Kết quả kinh doanh năm 2019

30/03/2020

 

I     LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG 

Được thành lập vào năm 2000, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tư tài chính. Trong 20 năm qua AIA Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, giúp người dân Việt Nam được bảo vệ tốt nhất về mặt tài chính và có cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

II.    BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

Năm 2019 có dấu ấn đặc biệt: AIA Việt Nam đã phục vụ 1.200.000 khách hàng. Cũng là năm Tập đoàn AIA chính thức ra mắt lời hứa thương hiệu mới: “Sống khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn” đúng dịp Tập đoàn AIA tròn 100 năm tuổi.
 
Năm 2019, AIA Việt Nam có những bước tiến mới trong công nghệ, đặc biệt đã áp dụng thành công Trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiệp vụ thẩm định và bồi thường liên quan đến sản phẩm bảo hiểm viện phí (HI).
 
“2019 cũng là năm thứ hai liên tiếp AIA Việt Nam được Tổ chức Great Place To Work® Hoa Kỳ tôn vinh Doanh nghiệp có “Môi trường Làm việc Lý tưởng”. Đây là công ty đầu tiên và cũng là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất tại Việt Nam đạt danh hiệu này”.

III.     BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

 1. Tình hình tài chính năm 2019
  • Vốn điều lệ 3.224,42 tỷ đồng theo Giấy phép số 16/GPĐC10/KDBH của Bộ Tài chính cấp ngày 29/12/2017.
  • Tổng tài sản đạt 23.705 tỷ đồng, tăng 26,37% so với năm 2018.
  • Tỷ lệ biên khả năng thanh toán hiện hành đạt 137 %, vượt yêu cầu theo luật định.
 2. Kết quả hoạt động kinh doanh 
  •  Mức tăng trưởng phí bảo hiểm khai thác mới tăng 34,37% đạt 3.908 tỷ đồng.
  • Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 34,74%, đạt 11.442 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận trước thuế 1.245 tỷ đồng. 
 3. Bảo vệ khách hàng
  • Bảo vệ an toàn tài chính cho 1.200.000 (một triệu hai trăm) khách hàng.
  • Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 600 nghìn trường hợp
  • Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm 5.400 tỷ đồng.  
 4. Một số thông tin khác
  • Hơn 1 nghìn nhân viên
  • 9 Ngân hàng đối tác
  • 3 Văn phòng nest by AIA
  • 7 AIA Exchange
  • 9 AIA NEXT
  • 91 AIA NEO
  • Hơn 170 văn phòng trên 50 tỉnh, thành 
  • AIA Việt Nam và Tổng giám đốc AIA Việt Nam Wayne Besant vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Tài chính vì đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển của ngành bảo hiểm tại Việt Nam; Bằng khen của Phòng Thương mại Hoa Kỳ (Amcham) tặng AIA về các đóng góp quan trọng cho cộng đồng.
 5. Hoạt động hướng tới cộng đồng từ năm 2013-2019
  •  Hơn 100 sự kiện từ thiện mỗi năm
  • Hơn 50 tỷ đồng tổng giá trị tài trợ
  • Hơn 12.000 xe đạp
  • 370 hợp đồng bảo hiểm
  • Hơn 7.100 suất học bổng
  • Hơn 5.300 cặp phao v.v

II.    BÁO CÁO KIỂM TOÁN

 1. Kiểm toán độc lập
  • Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (“PwC Việt Nam”) đã kiểm toán các báo cáo tài chính của AIA Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
  • Trong báo cáo ngày 25/03/2020, PwC Việt Nam đã nêu ý kiến rằng, các báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019.
 2. Kiểm toán nội bộ
  • AIA Việt Nam thực hiện kiểm toán nội bộ nghiêm ngặt theo quy định và chuẩn mực của Tập đoàn AIA, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ các quy định về kiểm toán nội bộ theo pháp luật Việt Nam.

II.    TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 1. Hội Đồng Thành Viên:
  • Ông Qiang Cai: Chủ tịch
  • Ông Wayne David Besant: Thành viên
  • Ông Mitchell David New: Thành viên
  • Ông Mark Konyn: Thành viên
  • Ông Ian Samuel Lydall: Thành viên
  • Ông Lý Nhơn .T:  Thành viên (đến ngày 6 tháng 1 năm 2020)
 2. Kế toán trưởng:
  • Ông Huỳnh Vũ Đại Trọng
 3. Chuyên gia tính toán:
  • Bà Yi Lin