TĂNG BẢO VỆ- THÊM QUÀ VUI

28/04/2020
 
Kính gửi Quý Khách,
AIA Việt Nam mang theo sứ mệnh bảo vệ cuộc sống của người dân Việt Nam với những ân cần, thấu hiểu, đã hân hạnh trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng hơn một triệu khách hàng trên cả nước Việt Nam. Với mong muốn mang đến bảo vệ toàn diện hơn nữa đến khách hàng, AIA Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “TĂNG BẢO VỆ - THÊM QUÀ VUI" (“Chương trình”) với nội dung chi tiết như sau:
THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Từ ngày 01/03/2020 đến hết ngày 31/03/2020.
SẢN PHẨM BẢO HIỂM KHUYẾN MẠI
Áp dụng cho các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung bán kèm của AIA Việt Nam đang được phân phối qua hệ thống văn phòng AIA Exchange và nest by AIA.
Không áp dụng khuyến mại cho Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị - Phiên bản 2018 (Tên thương mại: OptimA - Bảo hiểm liên kết đơn vị dành cho doanhh nghiệp).
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Khách hàng của Chương trình khuyến mại phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
 • Là khách hàng cá nhân; và
 • Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA Việt Nam và ít nhất một (01) sản phẩm bổ sung bán kèm; và
 • Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống văn phòng AIA Exchange hoặc nest by AIA; và
 • Thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian khuyến mại nêu trên; và
 • Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”), bao gồm phí của sản phẩm chính và các sản phẩm bổ sung (không bao gồm NFYP của sản phẩm bảo hiểm bổ sung Chăm Sóc Sức Khỏe - CHR) của mỗi hợp đồng bảo hiểm để xét điều kiện hưởng khuyến mại phải đạt từ 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn) trở lên; và
 • Khách hàng phải là Người mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm; và
 • Các điều kiện khác như được quy định tại Thông báo khuyến mại này.
Chương trình khuyến mại này không áp dụng cho khách hàng tổ chức.
QUÀ TẶNG
Khách hàng có tổng NFYP của các sản phẩm bổ sung (không bao gồm NFYP của sản phẩm bảo hiểm bổ sung Chăm Sóc Sức Khỏe - CHR) của tất cả Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng các điều kiện của Chương trình quy định tại Mục “Đối tượng áp dụng khuyến mại” của cùng một (01) Khách hàng đạt mức quy định như dưới đây sẽ được nhận quà tặng, cụ thể như sau: 
TỔNG GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG
Ước tính khoảng 80.000.000 đồng.
THỜI GIAN TRAO QUÀ
Từ ngày 28/04/2020 đến ngày 15/05/2020.
NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. Tất cả các HSYCBH hợp lệ phải được nộp và hợp đồng bảo hiểm phải được phát hành trong thời gian khuyến mại.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam.
 3. Không cộng dồn NFYP của các hợp đồng bảo hiểm lại với nhau để xét điều kiện NFYP đạt 18.000.000 đồng như quy định tại Mục “Đối tượng áp dụng khuyến mại”.
 4. Chương trình khuyến mại này không áp dụng đối với các trường hợp chuyển phí từ hợp đồng bảo hiểm hay HSYCBH khác sang.
 5. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là sau 21 ngày kể từ khi kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm năm đầu tiên (“NFYP”) trong thời gian 21 (hai mươi mốt) ngày sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
  • Khoản NFYP tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản NFYP giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 6. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Người mua bảo hiểm trong khoảng thời gian từ ngày 28/4/2020 đến ngày 15/5/2020.
 7. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho AIA Việt Nam tại thời điểm nộp HSYCBH. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai.
 8. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) hợp đồng bảo hiểm của khách hàng bị mất hiệu lực.
 9. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 10. Mỗi Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ chỉ được nhận tối đa một (01) quà tặng trong suốt thời gian của Chương trình.
 11. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
 12. Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mại, khách hàng đồng ý cho phép AIA Việt Nam sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng về việc trúng thưởng và không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào.
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của AIA Việt Nam qua Hotline: 028 3812 2777