TRỌN VẸN ĐỒNG HÀNH - ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG

01/01/2023
Kính gửi Quý Khách hàng,
AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự tin tưởng của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình. “TRỌN VẸN ĐỒNG HÀNH - ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG” là chương trình khuyến mại dành cho Khách Hàng Hiện Hữu tham gia bảo hiểm thông qua kênh truyền thống trên toàn quốc. Nội dung chi tiết như sau
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Thời gian khuyến mại từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 28/02/2023, trong đó thời gian thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/02/2023 và chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 28/02/2023.
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh đại lý truyền thống của AIA Việt Nam trên toàn quốc.
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng là Bên mua sản phẩm chính của hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) đang còn hiệu lực với AIA Việt Nam và HĐBH này đang được theo dõi và chăm sóc bởi đại lý đang làm việc tại hệ thống văn phòng được liệt kê ở Mục 2 và đáp ứng các điều kiện sau:
 1. Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của HĐBH mới, đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Mục 5, được phát hành trong thời gian khuyến mại của Chương trình; đồng thời thỏa mãn một trong các điều kiện được liệt kê bên dưới đây:
  • (i) Là khách hàng hiện hữu của AIA Việt Nam, đã có HĐBĐ được phát hành trước ngày 01/01/2023 và là Bên mua của HĐBH mới, được phát hành trong thời gian khuyến mại của Chương trình; hoặc
  • (ii) Khách hàng có HĐBH hiện hữu đáo hạn trong năm 2023 có giá trị hoàn lại từ 10.000.000 đồng trở lên & không có khoản tạm ứng từ Giá trị hợp đồng để đóng phí bảo hiểm (Auto Premium Loan), chấp thuận và đề nghị AIA Việt Nam rút quyền lợi đáo hạn phát sinh từ HĐBH hiện hữu để đóng cho toàn bộ hoặc một phần khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) của HĐBH mới phát hành trong thời gian khuyến mại của Chương trình; hoặc
  • (iii) Khách hàng có quyền lợi tiền mặt định kỳ phát sinh từ HĐBH hiện hữu của Khách hàng lớn hơn hoặc bằng 10.000.000 đồng, chấp thuận & đề nghị AIA Việt Nam rút quyền lợi tiền mặt định kỳ phát sinh từ HĐBH hiện hữu để đóng cho toàn bộ hoặc một phần số tiền phí bảo hiểm năm hợp đồng đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) của HĐBH mới phát hành trong thời gian khuyến mại của Chương trình.
 2. Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính cùng với phí sản phẩm bổ sung và không bao gồm phí tích lũy thêm được tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục V.a phải đạt từ 14.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng chẵn) trở lên; và
 3. NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau của cùng 01 khách hàng sẽ không được cộng dồn để xét thưởng; và
 4. Ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại theo từng đợt như nêu tại Mục V.a.
 5. AIA Việt Nam nhận được Xác Nhận Đã Nhận Hợp Đồng (“ACK”) hợp lệ của Khách hàng chậm nhất ngày 02/03/2023; và
 6. Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ Hợp đồng bảo hiểm.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
Khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) tính trên mỗi HĐBH (không bao gồm phí tích lũy)
Quà Tặng
Từ 32 triệu đồng trở lên
Phiếu Quà Tặng PNJ trị giá 6.000.000 đồng / giải
Từ 26 triệu đồng đến
dưới 32 triệu đồng
Phiếu Quà Tặng PNJ trị giá 4.500.000 đồng / giải
Từ 20 triệu đồng đến
dưới 26 triệu đồng
Phiếu Quà Tặng PNJ trị giá 3.500.000 đồng / giải
Từ 16 triệu đồng đến
dưới 20 triệu đồng
Phiếu Quà Tặng PNJ trị giá 2.500.000 đồng / giải
Từ 14 triệu đồng đến
dưới 16 triệu đồng
Phiếu Quà Tặng Gotit trị giá 1.000.000 đồng / giải
 
