Thông báo liên quan đến WANHAI

Thời gian vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) có nhận được thông tin của một số cá nhân/nhà đầu tư cá nhân liên quan đến gói đầu tư tài chính của các cá nhân/nhà đầu tư cá nhân với tập đoàn WANHAI Lines LTD trên nền tảng internet, kèm bản chụp hợp đồng trực tuyến giữa các cá nhân/nhà đầu tư cá nhân này và WANHAI Lines LTD, trên đó có hình con dấu của AIA Việt Nam.

Về việc này, AIA Việt Nam khẳng định, chúng tôi không có bất kỳ sự hợp tác hay mối quan hệ nào với tổ chức có tên gọi WANHAI Lines LTD, cũng như không tham gia bảo lãnh cho bất kỳ hợp đồng đầu tư nào của tổ chức này.

Liên quan đến WANHAI, chúng tôi có tìm thấy khuyến cáo người dân của Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang được đăng tải trên Báo Bắc Giang ngày ngày 31/05/2023 với nội dung người dân cần cảnh giác với hoạt động kêu gọi đầu tư, huy động vốn của Wan Hai (Vạn Hải).

Chúng tôi xin gửi Quý khách tham khảo thông tin trong bài báo đính kèm. http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/405689/van-hai-chua-duoc-cap-phep-kinh-doanh-da-cap.html

Trân trọng,

AIA Việt Nam