BẢO VỆ VỮNG VÀNG – THÊM NGÀN QUÀ TẶNG

03/11/2022
Kính gửi Quý Khách hàng,
Quý Khách Hàng thân mến, thay lời tri ân sâu sắc gửi tới Quý Khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng AIA trong thời gian qua, AIA Việt Nam trân trọng gửi tới quý khách hàng hàng ngàn quà tặng giá trị hấp dẫn thông qua chương trình khuyến mại “BẢO VỆ VỮNG VÀNG – THÊM NGÀN QUÀ TẶNG” dành cho khách hàng tham gia Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của AIA Việt Nam thông qua Ngân hàng TMCP VPBank, với nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Từ ngày 03/11/2022 đến ngày 06/12/2022, trong đó thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 03/11/2022 đến ngày 30/11/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng từ ngày 03/11/2022 đến ngày 06/12/2022.
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống của AIA Việt Nam trên toàn quốc.
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Là khách hàng mua sản phẩm Bảo hiểm của AIA tại các chi nhánh VPBank trên toàn quốc và đồng thời đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:
 1. Là khách hàng mua sản phẩm Bảo hiểm của AIA tại các chi nhánh VPBank trên toàn quốc và đồng thời đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:
 2. Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại như quy định và
 3. Hợp đồng bảo hiểm được phân phối qua VPBank; và
 4. Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) và không bao gồm phí tích lũy thêm tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) của cùng 01 (một) bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại phải đạt từ 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng chẵn) trở lên; và
 5. Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của HĐBH; và
 6. Khách hàng chọn định kỳ đóng phí nửa năm hoặc định kỳ đóng phí năm; và
 7. HĐBH của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ HĐBH; và
 8. Khách hàng không phải là đối tượng được hưởng khuyến mại của Chương trình khuyến mại “Ưu đãi dành cho khách hàng tham gia Combo Tiết kiệm – Bảo hiểm Quý 4/2022”, từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/12/2022 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
 1. NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ từ 55 triệu đồng đến dưới 110 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được 01 (một) phiếu quà tặng trị giá 0.5 (nửa) chỉ vàng (chỉ áp dụng với các KH tham gia tại các chi nhánh VPBank ngoài khu vực Thành phố Hà Nội & TP Hồ Chí Minh)
 2. NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ từ 110 triệu đồng đến dưới 220 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được 01 (một) phiếu quà tặng trị giá 1 (một) chỉ vàng
 3. NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ từ 220 triệu đồng đến dưới 330 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được 01 (một) phiếu quà tặng trị giá 2 (hai) chỉ vàng
 4. NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ từ 330 triệu đồng đến dưới 550 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được 01 (một) phiếu quà tặng trị giá 3 (ba) chỉ vàng
 5. NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ từ 550 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được 01 (một) phiếu quà tặng trị giá 5 (năm) chỉ vàng 
V. THÔNG TIN LƯU Ý
 • Thời gian khuyến mại từ 03/11/2022 đến 06/12/2022, cụ thể như sau: từ ngày 03/01/2022 đến ngày 06/12/2022, trong đó thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 03/11/2022 đến ngày 30/11/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành HĐBH phải nằm trong khoảng từ ngày 03/11/2022 đến ngày 06/12/2022.
 • Một khách hàng có hơn một HĐBH hợp lệ thì sẽ không được cộng dồn NFYP của các HĐBH này để được nhận quà tặng ở mức cao hơn trong thời gian khuyến mại.
 • Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA VIệt Nam. Đối với HSYCBH mới chuyển phí từ hợp đồng hủy, ngày nộp HSYCBH mới sẽ được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trên HĐBH mới này.
 • Trong vòng 21 ngày cân nhắc nếu khách hàng thay đổi định kỳ đóng phí bảo hiểm, hoặc số tiền bảo hiểm, hoặc quyền lợi bảo hiểm của HĐBH dẫn đến việc tăng/giảm phí bảo hiểm thì ngày  AIA Việt Nam hoàn thành các quy trình liên quan sẽ là ngày hiệu lực của việc tăng/giảm phí bảo hiểm và phí tăng thêm hoặc phí giảm sẽ được tính vào Chương trình.
 • Hợp đồng Bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực tại thời điểm tính thưởng và tại thời điểm trao quà tặng.
 • Phiều quà tặng được trao cho khách hàng theo lịch trình như sau:
 • AIA Việt Nam  sẽ gửi quà tặng cho khách hàng đạt giải theo thông tin liên hệ khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống của AIA Việt Nam  tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam  không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ giải quyết các trường hợp này theo quy định của pháp luật và quy trình nội bộ của AIA Việt Nam.
 • AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.
 • Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • AIA Việt Nam không phải là đơn vị cung cấp quà tặng. Sản phẩm được dùng làm quà tặng được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp quy định. Khách hàng cần tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của nhà cung cấp quà tặng có liên quan. Trong trường hợp Khách hàng có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến quà tặng, Khách hàng cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để được hỗ trợ thông tin và giải quyết. Trường hợp khiếu nại chưa được giải quyết thỏa đáng, AIA Việt Nam sẽ phối hợp với nhà cung cấp để hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Khách hàng.
 • Chương trình không áp dụng cho bên mua bảo hiểm là khách hàng cá nhân và tổ chức có Hợp đồng bảo hiểm được AIA Việt Nam phát hành không thông qua kênh đối tác ngân hàng VPBank.
 • AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình khuyến mại, và/hoặc tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH của khách hàng không còn hiệu lực.
 • Nếu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam  mà các Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam  có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ các Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777