01/06/2023

“KHỎE CÙNG NHAU - VUI NHẬN QUÀ” CÙNG NEST BY AIA

01/06/2023

Kính gửi Quý khách hàng

AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, “KHỎE CÙNG NHAU - VUI NHẬN QUÀ” là chương trình khuyến mại dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh Nest by AIA trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

Thời gian khuyến mại: Thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/06/2023.

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Bao gồm cá nhân và tổ chức mua hợp đồng bảo hiểm bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính kèm theo sản phẩm bảo hiểm bổ sung sức khỏe (bắt buộc) được quy định tại mục IV và đảm bảo đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện sau:

a.        Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống văn phòng Nest by AIA của AIA Việt Nam; và

b.     Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) của sản phẩm bổ sung sức khỏe tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) của Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại phải đạt từ 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) trở lên; và

c.      Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại điểm a Mục 10; và

d.     Khách hàng phải là Bên mua bảo hiểm của (các) HĐBH.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
NFYP SẢN PHẨM BỔ SUNG SỨC KHỎE/HỢP ĐỒNG MỚI
QUÀ TẶNG
Từ 8 triệu đồng trở lên
01 Phiếu Quà Tặng Urbox trị giá 1.200.000 đồng/giải
Từ 5 triệu đồng đến nhỏ hơn 8 triệu đồng
01 Phiếu Quà Tặng Urbox trị giá 500.000 đồng/giải
Từ 3 triệu đồng đến nhỏ hơn 5 triệu đồng
01 Phiếu Quà Tặng Urbox trị giá 200.000 đồng/giải
IV. DANH SÁCH SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính đi kèm theo một trong bốn sản phẩm bảo hiểm bổ sung sức khỏe Hỗ Trợ Chi Phí Nằm Viện (“HIRA”, “HIRB”) hoặc Bảo Hiểm Toàn Diện Bệnh Hiểm Nghèo (“ECI”) hoặc Bảo Hiểm Nằm Viện và Phẫu Thuật (“HSIL”) hoặc Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe 2.0 (“CHR 2.0”) được phát hành thông qua hệ thống văn phòng Nest by AIA của AIA Việt Nam.

V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

1.     Thời gian khuyến mại: Thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/06/2023.    

2.     Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Hợp đồng chuyển phí từ các hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc sẽ không được tính vào chương trình này.

3.     Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:

                      i.     Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;

                     ii.     Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng. Khách hàng sẽ không được nhận quà tặng của Chương trình này nếu việc giảm NFYP dẫn đến Hợp đồng bảo hiểm không đủ điều kiện được quy định trên đây.

4.     Trường hợp khách hàng mua nhiều sản phẩm bổ sung sức khỏe và các HĐBH của sản phẩm bổ sung sức khỏe đó thỏa điều kiện của Chương trình được quy định tại Mục III thì NFYP của các sản phẩm bổ sung sức khỏe của (các) HĐBH khác nhau không được cộng dồn trong thời gian khuyến mại để xét thưởng, mà tính riêng trên từng HĐBH.

5.     Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn ngày 07/08/2023 công bố kết quả và trao thưởng bắt đầu từ ngày 14/08/2023.

6.     Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm gửi quà.

7.     AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.

8.     AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.

9.     Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

10.  Việc sử dụng Phiếu Quà Tặng Urbox sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công ty Cổ phần Tiếp Thị Số Tô Quà.

11.  Nếu vì bị ảnh hưởng vì sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: 028 3812 2777