Kết quả kinh doanh năm 2021

13/04/2022
I.     LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG 
Được thành lập vào năm 2000, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tư tài chính. Hơn 22 năm qua, AIA Việt Nam đã nỗ lực không ngừng, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, giúp người dân Việt Nam được bảo vệ tốt nhất về mặt tài chính và hướng đến cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.
II.    BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch covid-19 tiếp tục hoành hành với đỉnh điểm là đợt dịch lần thứ 4 bùng phát từ cuối tháng 04/2021, AIA Việt Nam vẫn giữ trọn cam kết của người bạn đồng hành chung thuỷ, 100% toàn tâm toàn ý cùng khách hàng, nhân viên, đại lý, đối tác và cộng đồng. Trong thử thách, AIA Việt Nam hoàn thành và đưa vào hoạt động nền tảng và công cụ bán hàng từ xa, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh cung cấp dịch vụ tốt nhất tới khách hàng. Cả hệ thống có thể làm việc dễ dàng trên nền tảng số, cả đội ngũ và đối tác vẫn tiếp tục mọi công việc, để các khách hàng vẫn được chăm sóc thường xuyên không bị gián đoạn trong thời gian dịch bệnh. Chính vì thế, AIA Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất nhận được giải thưởng uy tín Asian Technology Excellence Awards 2021.
Hệ sinh thái công nghệ này cũng chính là bệ phóng sự nghiệp cho đội ngũ Tư vấn Tài chính Công nghệ, một thế hệ mới đánh dấu cột mốc mới trong hành trình xây dựng và phát triển đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, hiện đại và đẳng cấp của AIA Việt Nam. Phát triển công nghệ, nhưng AIA Việt Nam xác định con người mới là vốn quý nhất. Không phải ngẫu nhiên mà AIA Việt Nam là công ty đầu tiên và cũng là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất tại Việt Nam 4 năm liên tiếp được chứng nhận là “Môi trường làm việc lý tưởng” bởi tổ chức Great Place To Work.
III.     BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
 1. Tình hình tài chính năm 2020
  • Vốn điều lệ 3.224,42 tỷ đồng theo Giấy phép số 16/GPĐC10/KDBH của Bộ Tài chính cấp ngày 29/12/2017.
  • Tổng tài sản đạt 39.622 tỷ đồng, tăng 30.4% so với năm 2020.
  • Tỷ lệ biên khả năng thanh toán hiện hành đạt 156%, vượt yêu cầu theo luật định. 
 2. Kết quả hoạt động kinh doanh 
  • Mức tăng trưởng phí bảo hiểm khai thác mới đạt 4.089 tỷ đồng
  • Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 16.558 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng.
 3. Bảo vệ khách hàng
  • Bảo vệ an toàn tài chính cho hơn 1.500.000 khách hàng.
  • Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 900.000 trường hợp.
  • Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 8.500 tỷ đồng.  
 4. Một số thông tin khác
  • 6 Ngân hàng đối tác
  • Thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện độc quyền với Tiki
  • Hơn 200 văn phòng trên 50 tỉnh, thành 
 5. Hoạt động hướng tới cộng đồng từ năm 2013 -2020
  • Hơn 100 sự kiện hướng về cộng đồng mỗi năm 
  • Gần 100 tỷ đồng tổng giá trị tài trợ 
  • Chương trình Hỗ trợ tài chính đặc biệt 25 tỷ đồng dành cho đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19
  • Hơn 20.000 xe đạp, 700 hợp đồng bảo hiểm miễn phí
  • Xây mới 1 phòng học, hơn 7.100 suất học bổng, hơn 5.300 cặp phao, 1.000 bộ dụng cụ học tập, hơn 150 thiết bị điện tử (laptop, Ipad, máy tính bảng, điện thoại) v.v đã được trao tặng
  • Trồng mới 10 nghìn cây xanh trong chương trình Vì một hành tinh xanh
IV.    BÁO CÁO KIỂM TOÁN
 1. Kiểm toán độc lập
  • Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PwC Việt Nam”) đã kiểm toán các báo cáo tài chính của AIA Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. 
  • Trong báo cáo ngày 28/03/2022, PwC Việt Nam đã nêu ý kiến rằng, các báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021.
 2. Kiểm toán nội bộ
  • AIA Việt Nam thực hiện kiểm toán nội bộ nghiêm ngặt theo quy định và chuẩn mực của Tập đoàn AIA, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ các quy định về kiểm toán nội bộ theo pháp luật Việt Nam.
V.    TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
 1. Hội Đồng Thành Viên
  • Ông William Lisle: Chủ tịch
  • Ông Wayne David Besant: Thành viên
  • Ông Mitchell David New: Thành viên
  • Ông Mark Konyn: Thành viên
  • Ông Ian Samuel Lydall: Thành viên
 2. Người đại diện theo pháp luật
  • Ông Wayne David Besant: Tổng Giám đốc
 3. Kế Toán Trưởng:
  • Bà Nguyễn Ngọc Thiên Kim
VI.    BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
(Mẫu số 2 – CBTT, ban hành theo Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính)
Kỳ báo cáo: Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH