SP MIỄN THU PHÍ ĐẶC BIỆT

01/09/2019
 
Chương trình đảm bảo chấp thuận giúp Quý khách tham gia sản phẩm bổ sung MIỄN THU PHÍ ĐẶC BIỆT dễ dàng, đơn giản; KHÔNG CẦN cung cấp thông tin sức khỏe để AIA thẩm định.
Khi tham gia sản phẩm MIỄN THU PHÍ ĐẶC BIỆT, hợp đồng của Quý khách sẽ được miễn thu phí sản phẩm chính và các sản phẩm bổ sung đồng thời được hỗ trợ tài chính lên đến 200% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này khi sự kiện bảo hiểm xảy ra với Người được bảo hiểm.
I. THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH
Thời gian tham gia chương trình từ ngày 01/09/2019 đến hết ngày 30/11/2019.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
  • Bên mua bảo hiểm của hợp đồng có ngày đến hạn đóng phí từ 01/07/2019 đến 30/11/2019 được chọn lọc theo tiêu chí của AIA.
  • Địa chỉ liên hệ của Bên mua bảo hiểm tại 6 thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang, Cần Thơ.
  • Chỉ áp dụng với Khách hàng thuộc kênh đại lý truyền thống và kênh Exchange.
III. TƯ VẤN SẢN PHẨM
  • Bên mua bảo hiểm thỏa điều kiện tham gia chương trình sẽ được Đại lý thu phí của AIA tư vấn sản phẩm bổ sung MIỄN THU PHÍ ĐẶC BIỆT cùng với việc hỗ trợ đóng phí bảo hiểm đến hạn của hợp đồng.
  • Quý khách vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về sản phẩm MIỄN THU PHÍ ĐẶC BIỆT TẠI ĐÂY
IV. ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH
  • Để tham gia sản phẩm Miễn thu phí đặc biệt, Bên mua bảo hiểm cần đóng phí bảo hiểm đến hạn của hợp đồng.
  • Bên mua bảo hiểm ký xác nhận vào “Phiếu yêu cầu tham gia thêm sản phẩm bổ sung MIỄN THU PHÍ ĐẶC BIỆT theo chương trình đảm bảo chấp thuận” và đóng phí bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này.