pageheroimage

Thông báo bổ sung tên các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

Kính gửi Quý Khách,

Nhằm mục đích tuân thủ các quy định hiện hành của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đồng thời nhằm giúp Quý Khách hiểu rõ hơn về đặc tính của các sản phẩm bảo hiểm, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) xin thông báo về việc bổ sung thành tố vào tên các sản phẩm bảo hiểm thuộc dòng bảo hiểm liên kết đầu tư như sau:

-        Tất cả các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, tên gọi cần có thành tố “bảo hiểm liên kết chung

-        Tất cả các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, tên gọi cần có thành tố “bảo hiểm liên kết đơn vị

Theo đó, tên gọi của các sản phẩm bảo hiểm thuộc dòng bảo hiểm liên kết đầu tư (sau đây gọi tắt là “Tên Sản Phẩm”) đã được AIA Việt Nam cập nhật trên trang thông tin điện tử tại www.aia.com.vn, đồng thời tên sản phẩm cũng được điều chỉnh trên các thư từ thông báo đến khách hàng về tất cả các dịch vụ hiện hành, cụ thể như sau:

a. Đối với tên sản phẩm bảo hiểm liên kết chung: 

b. Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị: 

Ngoại trừ việc bổ sung thành tố vào Tên Sản Phẩm như nêu trên, các nội dung liên quan đến Quyền lợi sản phẩm bảo hiểm dành cho Khách hàng sẽ được giữ nguyên, không thay đổi.

Trường hợp cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại (028) 3812 2777 hoặc email vn.customer@aia.com.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào

AIA Việt Nam