TĂNG GẮN KẾT - TRỌN YÊU THƯƠNG CÙNG NEST BY AIA

01/01/2023
Kính gửi Quý Khách hàng,
AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, “TĂNG GẮN KẾT – TRỌN YÊU THƯƠNG” là chương trình khuyến mại dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh Nest by AIA trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
 • Đợt 1: Thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/01/2023.         
 • Đợt 2: Thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023.
II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Bao gồm cá nhân và tổ chức mua hợp đồng bảo hiểm bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính kèm theo sản phẩm bảo hiểm bổ sung (bắt buộc) được quy định tại mục IV trên đây và đảm bảo đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện sau:
 1. Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống văn phòng Nest by AIA của AIA Việt Nam; và
 2. Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) của sản phẩm bổ sung tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) của Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại quy định tại điểm 1 Mục V phải đạt từ 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn) trở lên; và
 3. Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại điểm 1 Mục V; và
 4. Khách hàng phải là Bên mua bảo hiểm của (các) HĐBH. 
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
NFYP của sản phẩm bổ sung tính trên mỗi HĐBH đạt từ 4.000.000 đồng trở lên, khách hàng nhận 01 Phiếu quà tặng Got it trị giá 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn). Với mỗi 500.000 đồng tăng thêm vào NFYP của sản phẩm bổ sung tính trên mỗi HĐBH, khách hàng nhận thêm 01 Phiếu quà tặng Got it trị giá 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng chẵn).
IV. DANH SÁCH SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính đi kèm theo 4 sản phẩm bảo hiểm bổ sung Hỗ Trợ Chi Phí Nằm Viện (“HIRA”) hoặc Bảo Hiểm Toàn Diện Bệnh Hiểm Nghèo (“ECI”) hoặc Bảo Hiểm Nằm Viện và Phẫu Thuật (“HSIL”) hoặc Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe 2.0 (CHR 2.0) được phát hành thông qua hệ thống văn phòng Nest by AIA của AIA Việt Nam.
V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. Thời gian khuyến mại:
  • Đợt 1: Thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/01/2023.
  • Đợt 2: Thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023.         
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Hợp đồng chuyển phí từ các hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc sẽ không được tính vào chương trình này.
 3. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
  • (i) Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • (ii) Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng. Khách hàng sẽ không được nhận quà tặng của Chương trình này nếu việc giảm NFYP dẫn đến Hợp đồng bảo hiểm không đủ điều kiện được quy định trên đây.
 4. Trường hợp khách hàng mua nhiều sản phẩm bổ sung của HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình được quy định tại điểm 2 Mục V và Mục III thì NFYP sản phẩm bổ sung của các HĐBH khác nhau không được cộng dồn trong thời gian khuyến mại để xét thưởng, mà tính riêng trên từng HĐBH. Mỗi khách hàng có thể nhận 01 (một) Phiếu quà tặng Got it trị giá 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn) và nhiều Phiếu quà tặng Got it trị giá 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng chẵn) tương ứng.  
 5. Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn:
  • Đợt 1: 06/03/2023
  • Đợt 2: 06/04/2023
 6. Ngày trao thưởng:
  • Đợt 1: 13/03/2023
  • Đợt 2: 13/04/2023.
 7. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 8. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 9. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.
 10. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 11. Việc sử dụng Phiếu quà tặng Got it sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công ty Cổ phần DAYONE.
 12. Nếu vì bị ảnh hưởng vì sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.
Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: 028 3812 2777