01/08/2023

AIA luôn đồng hành cùng khách hàng tại Bắc Ninh

01/08/2023

Luôn có nhiều ngã rẽ bất ngờ trong cuộc sống, rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào và không lường trước được. Nhiều khách hàng lựa chọn AIA là người bạn đồng hành và AIA luôn tận tâm hỗ trợ kịp thời, giúp khách hàng vượt qua biến cố, vững bước tới tương lai. 

Cam kết đồng hành cùng khách hàng từ AIA

Tại Bắc Ninh, qua 20 năm hoạt động,  AIA Việt Nam đang bảo vệ hơn 50,000 khách hàng và luôn hướng đến các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng cũng như nỗ lực cung cấp dịch vụ tốt nhất và mong muốn được đồng hành với khách hàng của mình trong việc hoạch định kế hoạch về tài chính để đảm bảo tương lai vững chắc và lâu dài. 

Nguồn: 
Theo Đài phát thanh - truyền hình Bắc Ninh