21/04/2023

CHIA SẺ PHẦN THƯỞNG CÙNG NGƯỜI THƯƠNG VỚI GRAB GIFT

21/04/2023

Khi hoàn thành “Thử thách Vận động tuần” trong chương trình sống khỏe Vitality trên ứng dụng AIA+ Vietnam, bạn sẽ có thể chọn Grab Gift là phần thưởng cho những nỗ lực của mình. Cùng chia sẻ “Phong cách Sống khỏe” với những người yêu thương với Grab Gift.