AIA I Sống cùng Đại dịch, Sẻ chia Cộng đồng

Trong 2 tháng vừa qua, Chương trình AIA Việt Nam Sẻ Chia Cùng Cộng Đồng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng và đại lý trên toàn quốc. Với mong muốn được chung tay đồng hành cùng cả nước vượt qua cuộc chiến chống Covid-19 đầy cam go trong bối cảnh các ca nhiễm mới và tử vong có dấu hiệu tăng trên khắp các tỉnh, thành, Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) quyết định:
  • Gia hạn Chương trình AIA Việt Nam Sẻ Chia Cùng Cộng Đồng (“Chương trình”) đến hết ngày 12/01/2022, và
  • Mở rộng quyền lợi Chương trình (“Chương trình mở rộng”), áp dụng từ ngày 13/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022.
Đăng ký tham gia Chương trình mở rộng thành công căn cứ theo các điều khoản thể lệ Chương trình (“Thể lệ Chương trình”). Người tham gia sẽ được AIA Việt Nam hỗ trợ một khoản tài chính trị giá 2.000.000 (hai triệu) đồng nếu Người tham gia phải nằm viện để điều trị nội trú do nhiễm Covid-19 theo chỉ định của Bác sĩ(1) và hỗ trợ một khoản tài chính trị giá 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng trong trường hợp Người tham gia không may tử vong do virus SARS-CoV-2(1) (“Khoản hỗ trợ”). 
(1) Được xác định dựa trên thông tin tại hệ thống quản lý cách ly và người bệnh Covid-19 hoặc bất kỳ hệ thống nào khác được xây dựng và vận hành bởi chính quyền địa phương hoặc Chính phủ. Chỉ thanh toán quyền lợi này 1 lần duy nhất cho 1 người tham gia. 
I - ĐỊA BÀN ÁP DỤNG:
  • Toàn lãnh thổ Việt Nam.
II - THỜI HẠN ĐĂNG KÝ VÀ HIỆU LỰC CỦA KHOẢN HỖ TRỢ:
  • Việc đăng ký tham gia Chương trình bắt đầu từ ngày 13/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022.
  • Khoản hỗ trợ có hiệu lực trong vòng 60 ngày, kể từ ngày Người tham gia Chương trình đăng ký thành công. Thời điểm đăng ký thành công được căn cứ trên Giấy Chứng Nhận Tham Gia Chương Trình phát hành bởi AIA Việt Nam (“Giấy chứng nhận”).
II - LƯU Ý CHUNG:
Đây là Chương trình mở rộng và là chương trình tiếp theo của Chương trình AIA Sẻ Chia Cùng Cộng Đồng bắt đầu từ ngày 28/10/2021 đến ngày 12/01/2022, do đó nếu Người tham gia đã đăng ký tham gia Chương trình trong thời gian nêu trên thì sẽ không được đăng ký chương trình trong thời gian mới (từ 13/01/2022 đến 28/02/2022).   
Đây là Khoản hỗ trợ dành cho cộng đồng với toàn bộ kinh phí được trích từ ngân sách của AIA, không phải là một chương trình khuyến mại. Chương trình này cũng không phải là một sản phẩm bảo hiểm hay thuộc đặc tính của bất kỳ sản phẩm bảo hiểm nào của AIA Việt Nam. Do đó, Đại lý/Chuyên viên tư vấn tài chính/ Cấp quản lý không được sử dụng các thông tin và/hoặc hình ảnh về Covid-19 không phù hợp hoặc khác đi so với với các hướng dẫn của AIA Việt Nam nhằm quảng cáo và/hoặc chào bán bảo hiểm.