Kết quả kinh doanh năm 2018

28/03/2019

I     LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG 

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) được thành lập vào năm 2000, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tư tài chính. Trong suốt 19 năm hoạt đông, luôn nỗ lực không ngừng để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, giúp người dân Việt Nam có cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

II.    BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

Năm 2018 là năm đầu tiên AIA Việt Nam thực hiện Chiến lược Phát triển mới với tầm nhìn 5 năm cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hướng tới phục vụ 1 triệu khách hàng.Những đột phá trong mô hình kinh doanh hiện đại và sáng tạo của AIA Việt Nam đang từng ngày góp phần thay đổi diện mạo của ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

III.     BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1.    Tình hình tài chính năm 2018

*    Vốn điều lệ 3.224,42 tỷ đồng theo Giấy phép số 16/GPĐC10/KDBH của Bộ Tài chính cấp ngày 29/12/2017.

*    Tổng tài sản đạt 18.758 tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm 2017.

*    Khả năng thanh toán hiện hành đạt 133 %, vượt yêu cầu theo luật định.

2.    Kết quả hoạt động kinh doanh 

*    Mức tăng trưởng phí bảo hiểm khai thác mới tăng 22,86% đạt 2.908 tỷ đồng.

*    Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 34,9%, đạt 8.492 tỷ đồng.

*    Lợi nhuận trước thuế 563 tỷ đồng.

3.    Bảo vệ khách hàng

*    Bảo vệ an toàn tài chính gần 1.000.000 (gần một triệu) khách hàng.

*    Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng trăm ngàn trường hợp

*    Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm gần 5. 000 tỷ đồng.

4.    Những con số quan trọng

 *    956 nhân viên

*    9 Ngân hàng đối tác

*    2 nest by AIA

*    7 AIA Exchange

*    9 AIA NEXT

*    60 AIA NEO

5.    AIA được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước

AIA Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước vì đã có thành tích thành tích xuất sắc trong công tác xã hội từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

6.    Hoạt động hướng tới cộng đồng từ năm 2013 -2018

*    Khoảng 100 sự kiện mỗi năm.  

*    Hơn 35 tỷ đồng tổng giá trị tài trợ   

*    Hơn 8000 xe đạp

*     270 hợp đồng bảo hiểm 

*    Hơn 7.000 suất học bổng 

*    Hơn 5.000 cặp phao

*    Hơn 300 thiết bị lọc nước

IV.    BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1.    Kiểm toán độc lập

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (“PwC Việt Nam”) đã kiểm toán các báo cáo tài chính của AIA Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018. Trong báo cáo ngày 29/03/2019, PwC Việt Nam đã nêu ý kiến rằng, các báo cáo tài chính này phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của AIA Việt Nam.

2.    Kiểm toán nội bộ

AIA Việt Nam thực hiện kiểm toán nội bộ nghiêm ngặt theo quy định và chuẩn mực của Tập đoàn AIA, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ các quy định về kiểm toán nội bộ theo pháp luật Việt Nam.

V.    TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1.    Hội Đồng Thành Viên:

*    Ông Qiang Cai: Chủ tịch

*    Ông Wayne David Besant:  Thành viên

*    Ông Lý Nhơn .T:  Thành viên

*    Bà Sonja Marija Bianca Key: Thành viên

*    Bà Michele Gerise Flanagan: Thành viên

2.    Kế toán trưởng:

*    Ông Huỳnh Vũ Đại Trọng

3.    Chuyên gia tính toán:

* Bà Yi Lin