CHỌN AN TÂM-VI VU XE SANG

01/07/2022
Kính gửi Quý Khách hàng,
AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, thông qua chương trình khuyến mại “CHỌN TÂM AN – VI VU XE SANG” dành cho khách hàng tham gia Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của AIA Việt Nam thông qua Ngân hàng Bản Việt, với nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 10/10/2022, trong đó, thời gian khách hàng nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/09/2022 và thời gian Công ty AIA chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2022 đến ngày 10/10/2022.
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống Ngân hàng Bản Việt. 
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Để được tham gia quay số xác định trúng thưởng, khách hàng phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
 1. Là Khách hàng của ngân hàng Bản Việt mua sản phẩm bảo hiểm chính và ít nhất 02 (hai) sản phẩm bảo hiểm bổ sung của công ty AIA thông qua các hệ thống phân phối của Ngân hàng Bản Việt; và
 2. Khách hàng có ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày Công ty AIA chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục 2; và
 3. Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (không bao gồm phí tích lũy) tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục 4 phải đạt từ 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn) trở lên; và
 4. Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm; và
 5. Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 (hai mươi mốt) ngày kể từ khi kết thúc thời gian khuyến mại của Chương trình.
IV. KHOẢN THƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
1.     Điều kiện để được nhận Mã số dự thưởng (“MSDT”):
 • Với mỗi Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện (“Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ”) và thỏa điều kiện về tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu trong kỳ đóng phí đầu tiên (“NFYP) của từng hợp đồng theo quy định tại bảng dưới đây, Khách hàng sẽ nhận được Mã số dự thưởng:
 • NFYP của hợp đồng bảo hiểm hợp lệ là tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (bao gồm phí bảo hiểm của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung, không bao gồm phí tích lũy) của hợp đồng bảo hiểm đó được tính tại thời điểm kết thúc 21 (hai mươi mốt) ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại của Chương trình.
 • Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp đồng bảo hiểm U123456789, ngày nộp HSYCBH là ngày 15/07/2022 và ngày chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm là ngày 20/07/2022, hợp đồng có tổng NFYP là 20 triệu, bao gồm NFYP của sản phẩm chính là 15 triệu và NFYP 02 sản phẩm phụ là 05 triệu. Như vậy:
  • Hợp đồng của khách hàng thỏa mãn điều kiện về ngày nộp HSYCBH và ngày chấp thuận phát hành hợp đồng.
  • Hợp đồng của khách hàng A có NFYP là 20 triệu đồng nên Khách hàng nhận được 02 (hai) MSDT là U123456789001, U123456789002.
 • Việc xét điều kiện NFYP để được cấp MSDT theo quy định nêu trên sẽ căn cứ vào NFYP của mỗi hợp đồng bảo hiểm hợp lệ trong thời gian khuyến mại của Chương trình, không cộng dồn NFYP của các hợp đồng bảo hiểm lại với nhau.
 • Trường hợp hợp đồng bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí trong vòng 21 (hai mươi mốt) ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại và sự điều chỉnh này phù hợp với quy định trong hợp đồng bảo hiểm thì phí tăng thêm hoặc phí giảm cũng được tính để được tham gia  Chương trình.
  • Đối với trường hợp khách hàng thay đổi định kỳ đóng phí bảo hiểm dẫn đến việc tăng hoặc giảm phí bảo hiểm: Ngày Công ty AIA hoàn tất giao dịch tăng/giảm phí cùng các quy trình liên quan sẽ là ngày hiệu lực của việc tăng hoặc giảm phí bảo hiểm.
  • Đối với trường hợp khách hàng thay đổi số tiền bảo hiểm hoặc quyền lợi bảo hiểm dẫn đến việc tăng hoặc giảm phí bảo hiểm: Ngày Công ty AIA hoàn thành các quy trình liên quan sẽ là ngày hiệu lực của việc tăng hoặc giảm phí bảo hiểm.
2.     Điều kiện để được tham gia quay số trúng thưởng
Khách hàng có HĐBH hợp lệ với NFYP từ 15 triệu và HĐBH của khách hàng phải còn hiệu lực tại thời điểm quay số.
Giải thưởng quay số trúng thưởng
Cách thức xác định trúng thưởng:
 • MSDT sẽ được cấp cho khách hàng dựa trên theo nguyên tắc quy định tại Điều 8.1 nêu trên.
 • MSDT có cấu trúc như sau: “Mã số hợp đồng bảo hiểm” và được nối tiếp bởi 03 (ba) ký tự chỉ số thứ tự MSDT được cấp cho hợp đồng đó một cách lần lượt. Mã số hợp đồng bảo hiểm bao gồm 10 ký tự ngẫu nhiên do Công ty AIA phát hành, bắt đầu bằng ký tự “U” hoặc “C”.
 • Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp đồng bảo hiểm U123456789, ngày nộp HSYCB là ngày 15/07/2022 và ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm là ngày 20/07/2022, hợp đồng có tổng NFYP là 20 triệu, bao gồm NFYP của sản phẩm chính là 15 triệu và NFYP 01 sản phẩm phụ là 05 triệu. Như vậy:
  • Hợp đồng của khách hàng thỏa mãn điều kiện về ngày nộp HSYCBH và ngày chấp thuận phát hành hợp đồng là hợp đồng bảo hiểm hợp lệ.
  • Hợp đồng của khách hàng A có NFYP là 20 triệu đồng nên Khách hàng được nhận 02 (hai) MSDT là U123456789001, U123456789002
  • Khách hàng nhận được 02 (hai) MSDT: U123456789001, U123456789002 trong tin nhắn có nội dung như sau:
  • “AIA thong bao MSDT Quy Khach: U123456789001, U123456789002, U123456789003 tham gia quay so chuong trinh Chon tam an, vi vu xe sang”.
 • Việc quay số xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện một cách ngẫu nhiên bằng phần mềm quay số tự động. Phần mềm này tích hợp tự động MSDT của toàn bộ hợp đồng bảo hiểm hợp lệ.
V. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1.     Tất cả các hợp đồng hợp lệ phải được nộp & phát hành trong thời gian khuyến mại.
2.     NFYP là phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu (không bao gồm phí tích lũy). NFYP được tính trong chương trình khuyến mại là phí bảo hiểm của các Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH) mới được nộp & phát hành trong thời gian chương trình. NFYP của các HSYCBH được nộp & phát hành trong thời gian chương trình sẽ được tính trên từng hợp đồng theo từng đợt.
 1. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm được ghi nhận đầu tiên vào tài khoản Công ty AIA. Đối với HSYCBH mới chuyển phí từ hợp đồng bảo hiểm hủy, ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới sẽ được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm thực thu được ghi nhận đầu tiên vào hồ sơ mới này.
4.     Trong vòng 21 ngày sau kết thúc thời gian thi đua của mỗi đợt nếu khách hàng thay đổi định kỳ đóng phí bảo hiểm, hoặc số tiền bảo hiểm, hoặc quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc tăng/ giảm phí bảo hiểm thì ngày công ty AIA hoàn thành các quy trình liên quan sẽ là ngày hiệu lực của việc tăng/ giảm phí bảo hiểm và phí tăng thêm hoặc phí giảm sẽ được tính vào chương trình.
5.     Thời gian quay số và trao giải như sau:
a.     Danh sách khách hàng tham gia quay số: 
b.     Thời gian quay số và trao quà tặng: 
6     Việc quay số xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện lần lượt theo thứ tự sau:
·       Quay số xác định các MSDT trúng 03 (ba) Giải ba;
·       Quay số xác định MSDT trúng 01 (một) Giải nhì;
·       Quay số xác định MSDT trúng 01 (một) Giải nhất.
·       Quay số xác định MSDT trúng 01 (một) Giải đặc biệt.
-        Một khách hàng có nhiều MSDT có thể trúng nhiều giải trong cơ cấu giải thưởng, nhưng mỗi giải trúng thưởng phải tương ứng với 01 (một) MSDT. Các MSDT đã được xác định trúng thưởng ở các vòng quay số trước sẽ bị loại ra khỏi danh sách quay số của các vòng quay số sau.
-        Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được thành lập văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến và công bố công khai trên trang web của Công ty AIA.
7. Công ty AIA sẽ phối hợp cùng Ngân hàng Bản Việt trong việc trao thưởng cho Khách hàng trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. Nếu hết thời hạn này mà công ty AIA không thể liên hệ được với khách hàng để trao thưởng thì Công ty AIA sẽ xem như giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
8. Công ty AIA sẽ trao thưởng cho khách hàng theo thông tin địa chỉ khách hàng đang được ghi nhận trong hệ thống của công ty AIA hoặc tại chi nhánh của ngân hàng nơi khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm. Chi phí vận chuyển sẽ do Công ty AIA chịu. Khách hàng trúng thưởng sẽ ký nhận văn bản giao nhận. Trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận thay, người được ủy quyền phải xuất trình (i) bản gốc hoặc bản sao có chứng thực còn trong thời hạn 6 tháng của Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền, và (ii) bản gốc văn bản ủy quyền được công chứng hợp lệ theo quy định của pháp luật.
9. Giải thưởng/quà tặng không được qui đổi thành tiền mặt.
10. Khách hàng may mắn trúng thưởng chịu các chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng (nếu có).
11. Công ty AIA chịu thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng từ việc trúng thưởng theo Chương trình và sẽ nộp trực tiếp cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.
12. Khách hàng may mắn trúng thưởng sẽ cung cấp thông tin cho Công ty AIA liên quan đến việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc trúng thưởng theo chương trình. Trường hợp khách hàng không cung cấp hoặc không có mã số thuế, Công ty AIA sẽ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân dựa vào thông tin số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân đang được ghi nhận trên hệ thống của Công ty AIA.
13. Nếu được khách hàng đồng ý, Công ty AIA sẽ sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng về việc trúng thưởng và không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào.
14. Công ty có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình khuyến mại.
15. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty AIA mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, công ty AIA có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777