TRỌN AN TÂM – VUI SỐNG KHỎE

01/03/2023
Kính gửi Quý Khách hàng,
AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, thông qua chương trình khuyến mại “TRỌN AN TÂM – VUI SỐNG KHỎE” dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh truyền thống trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Thời gian khuyến mại từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/03/2023, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 01/03/2023 đến ngày 08/03/2023 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023.
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh đại lý truyền thống của AIA Việt Nam trên toàn quốc.
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng của Chương trình khuyến mại phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
 1. Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA Việt Nam quy định tại Mục II. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung kèm theo; và
 2. Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua kênh đại lý truyền thống của AIA Việt Nam; và
 3. Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy) tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục I phải đạt từ 15.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn) trở lên; và
 4. Ngày khách hàng nộp Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại Mục I; và
 5. Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của HĐBH; và
 6. AIA Việt Nam nhận được Xác Nhận Đã Nhận Hợp Đồng (“ACK”) hợp lệ của Khách hàng chậm nhất ngày 30/04/2023; và
 7. Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ Hợp đồng bảo hiểm.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
Phần 1
Khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) tính trên mỗi HĐBH (không bao gồm phí tích lũy) 
Quà Tặng
Các văn phòng trên toàn quốc (không bao gồm các văn phòng thuộc khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh)
Các văn phòng thuộc khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh
(danh sách như bên dưới)
Từ 34 triệu đồng trở lên
Từ 34 triệu đồng trở lên
Phiếu Quà Tặng PNJ trị giá 6.000.000 đồng / giải
Từ 28 triệu đồng đến
dưới 34 triệu đồng
Từ 28 triệu đồng đến
dưới 34 triệu đồng
Phiếu Quà Tặng PNJ trị giá 4.500.000 đồng / giải
Từ 22 triệu đồng đến dưới 28 triệu đồng
Từ 22 triệu đồng đến dưới 38 triệu đồng
Phiếu Quà Tặng PNJ trị giá 3.500.000 đồng / giải
Từ 17 triệu đồng đến dưới 22 triệu đồng
Từ 18 triệu đồng đến dưới 22 triệu đồng
Phiếu Quà Tặng PNJ trị giá 2.500.000 đồng / giải
Từ 15 triệu đồng đến dưới 17 triệu đồng
Từ 15 triệu đồng đến dưới 18 triệu đồng
Phiếu Quà Tặng Gotit trị giá 700.000 đồng / giải
PHẦN 2: Thưởng đặc biệt với hợp đồng Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality (UL Vitality) mới nộp và duyệt trong thời gian thi đua
Khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) tính trên mỗi HĐBH (không bao gồm phí tích lũy)
Quà Tặng
Các văn phòng trên toàn quốc (không bao gồm các văn phòng thuộc khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh)
Các văn phòng thuộc khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh
(danh sách như bên dưới)
Từ 17 triệu đồng trở lên
Từ 18 triệu đồng trở lên
Phiếu Quà Tặng Urbox trị giá 200.000 đồng / giải
DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THUỘC KHU VỰC HÀ NỘI & HỒ CHÍ MINH
STT
Mã số
 văn phòng
Tên văn phòng
 
STT
Mã số
 văn phòng
Tên văn phòng
1
BB11
GA - HA NOI
 
10
AA23
GA - HCM 15
2
BB23
GA - HA NOI 12
 
11
AA24
GA - HCM 17
3
BB12
GA - HA NOI 2
 
12
AA25
GA - HCM 19
4
BB14
GA - HA NOI 4
 
13
AA14
GA - HCM 3
5
BB15
GA - HA NOI 5
 
14
AA15
GA - HCM 5
6
BB16
GA - HA NOI 6
 
15
AA17
GA - HCM 6
7
BB20
GA - HA NOI 8
 
16
AA18
GA - HCM 8
8
BB19
GA - HA NOI 9
 
17
AA16
GA - HCM 9
9
AA28
GA - HCM 12
 
18
AA01
HCM 16
V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. NFYP được hiểu là bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy), thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm ("HĐBH") đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục III Thông báo khuyến mại này (“HĐBH hợp lệ”). Không cộng dồn NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau trong thời gian khuyến mại.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Chương trình không áp dụng khuyến mại cho các trường hợp chuyển phí từ HĐBH hủy.
 3. ACK hợp lệ là ACK có chữ ký đúng của chính Bên mua bảo hiểm so với chữ ký trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm giấy hoặc Thư xác nhận chữ ký điện tử đối với hồ sơ nộp qua iPoS. Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ từ khách hàng chậm nhất là ngày 30/04/2023. Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ của Khách hàng được xác định như sau:
  • (i)  Đối với khách hàng chọn đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử: là ngày khách hàng xác nhận ACK qua trang thông tin điện tử dành cho khách hàng của AIA – “Bảo hiểm của tôi - MyAIA” (“e-ACK”); hoặc
  • (ii)  Đối với khách hàng chọn không đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử: là ngày AIA Việt Nam nhận ACK bản giấy hợp lệ.
 4. Khách hàng được xem là KHÔNG đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định của Chương trình khuyến mại nếu:
  • (i)  ACK không hợp lệ, bất kể là AIA Việt Nam nhận được ACK trong thời hạn quy định của Chương trình; và/hoặc
  • (ii)  AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ sau ngày 30/04/2023.
 5. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP của HĐBH sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 6. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận quà tặng tương ứng với số lượng HĐBH đạt thưởng.
 7. Khách hàng chỉ được nhận quà tặng nếu khách hàng không từ chối tham gia bảo hiểm trong “Thời gian cân nhắc” 21 ngày như được quy định trong HĐBH.
 8. Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn theo 2 đợt:
  • Đợt 1: vào ngày 15/05/2023, AIA sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã nhận được ACK hợp lệ đến hết ngày 15/04/2023.
  • Đợt 2: vào ngày 30/05/2023, AIA sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã nhận được ACK hợp lệ đến hết ngày 30/04/2023.
 9. Thời gian bắt đầu trao quà:
  • Đợt 1: từ ngày 22/05/2023.
  • Đợt 2: từ ngày 08/06/2023.
 10. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định của Chương trình, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 11. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho AIA Việt Nam tại thời điểm nộp HSYCBH. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 12. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.
 13. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 14. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777