AIA GẮN KẾT TƯƠNG LAI CÙNG BẠN

18/07/2022
Kính gửi Quý Khách hàng,
Lời hứa thương hiệu AIA Việt Nam trên hành trình hỗ trợ người dân Sống khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn, AIA hân hạnh đồng hành hàng triệu người dân Việt không ngừng cung cấp các sản phẩm mới giúp tăng cường bảo vệ và gia tăng tài sản từ kết quả đầu tư dài hạn. Nhằm tri ân Khách hàng, chúng tôi trân trọng giới thiệu chương trình khuyến mại “AIA GẮN KẾT TƯƠNG LAI CÙNG BẠN” với quà tặng hấp dẫn, nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Thời gian khuyến mại từ ngày 18/07/2022 đến hết ngày 31/08/2022 được chia làm 02 đợt như sau:
 • Đợt 1: thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 18/07/2022 đến ngày 31/07/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 18/07/2022 đến hết ngày 31/07/2022.
 • Đợt 2: thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 01/08/2022 đến ngày 31/08/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 31/08/2022.
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
 • Sản phẩm bảo hiểm chính: Bước Đến Tương Lai (ILP) hoặc An Phúc Trọn Đời Ưu Việt (UL3) hoặc Bảo Hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng (UL4) hoặc Khỏe Trọn Vẹn (ULCI) và
 • Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm
được phân phối bởi các Chuyên viên tư vấn bảo hiểm của AIA Việt Nam là thành viên Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô (“MDRT”) năm 2022 và thành viên MDRT 2023 đạt sớm tính đến hết ngày 30/06/2022 thuộc địa bàn (phạm vi) khuyến mại.
(Danh sách văn phòng tham gia chương trình khuyến mại được quy định tại Phụ lục đính kèm)
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng của Chương trình này là toàn bộ khách hàng hiện hữu của AIA Việt Nam, đã có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại AIA Việt Nam được phát hành trước ngày 30/06/2022 và đồng thời thõa mãn các điều kiện sau đây:
 • Khách hàng là bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và có thể kèm theo sản phẩm bảo hiểm bổ sung (không bắt buộc) được liệt kê tại Mục II trên đây trong thời gian khuyến mại của Chương trình; và
 • Sản phẩm bảo hiểm được phân phối bởi các Chuyên viên tư vấn bảo hiểm của AIA Việt Nam là thành viên Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô (“MDRT”) năm 2022 và 2023 tính đến hết ngày 30/06/2022 tại các văn phòng tổng đại lý của AIA theo danh sách đính kèm Thông báo này tại địa bàn khuyến mại được nêu ở Mục II; và
 • Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính cùng với phí sản phẩm bổ sung và 10% phí tích lũy thêm (nếu có) được tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục V.a phải đạt từ 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn) trở lên. Riêng sản phẩm Bước Đến Tương Lai (ILP), phí tích lũy thêm sẽ áp dụng theo điều khoản của sản phẩm này; và
 • NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau của cùng 01 khách hàng sẽ không được cộng dồn để xét thưởng; và
 • Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại Mục V.1.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
Khách hàng đáp ứng các điều kiện của Chương trình theo quy định tại Mục III được nhận phần quà là: 01 (một) Vali Sakos trị giá 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).
V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. Thời gian khuyến mại từ ngày 18/07/2022 đến hết ngày 31/08/2022 được chia làm 02 đợt như sau:
  • Đợt 1: thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 18/07/2022 đến ngày 31/07/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 18/07/2022 đến hết ngày 31/07/2022.
  • Đợt 2: thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 01/08/2022 đến ngày 31/08/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 31/08/2022.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Không áp dụng khuyến mại cho các khách hàng có HSYCBH mới chuyển phí từ hợp đồng bảo hiểm hủy.
 3. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH cho sản phẩm Bước Đến Tương Lai hoặc An Phúc Trọn Đời và các HĐBH đó đều thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận số phần quà tương ứng với số lượng HĐBH hợp lệ.
 4. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại của Chương trình. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP của HĐBH sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng.
  •  Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng. Khách hàng sẽ không được nhận quà tặng của Chương trình này nếu việc giảm NFYP dẫn đến Hợp đồng bảo hiểm không đủ điều kiện được quy định trên đây.         
 5. Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn theo 02 đợt:
  • Đợt 1: công bố kết quả vào ngày 06/09/2022, AIA Việt Nam sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã chấp thuận bảo hiểm đến hết ngày 31/07/2022.
  • Đợt 2: công bố kết quả vào ngày 06/10/2022, AIA Việt Nam sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã chấp thuận bảo hiểm đến hết ngày 31/08/2022.
 6. Thời gian bắt đầu trao quà:
  • Đợt 1: từ ngày 13/09/2022.
  • Đợt 2: từ ngày 13/10/2022.
 7. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và mỗi HĐBH đó đều thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận số quà tặng tương ứng với số lượng HĐBH hợp lệ.
 8. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định của Chương trình, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 9. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 10. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.
 11. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 12. Chương trình khuyến mại này không áp dụng cho khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm không thỏa mãn điều khoản và điều kiện của Chương trình này.
 13. Nếu vì ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777
PHỤ LỤC
Danh sách văn phòng tham gia Chương trình khuyến mại tại hệ thống kênh truyền thống