XUÂN QUÝ MÃO - BÃO THÀNH CÔNG CÙNG NEST BY AIA

01/01/2023
Kính gửi Quý Khách hàng,
AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, “XUÂN QUÝ MÃO – “BÃO” THÀNH CÔNG” là chương trình khuyến mại dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh Nest by AIA trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/01/2023.
II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Bao gồm cá nhân và tổ chức mua hợp đồng bảo hiểm bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính kèm theo sản phẩm bảo hiểm bổ sung được quy định tại Mục IV trên đây và đảm bảo đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện sau:
 1. Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống văn phòng Nest by AIA của AIA Việt Nam; và
 2. Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”), bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (và không bao gồm phí tích lũy) tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) của Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại quy định tại điểm 1 Mục V phải đạt từ 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn) trở lên; và
 3. Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại điểm 1 Mục V; và
 4. Khách hàng phải là Bên mua bảo hiểm của (các) HĐBH. 
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
NFYP tính trên mỗi HĐBH của 01 (một) Bên mua bảo hiểm đạt từ 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn) trở lên, khách hàng nhận 01 Túi quà tặng trị giá 500.000 đồng
IV. DANH SÁCH SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính (không bao gồm Sản phẩm OptimA - Bảo hiểm liên kết đơn vị dành cho doanh nghiệp; Sản phẩm Trọn Vẹn Cân Bằng (“UL4”) dành cho Bên mua bảo hiểm là nhân viên AIA) và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm được phát hành thông qua hệ thống văn phòng Nest by AIA của AIA Việt Nam.
V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. Thời gian khuyến mại: Thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/01/2023.           
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Hợp đồng chuyển phí từ các hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc sẽ không được tính vào chương trình này.
 3. Thời điểm xét NFYP để trao quà tặng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại.
 4. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chươngtrình được quy định tại điểm 2 Mục V và Mục III thì NFYP của HĐBH khác nhau không được cộng dồn trong thời gian khuyến mại để xét thưởng, mà tính riêng trên từng HĐBH. Mỗi khách hàng có thể nhận nhiều Túi quà tặng tương ứng.
 5. Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố kết quả quà tặng sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng nộp HĐBH mới và thời gian trao thưởng sau 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày AIA công bố kết quả.
 6. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 7. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 8. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.
 9. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 10. Nếu vì bị ảnh hưởng vì sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.
Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: 028 3812 2777