CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TRỌN VẸN CÂN BẰNG

16/08/2021
Kính gửi Quý Khách hàng,
AIA Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ mới “BẢO HIỂM TRỌN VẸN CÂN BẰNG” Khác với những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước đây, “BẢO HIỂM TRỌN VẸN CÂN BẰNG” được thiết kế nhằm hỗ trợ tài chính trước các rủi ro về sức khoẻ đồng thời cũng tiếp tục duy trì quỹ tích lũy trọn đời cho khách hàng. Đây chính là giải pháp đáp ứng đúng như mong đợi và nhu cầu của phần đông khách hàng ngày càng cao hơn về giá trị bảo vệ trong các hợp đồng bảo hiểm nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp mang đến cho khách hàng một cuộc sống lâu hơn, khỏe hơn, hạnh phúc hơn.
Nhằm giúp quý khách hàng quan tâm và trải nghiệm mới từ sản phẩm này, chúng tôi trân trọng giới thiệu chương trình khuyến mại “Trọn Vẹn Cân Bằng” với quà tặng hấp dẫn, nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Thời gian khuyến mại từ ngày 16/08/2021 đến ngày 30/09/2021, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 16/08/2021 đến ngày 30/09/2021 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 16/08/2021 đến hết ngày 30/09/2021.
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Sản phẩm bảo hiểm chính: sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung - Phiên bản 2021 (Tên thương mại là “Trọn Vẹn Cân Bằng”) và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh truyền thống, kênh toàn thời gian truyền thống, kênh nest by AIA & kênh Exchange trên toàn quốc.
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng của Chương trình khuyến mại phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
 1. Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA Việt Nam quy định tại Mục II. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung kèm theo; và
 2. Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua kênh truyền thống , kênh toàn thời gian truyền thống, kênh nest by AIA & kênh Exchange của AIA Việt Nam; và
 3. Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy) tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục I phải đạt từ từ 16.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng chẵn) trở lên; và:
 4. Ngày khách hàng nộp Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại Mục I; và
 5. Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của HĐBH; và
 6. Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ Hợp đồng bảo hiểm.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ (không bao gồm phí tích lũy) từ 16 triệu đồng trở lên, khách hàng nhận : 01 E-Voucher Got It trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. NFYP được hiểu là bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy), thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng tính trên mỗi HĐBH Trọn Vẹn Cân Bằng đáp ứng điều kiện tại Mục III (“HĐBH hợp lệ”). NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau không được cộng dồn để xét thưởng
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Chương trình không áp dụng khuyến mại cho các trường hợp chuyển phí từ HĐBH hủy.
 3. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP của HĐBH sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 4. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận quà tặng tương ứng với số lượng HĐBH đạt thưởng.
 5. Khách hàng chỉ được nhận quà tặng nếu khách hàng không từ chối tham gia bảo hiểm trong “Thời gian cân nhắc” 21 ngày như được quy định trong HĐBH.
 6. Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn theo 2 đợt:
  • Đợt 1: công bố kết quả vào ngày 30/09/2021, AIA Việt Nam sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã chấp thuận bảo hiểm đến hết ngày 31/08/2021. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng của những HĐBH này là 31/08/2021;
  • Đợt 2: công bố kết quả vào ngày 29/10/2021, AIA sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã nhận được ACK hợp lệ đến hết ngày 30/09/2021. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng của những HĐBH này là 30/09/2021;
 7. Thời gian bắt đầu trao quà:
  • Đợt 1: từ ngày 07/10/2021;
  • Đợt 2: từ ngày 09/11/2021;
 8. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định của Chương trình, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 9. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho AIA Việt Nam tại thời điểm nộp HSYCBH. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 10.  AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.
 11. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 12. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.