Sắc vàng đón xuân cùng AIA Exchange

01/02/2022
Kính gửi Quý Khách hàng,
AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, thông qua chương trình khuyến mại “SẮC VÀNG ĐÓN XUÂN” dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh exchange, với nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Thời gian khuyến mại từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 15/02/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022
II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng của Chương trình phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
 1. Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA Việt Nam. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung; và
 2. Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống Văn Phòng exchange của AIA Việt Nam; và
 3. Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”), bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy) của các hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) của cùng một (01) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại phải đạt từ 15.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn) trở lên; và
 4. Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại; và
 5. Khách hàng phải là Bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm.
III.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
1. Văn phòng exchange Hồ Chí Minh, exchange Hồ Chí Minh 2, exchange Hà Nội, exchange Hà Nội 3: 
2. Văn phòng exchange Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Hạ Long, Thanh Hóa và Nha Trang:
IV:  DANH SÁCH SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm (không bao gồm phí tích lũy) của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống văn phòng exchange của AIA Việt Nam.
V:  CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. Tổng NFYP được tính trong thời gian khuyến mại là tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy) của tất cả các hợp đồng bảo hiểm trong thời gian khuyến mại và có cùng một (01) Bên mua bảo hiểm.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Hợp đồng chuyển phí từ các hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc sẽ không được tính vào chương trình này.
 3. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 4. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH trong thời gian khuyến mại và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì tổng NFYP các hợp đồng này sẽ được cộng lại để xét thưởng như quy định tại điểm 2 mục này. Mỗi khách hàng chỉ nhận một (01) quà tặng trong thời gian khuyến mại.
 5. Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn vào ngày 08/04/2022 công bố và thời gian trao quà bắt đầu từ ngày 15/04/2022.
 6. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 7. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 8. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.
 9. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 10. Quy định liên quan đến việc sử dụng Phiếu quà tặng điện tử (E-Voucher) Got it:  được cung cấp bởi CÔNG TY CỔ PHẦN DAYONE. Việc sử dụng dịch vụ sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của CÔNG TY CỔ PHẦN DAYONE.
 11. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: 028 3812 2777