01/06/2023

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI "MƯA QUÀ THÁNG 6" CÙNG NEST BY AIA

01/06/2023

Kính gửi Quý khách hàng

AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, “MƯA QUÀ THÁNG 6” là chương trình khuyến mại dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh Nest by AIA trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/06/2023 đến ngày 30/06/2023, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2023 đến ngày 20/06/2023 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận và phát hành HĐBH phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/06/2023

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Bao gồm cá nhân và tổ chức mua hợp đồng bảo hiểm bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và có thể kèm theo sản phẩm bảo hiểm bổ sung (không bắt buộc) được quy định tại mục IV và đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a.        Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống văn phòng Nest by AIA của AIA Việt Nam; và

b.        Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”), bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) và không bao gồm phí tích lũy thêm của các hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) của cùng một (01) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại phải đạt từ 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn) trở lên;  và

c.      Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian khuyến mại; và

d.     Khách hàng phải là Bên mua bảo hiểm của (các) HĐBH

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
NFYP SẢN PHẨM BỔ SUNG SỨC KHỎE/HỢP ĐỒNG MỚI
QUÀ TẶNG
Từ 100 triệu đồng trở lên
01 Phiếu Quà Tặng Du Lịch Vietravel/ Saigontourist trị giá 20.000.000 đồng/giải
Từ 60 triệu đồng đến nhỏ hơn 100 triệu đồng
01 Đồng Hồ Thông Minh Apple Watch trị giá 10.000.000 đồng/giải
Từ 35 triệu đồng đến nhỏ hơn 60 triệu đồng
01 Phiếu Quà Tặng Urbox trị giá 5.000.000 đồng/giải
Từ 25 triệu đồng đến nhỏ hơn 35 triệu đồng
01 Phiếu Quà Tặng Urbox trị giá 2.500.000 đồng/giải
Từ 20 triệu đồng đến nhỏ hơn 25 triệu đồng
01 Phiếu Quà Tặng Urbox trị giá 500.000 đồng/giải
IV. DANH SÁCH SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính (không bao gồm Sản phẩm OptimA - Bảo hiểm liên kết đơn vị dành cho doanh nghiệp; Sản phẩm Trọn Vẹn Cân Bằng (“UL4”) dành cho Bên mua bảo hiểm là nhân viên AIA; Sản phẩm “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality” (“ULVI”) dành cho Bên mua bảo hiểm là nhân viên AIA) và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm được phát hành thông qua hệ thống văn phòng Nest by AIA của AIA Việt Nam.

V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

1.     Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/06/2023 đến ngày 30/06/2023, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2023 đến ngày 20/06/2023 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận và phát hành HĐBH phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/06/2023.  

2.     Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Hợp đồng chuyển phí từ các hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc sẽ không được tính vào chương trình này.

3.     Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:

                      i.     Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;

                     ii.     Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng. Khách hàng sẽ không được nhận quà tặng của Chương trình này nếu việc giảm NFYP dẫn đến Hợp đồng bảo hiểm không đủ điều kiện được quy định trên đây.

4.     Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình được quy Mục III thì tổng NFYP của các HĐBH này của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm sẽ được cộng lại để tính mức NFYP tổng cho việc xét thưởng. Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 (một) quà tặng có giá trị cao nhất trong chương trình khuyến mại này.

5.     Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn ngày 07/08/2023 công bố kết quả và trao thưởng bắt đầu từ ngày 14/08/2023.

6.     Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm gửi quà.

7.     AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.

8.     AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.

9.     Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

10.  Việc sử dụng Phiếu quà Du lich Vietravel sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Tiếp Thị GTVT Việt Nam - Vietravel. Việc sử dụng Phiếu quà Du lich Saigontourist sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công ty TNHH MTV DV Lữ Hành Saigontourist. Việc sử dụng E-Voucher Urbox sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công ty Cổ phần Tiếp Thị Số Tô Quà.

11.  Nếu vì bị ảnh hưởng vì sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: 028 3812 2777