pageheroimage

Sản Phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Chung Trọn Vẹn Cân Bằng – phiên bản dành cho nhân viên AIA

Đồng hành cùng nhân viên trên mọi chặng đường của cuộc sống, AIA Việt Nam cung cấp sản phẩm Bảo hiểm Liên Kết Chung Trọn Vẹn Cân Bằng – phiên bản dành cho nhân viên AIA.

Thông tin tham gia

  • Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: đến ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau lần sinh nhật thứ 100 của NĐBH
  • Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng
  • Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng 

CÔNG CỤ MINH HỌA BẢO HIỂM

Hãy cùng khám phá để xây dựng kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất với bản thân bạn!