01/08/2023

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI BẢO VỆ HÔM NAY VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI

01/08/2023

Kính gửi Quý khách hàng

AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, thông qua chương trình khuyến mại quay số trúng thưởng “BẢO VỆ HÔM NAY – VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI” dành cho khách hàng tham gia Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của AIA Việt Nam thông qua Ngân hàng Bản Việt, với nội dung chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

Từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 30/09/2023

II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống Ngân hàng Bản Việt. 

III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm của công ty AIA qua Ngân hàng Bản Việt. Để được tham gia quay số xác định trúng thưởng, khách hàng phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

·         Là Khách hàng của ngân hàng Bản Việt mua sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung của công ty AIA thông qua các hệ thống phân phối của Ngân hàng Bản Việt; và

·         Khách hàng có ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày Công ty AIA chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại; và

·         Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm; và

·         Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 (hai mươi mốt) ngày kể từ khi kết thúc thời gian khuyến mại của Chương trình.

IV. KHOẢN THƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Chương trình 1: Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Bản Việt mua sản phẩm bảo hiểm AIA

Thời gian: Từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 30/09/2023

Chi tiết giải thưởng:

Ghi chú:

-       Để nhận thưởng chương trình, Khách hàng cần mua ít nhất 02 (hai) sản phẩm bổ sung

V. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.            Khách hàng tiền gửi tiết kiệm: là khách hàng có tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng Ngân hàng Bản Việt tại thời điểm khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm với AIA.

2.            Sau khi kết thúc thời gian chương trình của mỗi đợt, AIA sẽ chuyển danh sách toàn bộ hợp đồng trong thời gian chương trình cho Ngân hàng Bản Việt để Ngân hàng Bản Việt xác nhận đối tượng khách hàng tiền gửi (với thông tin số CIF, số tài khoản, kỳ hạn gửi) và tài khoản tiết kiệm vẫn còn hiệu lực tại thời điểm trả thưởng. Ngân hàng Bản Việt sẽ gửi lại danh sách cho AIA trong vòng 3 ngày làm việc để AIA tiến hành tính toán & thông báo kết quả chương trình

3.            Tất cả các hợp đồng hợp lệ phải được nộp & phát hành trong thời gian khuyến mại.

4.            NFYP là phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu (không bao gồm phí tích lũy). NFYP được tính trong chương trình khuyến mại là phí bảo hiểm của các Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH) mới được nộp & phát hành trong thời gian chương trình. NFYP của các HSYCBH được nộp & phát hành trong thời gian chương trình sẽ được tính trên từng hợp đồng theo từng đợt.

5.            Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm được ghi nhận đầu tiên vào tài khoản Công ty AIA. Đối với HSYCBH mới chuyển phí từ hợp đồng bảo hiểm hủy, ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới sẽ được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm thực thu được ghi nhận đầu tiên vào hồ sơ mới này.

6.            Trong vòng 21 ngày sau kết thúc thời gian thi đua của mỗi đợt nếu khách hàng thay đổi định kỳ đóng phí bảo hiểm, hoặc số tiền bảo hiểm, hoặc quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc tăng/ giảm phí bảo hiểm thì ngày công ty AIA hoàn thành các quy trình liên quan sẽ là ngày hiệu lực của việc tăng/ giảm phí bảo hiểm và phí tăng thêm hoặc phí giảm sẽ được tính vào chương trình.

7.            Quà tặng sẽ được trao cho các khách hàng theo lịch như sau:

8.            Công ty AIA sẽ gửi quà tặng cho khách hàng theo địa chỉ/Số điện thoại khách hàng đã cung cấp cho Công ty. Trong trường hợp AIA không thể liên hệ khách hàng trong vòng 3 tháng để trao quà tặng kể từ ngày thông báo kết quả chương trình, AIA sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.

9.            AIA có toàn quyền quyết định nhà cung cấp các dịch vụ/giải thưởng.

10.            Giải thưởng không được qui đổi thành tiền mặt.

11.            Việc tặng quà sẽ không áp dụng nếu hợp đồng bảo hiểm của khách hàng không còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ khi kết thúc thời gian khuyến mại tương ứng với từng đợt khuyến mại.

12.            Công ty có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình khuyến mại.

13.            Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.

Trân trọng,

AIA Việt Nam