pageheroimage

Thông báo liên quan đến Orsted Việt Nam

Thời gian vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) có nhận được thông tin của một số cá nhân/nhà đầu tư cá nhân tham gia các hợp đồng đầu tư trực tuyến với Công ty TNHH Orsted Việt Nam (Orsted Việt Nam) trên nền tảng internet, kèm bản chụp hợp đồng trực tuyến giữa các cá nhân/nhà đầu tư cá nhân này với Orsted Việt Nam, trên đó có hình con dấu của AIA Việt Nam.

Về việc này, AIA Việt Nam khẳng định, chúng tôi không có bất kỳ sự hợp tác hay mối quan hệ nào với Công ty TNHH Orsted Việt Nam, cũng như không tham gia bảo lãnh cho bất kỳ hợp đồng đầu tư nào của tổ chức này.

Trân trọng,

AIA Việt Nam