Gắn kết dài lâu cùng AIA Việt Nam

01/01/2022
Kính gửi Quý Khách hàng,
Lời hứa thương hiệu AIA Việt Nam trên hành trình hỗ trợ người dân Sống khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn, AIA hân hạnh đồng hành hàng triệu người dân Việt không ngừng cung cấp các sản phẩm mới giúp tăng cường bảo vệ và gia tăng tài sản từ kết quả đầu tư dài hạn. Nhân dịp năm mới, chúng tôi trân trọng giới thiệu chương trình khuyến mại “Gắn Kết Dài Lâu Cùng AIA”  với quà tặng hấp dẫn, nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Thời gian khuyến mại từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/03/2022 được chia làm 03 đợt như sau:
 • Đợt 1: thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/01/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/01/2022;
 • Đợt 2: thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022. 
 • Đợt 3: thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/03/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/03/2022 đến hết ngày 31/03/2022. 
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh truyền thống, kênh toàn thời gian truyền thống, kênh nest by AIA & kênh Exchange trên toàn quốc.
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm chính của hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) đang còn hiệu lực với AIA Việt Nam đã được phát hành trước ngày 01/01/2022, và HĐBH này đang được theo dõi và chăm sóc bởi đại lý đang làm việc tại hệ thống văn phòng trên toàn quốc.
Khách hàng phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
 1. Khách hàng là bên mua bảo hiểm của HĐBH Mới cho các sản phẩm theo quy định tại Mục 5. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung; và
 2. HĐBH được mua thông qua hệ thống văn phòng như nêu tại Mục 2; và
 3. Khách hàng có tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”), bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy) tính trên HĐBH tại điểm a của Mục này trong thời gian khuyến mãi đạt từ 16.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng chẵn) trở lên; và
 4. Khách hàng có HĐBH mới quy định tại điểm phát hành trong vòng 60 ngày trước ngày sinh nhật của khách hàng hoặc trong vòng 365 ngày trước hoặc sau ngày đáo hạn của hợp đồng hiện hữu.
 5. Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại;
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ (không bao gồm phí tích lũy) từ 16 triệu đồng trở lên, khách hàng nhận : 01 (một) bộ trà hoa thảo dược trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. NFYP được hiểu là bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy), thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng tính trên mỗi HĐBH đáp ứng điều kiện tại Mục 7 (“HĐBH hợp lệ”). NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau không được cộng dồn để xét thưởng.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Không áp dụng khuyến mại cho các khách hàng có HSYCBH mới chuyển phí từ HĐBH hủy.
 3. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó đều thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận số phần quà tương ứng với số lượng HĐBH hợp lệ
 4. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại theo từng đợt. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP của HĐBH sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 5. Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn 03 đợt::
  • Đợt 1: công bố kết quả vào ngày 02/03/2022, AIA Việt Nam sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã chấp thuận bảo hiểm đến hết ngày 31/01/2022;
  •  Đợt 2: công bố kết quả vào ngày 30/03/2021, AIA Việt Nam sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã chấp thuận bảo hiểm đến hết ngày 28/02/2022.
  • Đợt 3: công bố kết quả vào ngày 04/05/2021, AIA Việt Nam sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã chấp thuận bảo hiểm đến hết ngày 31/03/2022.
 6. Thời gian bắt đầu trao quà:
  • Đợt 1: từ ngày 09/03/2022.
  • Đợt 2: từ ngày 06/04/2022.
  • Đợt 3: từ ngày 11/05/2022.
 7. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định của Chương trình, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 8. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 9. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.
 10. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 11. Nếu vì ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777