ĐẶC QUYỀN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG HIỆN HỮU

18/07/2022
Kính gửi Quý Khách hàng,
Lời hứa thương hiệu AIA Việt Nam trên hành trình hỗ trợ người dân Sống khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn, AIA hân hạnh đồng hành hàng triệu người dân Việt không ngừng cung cấp các sản phẩm mới giúp tăng cường bảo vệ và gia tăng tài sản từ kết quả đầu tư dài hạn. Nhằm tri ân Khách hàng, chúng tôi trân trọng giới thiệu chương trình khuyến mại “ĐẶC QUYỀN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG HIỆN HỮU” với quà tặng hấp dẫn, nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Thời gian khuyến mại từ ngày 18/07/2022 đến hết ngày 31/08/2022 được chia làm 02 đợt như sau:
 • Đợt 1: thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 18/07/2022 đến ngày 31/07/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 18/07/2022 đến hết ngày 31/07/2022.
 • Đợt 2: thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 01/08/2022 đến ngày 31/08/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 31/08/2022.
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh truyền thống, kênh nest by AIA & kênh Exchange tại các tỉnh/thành phố thuộc địa bàn (phạm vi) khuyến mại. (Danh sách văn phòng tham gia chương trình khuyến mại được quy định tại Phụ lục đính kèm)
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng của Chương trình này là toàn bộ khách hàng hiện hữu của AIA Việt Nam, đã có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại AIA Việt Nam được phát hành trước ngày 30/06/2022 và đồng thời thõa mãn các điều kiện sau đây:
 • Khách hàng là bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và có thể kèm theo sản phẩm bảo hiểm bổ sung (không bắt buộc) được liệt kê tại Mục II trong thời gian khuyến mại của Chương trình; và
 • HĐBH được mua thông qua hệ thống văn phòng như nêu tại Mục II; và
 • Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính cùng với phí sản phẩm bổ sung và 10% phí tích lũy thêm (nếu có) được tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục V.a phải đạt từ 16.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng chẵn) trở lên. Riêng sản phẩm Bước Đến Tương Lai (ILP), phí tích lũy thêm sẽ áp dụng theo điều khoản của sản phẩm này; và
 • NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau của cùng 01 khách hàng sẽ không được cộng dồn để xét thưởng; và
 • Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại theo từng đợt như nêu tại Mục V.1.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
Khách hàng đáp ứng các điều kiện của Chương trình theo quy định tại Mục III được nhận phần quà là: 01 Máy do huyết áp Omron HEM-7121 trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. Thời gian khuyến mại từ ngày 18/07/2022 đến hết ngày 31/08/2022 được chia làm 02 đợt như sau:
  • Đợt 1: thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 18/07/2022 đến ngày 31/07/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 18/07/2022 đến hết ngày 31/07/2022.
  • Đợt 2: thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 01/08/2022 đến ngày 31/08/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 31/08/2022.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Không áp dụng khuyến mại cho các khách hàng có HSYCBH mới chuyển phí từ hợp đồng bảo hiểm hủy.
 3. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó đều thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận số phần quà tương ứng với số lượng HĐBH hợp lệ.
 4. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại theo từng đợt. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP của HĐBH sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng.
  • Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng. Khách hàng sẽ không được nhận quà tặng của Chương trình này nếu việc giảm NFYP dẫn đến Hợp đồng bảo hiểm không đủ điều kiện được quy định trên đây.
 5. Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn theo 02 đợt:
  • Đợt 1: công bố kết quả vào ngày 06/09/2022, AIA Việt Nam sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã chấp thuận bảo hiểm đến hết ngày 31/07/2022.
  • Đợt 2: công bố kết quả vào ngày 06/10/2022, AIA Việt Nam sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã chấp thuận bảo hiểm đến hết ngày 31/08/2022.
 6. Thời gian bắt đầu trao quà:
  • Đợt 1: từ ngày 13/09/2022.
  • Đợt 2: từ ngày 13/10/2022.
 7. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định của Chương trình, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 8. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 9. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.
 10. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 11. Trong trường hợp khách hàng đủ điều kiện tham gia Chương trình này và chương trình khuyến mại “AIA GẮN KẾT TƯƠNG LAI CÙNG BẠN” được AIA Việt Nam tổ chức từ ngày 18/7/2022 đến ngày 30/8/2022 thì sẽ được lựa chọn nhận quà tặng của một trong hai chương trình này, không được nhận quà tặng của hai chương trình này cùng lúc.
 12. Nếu vì ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777
PHỤ LỤC
Danh sách văn phòng triển khai Chương trình khuyến mại