Sản phẩm bảo hiểm

An Nghiệp Hưu Trí

Giá trị tài khoản hưu trí

Tối đa 5%

Số tiền bảo hiểm

Là nhà quản lý, bạn đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả và khác biệt để thu hút và gìn giữ nhân tài trong doanh nghiệp của bạn?

Là nhân viên, bạn đang tìm kiếm một giải pháp cho quãng đời hưu trí thoải mái và sung túc?

Bảo hiểm An Nghiệp Hưu Trí giúp doanh nghiệp xây dựng được nguồn nhân lực chủ chốt, một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp các nhân viên lập kế hoạch cho một tuổi hưu an nhàn bên gia đình.

Chi tiết quyền lợi

Quyền lợi của Doanh nghiệp

 • Là một giải pháp để thu hút và gìn giữ nhân tài
 • Có nhiều lựa chọn linh hoạt phù hợp với nhu cầu của Doanh nghiệp
 • Hưởng ưu đãi về thuế

Quyền lợi của Thành viên

 • Được nhận thêm khoản đóng góp từ Doanh nghiệp
 • Hưởng lợi từ kết quả đầu tư theo chính sách hiệu quả và an toàn
 • An hưởng những ngày vàng hưu trí với thu nhập ổn định và gia tăng
error icon
Xin lỗi Quý khách. Hiện tại yêu cầu không thể thực hiện được vì hệ thống đang bị lỗi. Quý khách vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ số hotline AIA 028 3812 2777

Liên hệ tư vấn

success.svg

Gửi thông tin thành công

Cám ơn bạn đã liên hệ tư vấn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau 2 ngày làm việc.

Xác định nhu cầu và sản phẩm phù hợp

Khám phá nhu cầu bảo hiểm chỉ với 3 câu hỏi đơn giản

Lời khuyên Thịnh Vượng

Bắt đầu hành trình Sống khỏe hơn - Lâu hơn - Hạnh phúc hơn cùng AIA

Thông tin tham gia

Tham khảo Bảng minh họa mẫu tại đây.

Tham khảo Quy tắc & điều khoản mẫu tại đây

Tham khảo biểu phí sản phẩm tại đây

Tham khảo thông tin tại đây.

Thông tin tham gia các Bảo Hiểm Nhóm khác

Tham khảo:
 • Quy tắc & điều khoản sản phẩm Bảo Hiểm bổ sung nhóm - Quyền lợi trợ cấp do nằm viện tại đây.
 • Quy tắc & điều khoản sản phẩm Bảo Hiểm bổ sung nhóm - Tử vong do và tàn tật do tai nạn tại đây.
 • Quy tắc & điều khoản sản phẩm Bảo Hiểm nhóm - Chết và tàn tật toàn bộ vĩnh viễn tại đây.
 • Quy tắc & điều khoản sản phẩm Bảo Hiểm Tử Kỳ Nhóm Gia Hạn Hàng Năm - Phiên Bản 2017 tại đây.

Tham khảo:
 • Biểu phí sản phẩm Bảo Hiểm bổ sung nhóm - Quyền lợi trợ cấp do nằm viện tại đây.
 • Biểu phí sản phẩm Bảo Hiểm bổ sung nhóm - Tử vong do và tàn tật do tai nạn tại đây.
 • Biểu phí sản phẩm Bảo Hiểm nhóm - Chết và tàn tật toàn bộ vĩnh viễn tại đây.
 • Biểu phí sản phẩm Bảo Hiểm Tử Kỳ Nhóm Gia Hạn Hàng Năm - Phiên Bản 2017 tại đây.

 • Tham khảo Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm bổ sung nhóm - Quyền lợi trợ cấp do nằm viện tại đây.
 • Tham khảo Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm bổ sung nhóm - Tử vong và tàn tật do tai nạn tại đây.
 • Tham khảo Tài liệu giới thiệu sản phẩm Bảo Hiểm nhóm - Chết và tàn tật toàn bộ vĩnh viễn tại đây.
 • Tham khảo Tài liệu giới thiệu sản phẩm Bảo Hiểm Tử Kỳ Nhóm Gia Hạn Hàng Năm - Phiên Bản 2017 tại đây.