V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. NFYP được hiểu là bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy), thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm ("HĐBH") đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục III Thông báo khuyến mại này (“HĐBH hợp lệ”). Không cộng dồn NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau trong thời gian khuyến mại.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Chương trình không áp dụng khuyến mại cho các trường hợp chuyển phí từ HĐBH hủy.
 3. ACK hợp lệ là ACK có chữ ký đúng của chính Bên mua bảo hiểm so với chữ ký trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm giấy hoặc Thư xác nhận chữ ký điện tử đối với hồ sơ nộp qua iPoS. Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ từ khách hàng chậm nhất là ngày 03/02/2023 cho Đợt 1 & 31/03/2023 cho Đợt 2. Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ của Khách hàng được xác định như sau:
  • (i) Đối với khách hàng chọn đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử: là ngày khách hàng xác nhận ACK qua trang thông tin điện tử dành cho khách hàng của AIA – “Bảo hiểm của tôi - MyAIA” (“e-ACK”); hoặc
  • (ii) Đối với khách hàng chọn không đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử: là ngày AIA Việt Nam nhận ACK bản giấy hợp lệ.
 4. Khách hàng được xem là KHÔNG đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định của Chương trình khuyến mại nếu:
  • (i) ACK không hợp lệ, bất kể là AIA Việt Nam nhận được ACK trong thời hạn quy định của Chương trình; và/hoặc
  • (ii) AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ sau ngày 03/02/2023 cho Đợt 1 & 31/03/2023 cho Đợt 2.
 5. Khách hàng đạt thưởng Chương trình khuyến mại này sẽ KHÔNG tham gia các chương trình khuyến mại cùng thời điểm của AIA Việt Nam.
 6. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại vào mỗi đợt (Đợt 1 ngày 31/01/2023 & Đợt 2 ngày 28/02/2023). Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP của HĐBH sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 7. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận quà tặng tương ứng với số lượng HĐBH đạt thưởng.
 8. Khách hàng chỉ được nhận quà tặng nếu khách hàng không từ chối tham gia bảo hiểm trong “Thời gian cân nhắc” 21 ngày như được quy định trong HĐBH.
 9. Kết quả Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn theo 2 đợt:
  • Đợt 1: thời gian khuyến mại Hợp đồng mới duyệt từ 01/01 – 31/01/2023
   • Đợt 1.1: vào ngày 15/03/2023, AIA sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã nhận được ACK hợp lệ đến hết ngày 15/02/2023.
   • Đợt 1.2: vào ngày 31/03/2023, AIA sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã nhận được ACK hợp lệ đến hết ngày 02/03/2023.
  • Đợt 2: thời gian khuyến mại Hợp đồng mới duyệt từ 01/02 – 28/02/2023
   • Đợt 2.1: vào ngày 15/04/2023, AIA sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã nhận được ACK hợp lệ đến hết ngày 15/03/2023.
   • Đợt 2.2: vào ngày 30/04/2023, AIA sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã nhận được ACK hợp lệ đến hết ngày 31/03/2023.
 10. Thời gian bắt đầu trao quà:
  • Đợt 1: thời gian khuyến mại Hợp đồng mới duyệt từ 01/01 – 31/01/2023
   • Đợt 1.1: từ ngày 22/03/2023.
   • Đợt 1.2: từ ngày 09/04/2023.
  • Đợt 2: thời gian khuyến mại Hợp đồng mới duyệt từ 01/02 – 28/02/2023
   • Đợt 2.1: từ ngày 22/04/2023.
   • Đợt 2.2: từ ngày 09/05/2023.
 11. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định của Chương trình, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 12. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho AIA Việt Nam tại thời điểm nộp HSYCBH. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 13. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.
 14. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 15. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Số Thứ Tự

