Bồi Hoàn Chi phí nằm viện do tai nạn

Không ngại rủi ro

Mức độ bảo vệ

100%

Độ tuổi tối đa

Bảo Hiểm Bồi Hoàn Chi Phí Nằm Viện do Tai nạn

Bảo hiểm bồi hoàn chi phí nằm viện do tai nạn giúp san sẻ gánh nặng tài chính của bạn và gia đình trước những rủi ro do tai nạn mang lại.

Quyền lợi nổi bật

error icon
Bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi gửi

Liên hệ tư vấn

success.svg

Gửi thông tin thành công

Cám ơn bạn đã liên hệ tư vấn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau 2 ngày làm việc.

Xác định nhu cầu và sản phẩm phù hợp

Khám phá nhu cầu bảo hiểm chỉ với 3 câu hỏi đơn giản

Lời khuyên Sống Khỏe

Bắt đầu hành trình Sống khỏe hơn - Lâu hơn - Hạnh phúc hơn cùng AIA

Thông tin tham gia

BẢNG PHÍ

BẢO HIỂM BỒI HOÀN CHI PHÍ NẰM VIỆN DO TAI NẠN

Tuổi tham gia của NĐBH

Số tiền bảo hiểm

10 triệu 15 triệu 20 triệu
Tỷ lệ phí Tỷ lệ phí Tỷ lệ phí
18 35 30.00 30
19 35 30.00 30
20 35 30.00 30
21 35 30.00 30
22 35 30.00 30
23 35 30.00 30
24 35 30.00 30
25 35 30.00 30
26 35 30 30
27 35 30 30
28 35 30 30
29 35 30 30
30 35 30 30
31 35 30 30
32 35 30 30
33 35 30 30
34 35 30 30
35 35 30 30
36 43 42 42
37 43 42 42
38 43 42 42
39 43 42 42
40 43 42 42
41 43 42 42
42 43 42 42
43 43 42 42
44 43 42 42
45 43 42 42
46 53 53.33 53
47 53 53.33 53
48 53 53.33 53
49 53 53.33 53
50 53 53.33 53
51 66 64 64
52 66 64 64
53  66 64 64
54 66 64 64
55 66 64 64