4.706 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2016, AIA Việt Nam đang bảo vệ gần 660.000 khách hàng và đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 345.000 trường hợp với tổng số tiền hơn 2.600 tỷ đồng. 

AIA, luôn tin tưởng rằng “những gì tốt cho Việt Nam sẽ tốt cho AIA” trong hơn 4 năm qua, AIA đã thực hiện hơn 350 hoạt động hướng về cộng đồng với tổng giá trị tài trợ hơn 15,5 tỷ đồng.

Những nỗ lực và thành quả của Công ty đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng như: “Top 5 công ty BHNT uy tín năm 2016”, “Top 100 nơi làm việc tốt nhất”, “Bằng khen của Thủ Tướng”, “Bằng Khen của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội”...

IV- BÁO CÁO KIỂM TOÁN

 1. Kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập của AIA Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (“PwC Việt Nam”), đã kiểm toán các báo cáo tài chính của AIA Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016. Trong báo cáo ngày 28/03/2017, PwC Việt Nam đã nêu ý kiến rằng, các báo cáo tài chính này phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của AIA Việt Nam.

 2. Kiểm toán nội bộ

AIA Việt Nam thực hiện kiểm toán nội bộ nghiêm ngặt theo quy định và chuẩn mực của Tập đoàn AIA, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ các quy định về kiểm toán nội bộ theo pháp luật Việt Nam.

V- TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

  • Hội Đồng Thành Viên:
  • Chủ tịch: Ông Gordon Watson
  • Thành viên: Ông Wayne David Besant
  • Thành viên: Ông Lý Thành Nhơn
  • Thành viên: Bà Sonja Marija Bianca Key
  • Thành viên: Bà Michele Gerise Flanagan, được bổ nhiệm làm thành viên của Hội Đồng Thành Viên kể từ ngày 03/10/2016 thay thế cho ông Timothy Clive Marriott
  • Kế toán trưởng: Ông Huỳnh Vũ Đại Trọng
  • Chuyên gia tính toán: Ông Lê Thành Nam