Tháng năm vàng, rộn ràng nhận thưởng

01/05/2020
KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG
Để chia sẻ niềm vui đồng thời tri ân sự ủng hộ của Quý Khách hàng trên chặng đường phát triển bền vững 20 năm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”), AIA Việt Nam trân trọng gửi đến Quý Khách hàng chương trình khuyến mại “THÁNG NĂM VÀNG – RỘN RÀNG NHẬN THƯỞNG – GOLD FOR MAY" (“Chương trình”) dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh đại lý truyền thống và kênh đại lý toàn thời gian trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:
I - THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Từ ngày 15/05/2020 đến 31/05/2020, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 15/05/2020 đến ngày 22/05/2020 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 15/05/2020 đến hết ngày 31/05/2020.
II - SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và kênh đại lý toàn thời gian trên toàn quốc.
III - ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
Khách hàng của Chương trình khuyến mại phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a) Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA Việt Nam quy định tại Mục II. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung kèm theo; và
b) Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua kênh đại lý truyền thống và kênh đại lý toàn thời gian của AIA Việt Nam; và
c) Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (không tính phí bảo hiểm tích lũy) tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục I phải đạt:
(i)  từ 16.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng trở lên) trở lên nếu khách hàng tham gia bảo hiểm qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và kênh đại lý toàn thời gian thuộc khu vực Miền Bắc Trung Bộ và Miền Trung (chi tiết xem tại Phụ Lục A đính kèm); hoặc
(ii)  từ 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng trở lên) trở lên nếu khách hàng tham gia bảo hiểm qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và kênh đại lý toàn thời gian  thuộc các Miền còn lại của Việt Nam (chi tiết xem tại Phụ Lục B đính kèm); và
d) Ngày khách hàng nộp HSYCBH và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian khuyến mại được quy định chi tiết tại Mục I; và
e) Khách hàng không hủy hợp đồng bảo hiểm trong thời gian cân nhắc; và
f) Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của HĐBH.
IV - CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
V - CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. Khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên được hiểu là bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (không tính phí bảo hiểm tích lũy), thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm ("HĐBH") đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục III (“HĐBH hợp lệ”). Không cộng dồn phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của các HĐBH hợp lệ khác nhau trong thời gian khuyến mại.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam.
 3. Thời điểm xét Khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên để tính thưởng là sau 21 ngày kể từ khi kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí đầu tiên trong thời gian khuyến mại hoặc trong thời gian 21 (hai mươi mốt) ngày sau khi kết thúc Chương trình thì:
 4. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận quà tặng tương ứng với số lượng HĐBH đạt thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm so với khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm giảm so với khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 5. Khách hàng chỉ được nhận quà tặng nếu khách hàng không từ chối tham gia bảo hiểm trong “Thời gian cân nhắc” 21 ngày như được quy định trong HĐBH và tại thời điểm trao quà, (các) HĐBH của khách hàng phải còn hiệu lực.
 6. Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố vào ngày 06/07/2020 trên website www.aia.com.vn cho khách hàng và thời gian trao quà là từ ngày 06/07/2020 đến ngày 20/07/2020;
 7. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Người mua bảo hiểm theo thời hạn quy định tại điểm 6 trên với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 8. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Người mua bảo hiểm theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho AIA Việt Nam tại thời điểm nộp HSYCBH. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai.
 9. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.
 10. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 11. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) qua Hotline: 028 3812 2777 hoặc xem Thể lệ chi tiết Chương trình TẠI ĐÂY.