11/04/2023

Kết quả kinh doanh năm 2022

31/12/2022

 

I     LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG 

Được thành lập vào năm 2000, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tư tài chính. Hơn 23 năm qua, AIA Việt Nam đã nỗ lực không ngừng, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, giúp người dân Việt Nam được bảo vệ tốt nhất về mặt tài chính và hướng đến cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

II.    BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

Năm 2022, đánh dấu cột mốc 22 năm AIA Việt Nam đồng hành và phát triển cùng người dân Việt Nam với rất nhiều thành tựu. Cam kết của chúng tôi là giúp mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng nâng cao sức khoẻ thể chất, tinh thần và tài chính khi đồng hành cùng AIA Việt Nam hướng tới cuộc Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

Đây cũng là năm hệ sinh thái số của AIA Việt Nam có rất nhiều đột phá, hỗ trợ tối đa cho đội ngũ kinh doanh cũng như mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. AIA Việt Nam cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thẩm định bồi thường. Với công nghệ này, việc thẩm định sẽ đảm bảo chính xác, nhanh chóng và Khách hàng có thể nhận tiền trong vòng ít phút (đối với những trường hợp thỏa điều kiện AI).

Năm 2022 cũng là năm AIA Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ tích hợp chương trình chăm sóc sức khỏe (“AIA Vitality”) nhằm mang lại kết quả tốt hơn về tài chính và sức khỏe tới khách hàng với mục tiêu thể lực dẻo dai, trí lực hanh thông, tài lực vững chắc. Theo đó, AIA Vitality là một chương trình sống khỏe được khoa học chứng minh giúp người dùng lựa chọn lối sống khoẻ mạnh hơn thông qua các công cụ, hỗ trợ và khích lệ nhằm khuyến khích những thói quen tích cực như thường xuyên vận động, chế độ dinh dưỡng lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

III.     BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Tình hình tài chính năm 2022

 • Vốn điều lệ 8.724,42 tỷ đồng theo Giấy Phép Điều Chỉnh số 16/GPĐC12/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 30/03/2022.
 • Tổng tài sản đạt 54.109 tỷ đồng, tăng 36.56% so với năm 2021.
 • Tỷ lệ biên khả năng thanh toán hiện hành đạt 154%, vượt yêu cầu theo luật định. 

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 

 • Phí bảo hiểm khai thác mới đạt 3.686 tỷ đồng
 • Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 18.611 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế 1.380 tỷ đồng

3. Bảo vệ khách hàng

 • Bảo vệ an toàn tài chính cho hơn 1.600.000 khách hàng.
 • Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 12,5 nghìn tỷ đồng. 
 • Tiên phong trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thẩm định, bồi thường. 

4. Một số thông tin khác

 • 5 Ngân hàng đối tác 
 • Thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện độc quyền với Tiki
 • Hơn 200 văn phòng trên 50 tỉnh, thành 
 • 5 năm liên tiếp được chứng nhận “Môi trường Làm việc Lý tưởng” - Great Place To Work®

5. Hoạt động hướng tới cộng đồng từ năm 2013 -2022

 • Hơn 100 sự kiện hướng về cộng đồng mỗi năm 
 • Gần 125 tỷ đồng tổng giá trị tài trợ 
 • Hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ đội ngũ Y tế tuyến đầu, khách hàng, đại lý trong đại dịch COVID-19
 • Hơn 22.000 xe đạp, 700 hợp đồng bảo hiểm miễn phíXây mới 1 phòng học, hơn 7.100 suất học bổng, hơn 5.300 cặp phao, 1.000 bộ dụng cụ học tập, hơn 150 thiết bị điện tử (laptop, Ipad, máy tính bảng, điện thoại) v.v đã được trao tặng
 • Trồng mới 23 nghìn cây xanh trong chương trình Vì một hành tinh xanh

II.    BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập

Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PwC Việt Nam”) đã kiểm toán các báo cáo tài chính của AIA Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022. 

Trong báo cáo ngày 28/03/2023, PwC Việt Nam đã nêu ý kiến rằng, các báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Kiểm toán nội bộ

AIA Việt Nam thực hiện kiểm toán nội bộ nghiêm ngặt theo quy định và chuẩn mực của Tập đoàn AIA, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ các quy định về kiểm toán nội bộ theo pháp luật Việt Nam.

II.    TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Hội Đồng Thành Viên 

 • Ông William Lisle: Chủ tịch (đến ngày 20 tháng 04 năm 2022)
 • Ông Tan Hak Leh:  Chủ tịch (từ ngày 05 tháng 10 năm 2022)
 • Ông Wayne David Besant: Thành viên
 • Ông Mitchell David New: Thành viên 
 • Ông Mark Konyn: Thành viên
 • Ông Ian Samuel Lydall: Thành viên

2. Người Đại diện theo Pháp luật

Ông Wayne David Besant: Tổng Giám đốc

3. Kế Toán Trưởng: 

Bà Nguyễn Ngọc Thiên Kim

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022