TIẾT KIỆM THÔNG MINH, BẢO VỆ TOÀN DIỆN

01/04/2021
1. Thời gian triển khai
 • Từ ngày 01/04/2021 đến 31/12/2021.
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại
 • Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn.
3. Loại tiền gửi áp dụng
 • VNĐ
4. Phạm vi triển khai
 • Áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống VPBank.
5. Nội dung chương trình
5.1. Ưu đãi dành cho Khách hàng mở tiết kiệm và phát hành Hợp đồng bảo hiểm cùng thời điểm (Combo 1)
 1. Sản phẩm áp dụng: Tiết kiệm Phát lộc thịnh vượng trả lãi trước.
 2. Kênh áp dụng: Tại quầy
 3. Loại tiền áp dụng: VND
 4. Kỳ hạn áp dụng: 6 tháng và 12 tháng
 5. Điều kiện:
  • Số tiền gửi tối thiểu: 50 triệu đồng
  • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp mới tại thời điểm khách hàng mở mới số tiết kiệm.
  • Mỗi hợp đồng bảo hiểm áp dụng với các sổ tiết kiệm mở trong ngày.
  • Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống phân phối của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Khối Khách Hàng Cá Nhân;
  • Khách hàng hưởng ưu đãi từ chính sách này không được hưởng ưu đãi từ chương trình khuyến mại khác.
 6. Thể lệ chương trình:
  • Thời gian triển khai: từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 30/06/2021
  • Thể lệ: Khách hàng được hưởng đồng thời các ưu đãi sau:
   • Quà tặng từ AIA Việt Nam: Khách hàng được tặng phiếu quà tặng trực tiếp từ AIA Việt Nam sau 21 ngày cân nhắc hợp đồng bảo hiểm chi tiết như sau:
* Mức thưởng không áp dụng cho Khách hàng được giới thiệu bởi nhân viên Ngân hàng có chức danh Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên (Relationship Manager).
 • Quà tặng từ VPBank: Áp dụng mức lãi suất ưu đãi cộng 0.5% so với biểu lãi suất niêm yết của VPBank trong từng thời kỳ cho các Khách hàng gửi mới khoản tiền gửi tiết kiệm thỏa mãn điều kiện chương trình.
  • Mỗi Khách hàng được tham gia chương trình khuyến mại nhiều lần trong cả chương trình.
  • Mức lãi suất ưu đãi có thể được thay đổi theo thông báo của VPBank trong từng thời kỳ.
  • Trường hợp Khách hàng không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm hoặc đơn phương hủy Hợp đồng bảo hiểm trong thời gian 21 ngày cân nhắc kể từ ngày nhận hợp đồng bảo hiểm, AIA Việt Nam sẽ chuyển trả toàn bộ số tiền phí bảo hiểm cho Khách hàng (sau khi đã trừ đi các khoản phí phát sinh nếu có).
  • Bên mua bảo hiểm là Khách hàng gửi tiền gửi tiết kiệm tại VPBank.
  • Rút (tất toán) trước hạn khoản tiền gửi tiết kiệm Phát lộc thịnh vượng: Tuân thủ theo quy định tiền gửi tiết kiệm Phát lộc thịnh vượng số 452/2019/QĐ-TGĐ ngày 03/07/2019 và các văn băn, sửa đổi, bổ sung (nếu có).
5.2 Ưu đãi dành cho Khách hàng có hợp đồng bảo hiểm của AIA Việt Nam phát hành trong năm 2021 (Combo 2)
 1. Sản phẩm áp dụng: Tiết kiệm Phát lộc thịnh vượng trả lãi trước
 2. Kênh áp dụng: Tại quầy
 3. Loại tiền áp dụng: VND
 4. Kỳ hạn áp dụng: 6 tháng và 12 tháng
 5. Điều kiện:
  • Số tiền gửi tối thiểu: 50 triệu đồng
  • Khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của AIA Việt Nam với số tiền phí bảo hiểm đóng định kỳ từ 15 triệu đồng/năm trở lên và được phát hành rong năm 2021.
  • Khách hàng hưởng ưu đãi từ chính sách này không được hưởng ưu đãi từ chương trình khuyến mại khác.
 6. Thể lệ chương trình:
  • Thời gian triển khai: từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 31/12/2021
  • Thể lệ: Áp dụng mức lãi suất ưu đãi cộng 0.5% so với biểu lãi suất niêm yết của VPBank trong từng thời kỳ cho các Khách hàng gửi mới khoản tiền gửi tiết kiệm thỏa mãn điều kiện chương trình.
  •  Mỗi Hợp đồng bảo hiểm được sử dụng nhiều lần cho các khoản tiền gửi mới tiếp theo.
6. Các quy định khác
 • Khách hàng không được gửi tiền gửi tiết kiệm chung khi tham gia chương trình khuyến mại “Tiết kiệm thông minh, bảo vệ toàn diện”.
 • Khách hàng được sử dụng khoản tiền gửi tiết kiệm làm tài sản bảo đảm tiền vay tại VPBank theo Quy chế, Quy định cho vay đối với Người gửi tiền của VPBank trong từng thời kỳ và được sử dụng làm tài sản đảm bảo tại các Tổ chức tín dụng khác (nếu được Tổ chức tín dụng đó chấp nhận).
 •  Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy định và Quy chế hiện hành của VPBank.
7. Điều khoản thi hành
 •  Chương trình này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/12/2021.
 • VPBank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các điều kiện và điều khoản của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định duy nhất của VPBank mà không cần thông báo trước.
 • Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Chương trình này sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành có liên quan của VPBank và của Pháp luật.
 • Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ Chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến Chương trình này (nếu có).