Bảo hiểm liên kết đơn vị cho doanh nghiệp

OptimA

Quyền lợi tử vong

100% STBH

Tuổi tối đa

Tối ưu hiệu quả đầu tư dài hạn

Chia sẻ cùng bạn những băn khoăn trên khi đầu tư hiệu quả nguồn thu nhập, cũng như bảo vệ bạn trước rủi ro cuộc sống.

Quyền lợi nổi bật

BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ CHO DOANH NGHIỆP MANG LẠI CHO BẠN NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?
 • Thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ bất kỳ lúc nào để phù hợp mục tiêu đầu tư & mức độ chấp nhận rủi ro.
 • Chuyển đổi quỹ để tận dụng cơ hội đầu tư tùy theo tình hình thị trường.
 • Cân đối quỹ để đảm bảo tỷ trọng giá trị các quỹ của hợp đồng.
 • Đầu tư thêm bất kỳ lúc nào hoặc thay đổi mức phí bảo hiểm cơ bản để phù hợp theo nhu cầu và khả năng tài chính.
 • Rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng khi có nhu cầu tài chính cấp bách.
 • Thay đổi Số tiền bảo hiểm cho phù hợp với nhu cầu bảo vệ ở mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời.
 • Đặc biệt, nhân dịp kết hôn hoặc sinh con hoặc nhận con nuôi từ năm hợP đồng thứ 3 trở đi và trước khi NĐBH đạt 65 tuổi, khách hàng có thể dễ dàng tăng 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại mà không cần cung cấp bằng chứng về sức khỏe và tài chính, với điều kiện là NĐBH được chấp thuận bảo hiểm với điều kiện chuẩn. Quyền lợi này được thực hiện tối đa 2 lần trong suốt thời hạn hợp đồng.
 • Tổng số tiền bảo hiểm tăng thêm của 2 lần theo quy định tại điều này không vượt quá mức tối đa do Công ty quy định tại từng thời điểm. Hiện tại, mức tối đa này là 500 triệu đồng và có thể được điều chỉnh tăng theo quy định của Công ty (được quy định công khai tại trang thông tin điện tử www.aia.com.vn).
 • Tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm bổ sung bất kỳ lúc nào để gia tăng quyền lợi bảo hiểm khi tai nạn hoặc ốm đau.
error icon
Bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi gửi

Liên hệ tư vấn

success.svg

Gửi thông tin thành công

Cám ơn bạn đã liên hệ tư vấn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau 2 ngày làm việc.

Xác định nhu cầu và sản phẩm phù hợp

Khám phá nhu cầu bảo hiểm chỉ với 3 câu hỏi đơn giản

Lời khuyên Sống Khỏe

Bắt đầu hành trình Sống khỏe hơn - Lâu hơn - Hạnh phúc hơn cùng AIA

Thông tin tham gia

 • Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
 • Tuổi tối đa của Người được bảo hiểm: 100 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: đến Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau lần sinh nhật thứ 100 của NĐBH 
 • Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng
 • Thời hạn đóng phí bắt buộc: 4 năm hợp đồng đầu tiên.

Tham khảo tài liệu sản phẩm tại đây

Tham khảo tài liệu bảng minh họa quyền lợi mẫu tại đây

Tham khảo Quy tắc & Điều khoản mẫu tại đây