Mạnh Mẽ Bảo Vệ - Vạn Sự Vô Lo

Trong 3 tháng vừa qua, Chương trình “Vạn Sự Vô Lo” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng và Đại lý trên toàn quốc. Với mong muốn mang đến người dân Việt Nam có cuộc sống Lâu hơn, Khỏe hơn, Hạnh phúc hơn, AIA Việt Nam quyết định gia hạn Chương trình “Vạn Sự Vô Lo”.
I - ĐỊA BÀN ÁP DỤNG:
 • Toàn lãnh thổ Việt Nam.
II - ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH (“NGƯỜI THAM GIA”):  
 • Công dân có quốc tịch Việt Nam, từ 18 đến 50 tuổi, đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
  • Đang cư trú tại Việt Nam tại thời điểm đăng ký tham gia Chương trình; và
  • Không bị Tai nạn hoặc đang điều trị Tai nạn tại thời điểm đăng ký tham gia Chương trình.
  • Chưa từng đăng ký tham gia Chương trình từ ngày 15/03/2022 đến hết ngày 14/06/2022.
 • Một Người tham gia được đăng ký tham gia Chương trình 01 (một) lần trong thời hạn đăng ký theo quy định tại Mục 3 bên dưới trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện.
III - THỜI HẠN ĐĂNG KÝ VÀ HIỆU LỰC CỦA KHOẢN HỖ TRỢ:
 • Thời hạn đăng ký tham gia Chương trình: Từ ngày 15/06/2022 đến hết ngày 02/07/2022.     
 • Thời hạn hiệu lực: 90 ngày, kể từ ngày Người tham gia đăng ký tham gia Chương trình thành công. Thời điểm đăng ký thành công được ghi nhận trên giấy chứng nhận tham gia Chương trình phát hành bởi AIA Việt Nam (“Giấy chứng nhận”).