Quà tặng vàng-Ngàn sẻ chia

01/06/2022
Kính gửi Quý Khách hàng,
Để cổ vũ cho một bình thường mới đang quay trở lại mạnh mẽ và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình “Sống khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh Phúc hơn”, AIA Việt Nam tiếp tục giới thiệu chương trình khuyến mãi đặc biệt vào tháng 6 này.
Theo đó, chương trình dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh đại lý truyền thống và kênh đại lý toàn thời gian truyền thống, kênh Exchange và hệ thống các văn phòng nest by AIA trên toàn quốc.
Thời gian khuyến mại từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/06/2022, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 01/06/2022 đến ngày 08/06/2022 đối với kênh đại lý truyền thống và kênh đại lý truyền thống toàn thời gian, từ ngày 01/06/2022 đến ngày 10/06/2022 đối với kênh exchange, từ ngày 01/06/2022 đến ngày 15/06/2022 đối với với hệ thống các văn phòng nest by AIA và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 30/06/2022.
I. ĐẠI LÝ TRUYỀN THỐNG VÀ TOÀN THỜI GIAN TRÊN TOÀN QUỐC - CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY
Thời gian khuyến mại từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/06/2022, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 01/06/2022 đến ngày 08/06/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 30/06/2022.
II. HỆ THỐNG VĂN PHÒNG NEST BY AIA - CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY
Thời gian khuyến mại:  từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/06/2022, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2022 đến ngày 15/06/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 30/06/2022. 
III. HỆ THỐNG VĂN PHÒNG AIA EXCHANGE - CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY
1. Văn phòng Exchange khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Thời gian khuyến mại từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/06/2022, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2022 đến ngày 10/06/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 30/06/2022. 
2. Văn phòng Exchange khu vực Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Hạ Long, Thanh Hóa, Biên Hòa và Nha Trang.
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777