Tập đoàn AIA Công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2016

28/07/2016
HONG KONG, ngày 28 tháng 7 năm  2016 – Ban Giám đốc Tập đoàn AIA (“AIA”; hay “Công ty”; mã: 1299) công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán của Tập đoàn cho 6 tháng đầu năm 2016, kết thúc ngày 31 tháng 05 năm 2016 như sau:
Tăng trưởng kỷ lục về giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) (tính theo tỷ giá cố định)
 • VONB tăng 37% lên mức 1 tỷ 260 triệu đô la Mỹ
 • Phí bảo hiểm mới qui năm (ANP) tăng 31% lên mức 2 tỷ 355 triệu đô la Mỹ
 • Biên giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 2.4 điểm phần trăm lên mức 52.7 %
Lợi nhuận kinh doanh tăng mạnh (tính theo tỷ giá cố định)
 • Lợi nhuận hoạt động trên giá trị nội tại tăng 28% lên mức 2 tỷ 896 triệu đô la Mỹ
 • Lợi nhuận kinh doanh sau thuế (OPAT) theo Hệ thống Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) tăng 14% lên mức 1 tỷ 956 triệu đô la Mỹ
 • Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu theo IFRS tăng 14% lên mức 16.34 cent đô la Mĩ trên 1 cổ phiếu
Dòng tiền và mức vốn vững mạnh
 • Dòng tiên thặng dư đạt mức 2 tỷ 73 triệu đô la Mỹ, tăng 12% (tính theo tỷ giá cố định)
 • Thặng dư tăng 10%, đạt 8.2 tỷ đô la Mỹ sau khi trả cổ tức năm 2015
 • Vốn chủ sở hữu theo giá trị nội tại đạt mức 41.7 tỷ đô la Mỹ, giá trị nội tại đạt mức 40.1 tỷ đô la Mỹ, tăng 5% trong nửa đầu năm 2016
 • Biên khả năng thanh toán ở mức  381 %  theo quy định của Ủy ban Quản lý Bảo hiểm Hồng Kông ( HKICO), sau khi tăng vốn của chúng tôi tại Tata AIA  
Tăng trưởng cổ tức giữa kì
 • Cổ tức giữa kỳ tăng 17% lên mức 21.90 cent Hồng Kông trên 1 cổ phiếu
Ông Mark Tucker, Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn AIA cho biết:
“AIA đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng với tăng trưởng kỷ lục về giá trị hợp đồng khai thác mới ở mức 37% trong nửa đầu năm 2016. Điều này cho thấy việc thực hiện chiến lược phát triển một cách kỷ luật, sự ổn định của mô hình hoạt động, cũng như cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng mô hình kinh doanh chất lượng cao và bền vững trong dài hạn. Những nền tảng đó cho phép chúng tôi có được sự tăng trưởng mạnh mẽ và đều đặn qua từng năm, trong một thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô nhiều biến động.
“Châu Á là khu vực hấp dẫn và năng động nhất thế giới về bảo hiểm nhân thọ. Chúng tôi đang hoạt động tại các thị trường có sự tăng trưởng bền vững về kinh tế, thu nhập của người dân, xu hướng đô thị hóa mạnh mẽ trong khi tỷ lệ người dân sử dụng bảo hiểm còn rất thấp. AIA đang ở một vị trí rất thuận lợi để có thể tận dụng những cơ hội này cho việc thúc đẩy tăng trưởng trên toàn khu vực. Chúng tôi có một mô hình kinh doanh đa dang và bền vững, được củng cố bởi thương hiệu dẫn đầu thị trường và khả năng tài chính vững mạnh để nắm bắt những cơ hội này.
“Chúng tôi vẫn tiếp tục chú trọng vào việc thực hiện những chiến lược nhằm mở rộng độ phủ và nâng cao hiệu quả của các kênh đại lý và hệ thống phân phối. Chúng tôi sẽ tiếp tục có thêm những sản phẩm mới sáng tạo, để cung cấp cho khách hàng sự bảo vệ, hỗ trợ về tài chính và tiết kiệm.
Ban giám đốc đã công bố mức tăng 17% đối với cổ tức giữa kỳ cho năm 2016. Điều này một lần nữa cho thấy tiềm lực tài chính vững mạnh cũng như sự tin tưởng của tập đoàn vào triển vọng kinh doanh trong tương lai. Việc thực hiện chiến lược một cách nhất quán và nền tảng vững mạnh trong khu vực sẽ giúp chúng tôi tiếp tục tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông.
Ông Wayne Besant, tổng giám đốc AIA Vietnam cho biết:
Kết quả nổi bật này đã chứng minh hiệu quả trong chiến lược kinh doanh của AIA trong khu vực cũng như ở từng thị trường, và cho thấy triển vọng tích cực của ngành bảo hiểm tại châu Á- Thái Bình Dương. Năm nay, AIA Việt Nam tiếp tục có những đóng góp lớn cho thành quả chung của Tập đoàn với sự phát triển mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam và việc thực hiện thành công chiến lược của Tập đoàn, với trọng tâm trong việc phát triển hệ thống đại lý và các đối tác ngân hàng. 
--Hết--
Thông tin về Tập đoàn AIA
Tập đoàn AIA (“AIA”) là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết, với mạng lưới trải rộng trên 17 thị trường tại Châu Á – Thái Bình Dương. Tập đoàn ngày nay được gọi là AIA được thành lập đầu tiên tại Thượng Hải cách đây gần một thế kỷ. AIA đứng đầu thị trường tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tính trên doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ và giữ vị trí đứng đầu tại phần lớn các thị trường mà Tập đoàn hoạt động. AIA có tổng tài sản trị giá 168 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 30/11/2015.
AIA đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm của các cá nhân và doanh nghiệp qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ toàn diện bao gồm bảo hiểm nhân thọ, kế hoạch hưu trí và tiết kiệm, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn, cũng như giải pháp quản lý tài sản. Tập đoàn còn cung cấp các chương trình phúc lợi cho nhân viên, bảo hiểm tín dụng và dịch vụ hưu trí cho các khách hàng doanh nghiệp. Thông qua một mạng lưới đại lý, đối tác và nhân viên rộng lớn trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương, AIA phục vụ khách hàng của hơn 29 triệu hợp đồng bảo hiểm cá nhân và hơn 16 triệu thành viên của các hợp đồng bảo hiểm nhóm.
AIA được niêm yết trên Sàn giao dịch chính của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông dưới mã chứng khoán '1299'.