Quà tặng song hành, An tâm sống khỏe

01/11/2020
 
Kính gửi Quý Khách hàng,
Với mong muốn đồng hành cùng Khách hàng trên chặng đường sức khỏe, đặc biệt là khi không may mắc phải bệnh ung thư, AIA Việt Nam đã mang đến Song Hành Y Tế - Dịch vụ Tư vấn và Quản trị bệnh án cá nhân, hợp tác cùng đối tác độc quyền Medix để giúp Khách hàng hiểu rõ hơn tình trạng y khoa, từ đó có thể chủ động đưa ra các quyết định phù hợp cho kế hoạch điều trị của bản thân.
Để dịch vụ Song Hành Y Tế đến với nhiều Khách hàng hơn, cũng như giúp nhiều người Việt có thể tiếp cận với dịch vụ ưu việt này, AIA Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt “QUÀ TẶNG SONG HÀNH, AN TÂM SỐNG KHỎE" dành cho Khách hàng tham gia bảo hiểm với AIA Việt Nam trên toàn quốc, từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/12/2020.
Mỗi hợp đồng thỏa điều kiện, Người được bảo hiểm sẽ được tặng dịch vụ Song Hành Y Tế cho bệnh Ung thư trong một năm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm được chấp thuận phát hành.
I: THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/12/2020. 
II: ĐỊA BÀN THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
Trên toàn lãnh thổ Việt Nam
III: HÀNG HÓA DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI
Dịch Vụ Tư Vấn và Quản Trị Bệnh Án Cá Nhân dành cho bệnh Ung thư (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ” hoặc “Dịch vụ Song Hành Y Tế”) được cung cấp bởi đối tác của Công ty AIA là Tập đoàn Medix. Vui lòng tham khảo tại đây để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ.
IV: ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI
a) Đối tượng được hưởng khuyến mại 1:
i. Khách hàng là Người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính (ngoại trừ sản phẩm Sống Khỏe Hơn 100 / Sống Khỏe Sống Thịnh Vượng) của hợp đồng bảo hiểm được Công ty AIA chấp thuận phát hành trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục I; và
ii. Hợp đồng bảo hiểm nêu tại điểm (i) trên có phí bảo hiểm quy năm từ 15 triệu đồng đến dưới 18 triệu đồng.
b) Đối tượng được hưởng khuyến mại 2:
i. Khách hàng là Người được bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm Nằm viện và Phẫu thuật; và
ii. Sản phẩm bảo hiểm bổ sung nêu tại điểm (i) trên được Công ty AIA chấp thuận bảo hiểm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục I.
V: DANH SÁCH CÁC BỆNH ÁP DỤNG VÀ LOẠI TRỪ
 1. Áp dụng
  • Áp dụng cho các loại bệnh ung thư và chẩn đoán nghi ngờ ung thư
 2. Loại trừ:
  • Chăm sóc cấp cứu và hoặc bất kỳ bệnh lý nào đòi hỏi thủ thuật xâm lấn và/hoặc phẫu thuật khẩn cấp;
  • Bất kỳ tình trạng nào đòi hỏi chăm sóc y tế khẩn cấp; và
  • Bất kỳ tình trạng nào do nghiện chất kích thích, chất gây nghiện hoặc bia rượu.
VI: NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
 1. Khi khách hàng đáp ứng điều kiện của Đối tượng được hưởng khuyến mại quy định tại Mục 7, khách hàng sẽ được tặng Dịch vụ Song Hành Y Tế cho bệnh Ung thư (“Khách hàng được tặng quà”). Công ty AIA sẽ gửi thông báo xác nhận cho Khách hàng được tặng quà trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày Công ty AIA chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm (đối với Đối tượng được hưởng khuyến mại 1) hoặc từ ngày Công ty AIA chấp thuận bảo hiểm của của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm Nằm viện và Phẫu thuật (đối với Đối tượng được hưởng khuyến mại 2).
 2. Trong vòng một (01) năm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm được chấp thuận phát hành (đối với Đối tượng được hưởng khuyến mại 1) hoặc kể từ ngày sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm Nằm viện và Phẫu thuật được chấp thuận bảo hiểm (đối với Đối tượng được hưởng khuyến mại 2), khi có nhu cầu sử dụng Dịch vụ, Khách hàng được tặng quà sẽ liên hệ với Medix theo số điện thoại +84 28 4458 1659 để kích hoạt/bắt đầu sử dụng Dịch vụ. Khách hàng được tặng quà sẽ cung cấp hồ sơ bệnh án hoặc các thông tin về tình trạng bệnh Ung thư của mình để Medix đánh giá, kiểm tra và ra quyết định chấp nhận cho Người nhận quà kích hoạt/bắt đầu sử dụng Dịch vụ Song Hành Y Tế. Medix sẽ xem xét chấp nhận hay không dựa trên tình trạng sức khỏe của Khách hàng được tặng quà và phạm vi các loại bệnh được áp dụng Dịch vụ như được liệt kê tại Mục V.
 3. Khách hàng được tặng quà sẽ không được kích hoạt/bắt đầu sử dụng Dịch vụ nếu hợp đồng bảo hiểm không còn hiệu lực tại thời điểm yêu cầu kích hoạt/bắt đầu sử dụng Dịch vụ.
 4. Khi được Medix chấp nhận/kích hoạt Dịch vụ, Khách hàng được tặng quà sẽ trở thành Thành viên của Dịch vụ Song Hành Y Tế dành cho bệnh Ung thư và được kết nối, tư vấn và quản trị bệnh án liên tục trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày kích hoạt/bắt đầu sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của Medix sẽ phục vụ 24/7 cho những Khách hàng đang trong trạng thái kích hoạt.
 5. Công ty AIA có quyền hủy bỏ tư cách, thu hồi và/hoặc yêu cầu Medix không cung cấp Dịch vụ nếu (i) phát hiện Khách hàng được tặng quà không đáp ứng các điều kiện được hưởng khuyến mại như quy định tại Thông báo khuyến mại này; và/hoặc (ii) hợp đồng bảo hiểm không còn hiệu lực tại thời điểm yêu cầu kích hoạt/bắt đầu sử dụng Dịch vụ.
 6. Công ty AIA sẽ chi trả chi phí Dịch vụ cho Medix áp dụng đối với các Khách hàng được tặng quà đáp ứng điều kiện của Chương trình khuyến mại, Dịch vụ sẽ cung cấp trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày kích hoạt Dịch vụ.
 7. Khách hàng được tặng quà tự mình quyết định việc có thực hiện theo (các) phương án do Medix đề xuất hay không. Trong trường hợp Khách hàng được tặng quà thực hiện (các) phương án được Medix đề xuất, thì toàn bộ các chi phí điều trị liên quan do Khách hàng được tặng quà tự chi trả.
 8. Dịch vụ được áp dụng cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo khuyến mại này, Dịch vụ không phải là một sản phẩm bảo hiểm.
 9. Dịch vụ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 10. Các thông tin của Khách hàng được tặng quà sẽ hoàn toàn được bảo mật theo các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam về việc bảo mật thông tin cá nhân.
 11. Công ty AIA, tùy theo quyết định của mình và trong phạm vi được pháp luật cho phép, có quyền thay đổi, trì hoãn, hủy bỏ hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ chương trình Dịch vụ “Song Hành Y Tế” tại từng thời điểm sau khi thông báo cho Sở Công Thương tại các tỉnh/thành nơi thực hiện Chương trình khuyến mại.
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) qua Hotline: 028 3812 2777