Mã Văn Phòng

Tên Văn Phòng

1

PP10

GA - DAK LAK 6

2

FF07

GA - KHANH HOA 5

3

YY01

GA - KONTUM

4

FF04

GA - KHANH HOA 1

5

FF02

GA - KHANH HOA

6

AD06

GA - QUANG NAM 5

7

FF03

GA - CAM RANH

8

EE03

GA - DA NANG 1

9

OO01

GA - GIA LAI

10

PP01

GA - DAK LAK

11

BB11

GA - HA NOI

12

BB23

GA - HA NOI 12

13

BB12

GA - HA NOI 2

14

BB16

GA - HA NOI 6

15

BB22

GA - HA NOI 10

16

BB20

GA - HA NOI 8

17

BB14

GA - HA NOI 4

18

BB19

GA - HA NOI 9

19

AS04

GA - HUNG YEN 2

20

AL06

GA - BAC GIANG 6

21

TT03

GA - BAC NINH 2

22

DD05

GA - HAI PHONG 3

23

VV08

GA - HAI DUONG 8

24

AE02

GA - VINH YEN

25

AE04

GA - VINH YEN 2

26

BB24

GA - HA NOI 15

27

AE05

GA - Vinh Yen 3

28

DD09

GA - Hai Phong 9

29

AE03

GA - VINH YEN 1

30

AS01

GA - PHO NOI

31

AS03

GA - HUNG YEN 1

32

VV06

GA - Hai Duong 6

33

TT01

GA - BAC NINH

34

AL04

GA - BAC GIANG 3

35

DD04

GA - HAI PHONG 2

36

BI01

GA - SON LA

37

AI03

GA - QUANG NINH 1

38

AC01

GA - PHU THO

39

DD07

GA - Hai Phong 6

40

DD06

GA - HAI PHONG 5

41

AI05

GA - QUANG NINH 3

42

AC03

GA - PHU THO 2

43

TT05

GA - BAC NINH 5

44

BK02

GA - LANG SON 1

45

AM03

GA - HA NAM 2

Số Thứ Tự

Mã Văn Phòng

Tên Văn Phòng

46

WW04

GA - THANH HOA 1

47

WW01

GA - THANH HOA

48

UU01

GA - NGHE AN

49

UU07

GA - NGHE AN 6

50

BE01

GA - QUANG BINH

51

AA14

GA - HCM 3

52

AA25

GA - HCM 19

53

AA18

GA - HCM 8

54

AA17

GA - HCM 6

55

AA24

GA - HCM 17

56

AA23

GA - HCM 15

57

AA16

GA - HCM 9

58

AA15

GA - HCM 5

59

BC04

GA - Ben Tre 5

60

RR01

GA - Kien Giang

61

JJ01

GA - TIEN GIANG

62

GG02

GA - DONG NAI

63

AX03

GA - BINH DUONG 2

64

AV01

GA - VINH LONG

65

LL02

GA - BINH DINH

66

AD05

GA - QUANG NAM 4

67

NN05

GA - QUANG NGAI 3

68

EE02

GA - DA NANG

69

AU03

GA - PHU YEN 2

70

VV01

GA - HAI DUONG

71

AI08

GA - QUANG NINH 8

72

AS05

GA - Hung Yen 3

73

VV05

GA - Hai Duong 5

74

CC05

GA - CAN THO 3

75

HH03

GA - BA RIA VUNG TAU 1

76

DD10

EXCHANGE HP

77

BB10

EXCHANGE HN

78

BB30

EXCHANGE HN2

79

AQ10

EXCHANGE VI

80

AI10

EXCHANGE HL

81

WW10

EXCHANGE TH

82

FF10

EXCHANGE NT

83

AA10

EXCHANGE HCM1

84

EE20

EXCHANGE DA NANG 2

85

EE10

EXCHANGE DN

86

AA29

EXCHANGE HCM2

87

BB17

NIC

88

AA12

NEST HCM - BITEXCO

89

AA22

NEST HCM - LANDMARK

90

BB07

NEST HA NOI 1

91

AA28

GA - HCM 12

Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777