ĐÓN XUÂN AN KHANG, NHẬN VÀNG THỊNH VƯỢNG

01/01/2023
Kính gửi Quý Khách hàng,
Thay lời cầu chúc đầu xuân, AIA Việt Nam cùng VPBANK gửi trao lộc thịnh vượng đến Quý khách hàng trong chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn "Đón Xuân An Khang, Nhận Vàng Thịnh Vượng", với nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Từ ngày 01/01/2023 đến 07/04/2023.  
II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Là cá nhân và tổ chức mua hợp đồng bảo hiểm bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và có thể kèm theo sản phẩm bảo hiểm bổ sung (không bắt buộc) được quy định tại mục 5 trên đây và đồng thời đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:
 1. Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại như quy định tại điểm a Mục 10; và
 2. Hợp đồng bảo hiểm được phân phối qua VPBank; và
 3. Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) và không bao gồm phí tích lũy thêm tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) của cùng 01 (một) bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục 4 phải đạt từ 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng chẵn) trở lên; và
 4. Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của HĐBH; và
 5. Khách hàng chọn định kỳ đóng phí nửa năm hoặc định kỳ đóng phí năm; và
 6. HĐBH của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ HĐBH; và
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
 1. NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ từ 55 triệu đồng đến dưới 110 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được 01 (một) phiếu quà tặng trị giá 0.5 chỉ vàng với trị giá tạm tính là 2.620.000 đồng (Hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng); Số lượng quà tặng ước tính: 235 phần quà – Chỉ áp dụng với các địa bàn không thuộc Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
 2. NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ từ 110 triệu đồng đến dưới 220 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được 01 (một) phiếu quà tặng trị giá 01 chỉ vàng với trị giá tạm tính là 5.240.000 đồng (Năm triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng); Số lượng quà tặng ước tính: 217 phần quà
 3. NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ từ 220 triệu đồng đến dưới 330 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được 02 (hai) phiếu quà tặng trị giá 01 chỉ vàng với trị giá tạm tính là 10.480.000 đồng (Mười triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng); Số lượng quà tặng ước tính: 45 phần quà
 4. NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ từ 330 triệu đồng đến dưới 550 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được 03 (ba) phiếu quà tặng trị giá 01 chỉ vàng với trị giá tạm tính là 15.720.000 đồng (Mười lăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng); Số lượng quà tặng ước tính: 14 phần quà
 5. NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ từ 550 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được 05 (năm) phiếu quà tặng trị giá 01 chỉ vàng với trị giá tạm tính là 26.200.000 đồng (Hai sáu triệu hai trăm nghìn đồng); Số lượng quà tặng ước tính: 9 phần quà
* Trị giá trên đây của hàng hóa dùng để khuyến mại là giá thị trường tại thời điểm nộp thông báo, giá trị thực tế có thể sẽ dao động tại thời điểm thực tế mua sản phẩm.
IV. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
 • Thời gian khuyến mại: từ 01/01/2023 đến 07/04/2023 và được chia thành 3 đợt, cụ thể như sau:
 • Thời gian khuyến mại từ 01/01/2023 đến 07/02/2023, cụ thể như sau: từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023, trong đó thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành HĐBH phải nằm trong khoảng từ ngày 01/01/2023 đến ngày 07/02/2023.
 • Thời gian khuyến mại từ 01/02/2023 đến 07/03/2023, cụ thể như sau: từ ngày 01/02/2023 đến ngày 07/03/2023, trong đó thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành HĐBH phải nằm trong khoảng từ ngày 01/02/2023 đến ngày 07/03/2023.
 • Thời gian khuyến mại từ 01/03/2023 đến 07/04/2023, cụ thể như sau: từ ngày 01/03/2023 đến ngày 07/04/2023, trong đó thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/03/2023 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành HĐBH phải nằm trong khoảng từ ngày 01/03/2023 đến ngày 07/04/2023.
 • Một khách hàng có hơn một HĐBH hợp lệ thì sẽ không được cộng dồn NFYP của các HĐBH này để được nhận quà tặng ở mức cao hơn trong thời gian khuyến mại.
 • Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA VIệt Nam. Đối với HSYCBH mới chuyển phí từ hợp đồng hủy, ngày nộp HSYCBH mới sẽ được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trên HĐBH mới này.
 • Trong vòng 21 ngày cân nhắc nếu khách hàng thay đổi định kỳ đóng phí bảo hiểm, hoặc số tiền bảo hiểm, hoặc quyền lợi bảo hiểm của HĐBH dẫn đến việc tăng/giảm phí bảo hiểm thì ngày  AIA Việt Nam hoàn thành các quy trình liên quan sẽ là ngày hiệu lực của việc tăng/giảm phí bảo hiểm và phí tăng thêm hoặc phí giảm sẽ được tính vào Chương trình.
 • HĐBH của khách hàng phải còn hiệu lực tại thời điểm tính thưởng và tại thời điểm trao quà tặng.
 • Phiều quà tặng được trao cho khách hàng theo lịch trình như sau:
Thời gian khách hàng được chấp thuận phát hành HĐBH
Thời gian tính Phiếu quà tặng cho khách hàng
Ngày công bố kết quả
Ngày bắt đầu trao Phiếu quà tặng cho khách hàng
01/01/2023 – 07/02/2023
12/03/2023
22/03/2023
12/04/2023
01/02/2023 - 07/03/2023
12/04/2023
22/04/2023
12/05/2023
01/03/2023 - 07/04/2023
12/05/2023
22/05/2023
12/06/2023
 • AIA Việt Nam  sẽ gửi quà tặng cho khách hàng đạt giải theo thông tin liên hệ khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống của AIA Việt Nam  tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam  không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ giải quyết các trường hợp này theo quy định của pháp luật và quy trình nội bộ của AIA Việt Nam.
 • Trình tự thông báo kết quả:
  • AIA Việt Nam Thông báo kết quả từng đợt trên website www.aia.com.vn  & gửi tin nhắn sms thông báo và chúc mừng khách hàng nhận giải thưởng, nội dung tin nhắn: "AIAVN chuc mung HD U123456789 nhan thuong CT “CUNG AIA VA VPB”. Tu ngay DD/MM – DD/MM, Viettel se goi xac nhan ngay & dia chi giao qua tang".
  • Viettel Post – đơn vị vận chuyển liên hệ (gọi điện thoại) cho khách hàng để xác nhận địa chỉ và lịch hẹn giao giải thưởng.
  • Viettel Post tiến hành giao quà thưởng theo thông tin đã xác nhận với khách hàng.
 • AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.
 • Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • AIA Việt Nam không phải là đơn vị cung cấp quà tặng. Sản phẩm được dùng làm quà tặng được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp quy định. Khách hàng cần tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của nhà cung cấp quà tặng có liên quan. Trong trường hợp Khách hàng có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến quà tặng, Khách hàng cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để được hỗ trợ thông tin và giải quyết. Trường hợp khiếu nại chưa được giải quyết thỏa đáng, AIA Việt Nam sẽ phối hợp với nhà cung cấp để hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Khách hàng.
 • Chương trình không áp dụng cho:
  • Bên mua bảo hiểm là khách hàng cá nhân và tổ chức có Hợp đồng bảo hiểm được AIA Việt Nam phát hành không thông qua kênh đối tác ngân hàng VPBank;
  • AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình khuyến mại, và/hoặc tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH của khách hàng không còn hiệu lực.
 • Nếu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam  mà các Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam  có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ các Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
Chi tiết chương trình xem tại thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm, áp dụng cho từng khu vực: 
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777