Chương trình Du Lịch An Tâm

Khi gặp tai nạn và phải nhập viện để điều trị nội trú hoặc không may tử vong do Tai nạn, bạn và người thân của bạn sẽ đối mặt với nhiều nỗi lo về cả tài chính và tinh thần.
Với mong muốn mang đến người dân Việt Nam có cuộc sống Lâu hơn, Khỏe hơn, Hạnh phúc hơn, AIA Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Chương trình “Du Lịch An Tâm”.
I - ĐỊA BÀN ÁP DỤNG:
 • Toàn lãnh thổ Việt Nam.
II - ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH (“NGƯỜI THAM GIA”):  
 • Công dân có quốc tịch Việt Nam, từ 18 đến 50 tuổi, đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
  • Đang cư trú tại Việt Nam tại thời điểm đăng ký tham gia Chương trình; và
  • Không bị Tai nạn hoặc đang điều trị Tai nạn tại thời điểm đăng ký tham gia Chương trình; và
  • Chưa từng đăng ký tham gia Chương trình “Vạn Sự Vô Lo” và “AIA sẻ chia cùng cộng đồng” của AIA Việt Nam.
 • Một Người tham gia được đăng ký tham gia Chương trình 01 (một) lần trong thời hạn đăng ký trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện.
III - THỜI HẠN ĐĂNG KÝ VÀ HIỆU LỰC CỦA KHOẢN HỖ TRỢ:
 • Việc đăng ký tham gia Chương trình bắt đầu từ ngày 03/07/2022 đến hết ngày 03/10/2022. 
 • 90 ngày, kể từ ngày Người tham gia đăng ký tham gia Chương trình thành công.
 • Thời điểm đăng ký thành công được ghi trên giấy chứng nhận tham gia Chương trình phát hành bởi AIA Việt Nam (“Giấy chứng nhận”).
IV - HỖ TRỢ TÀI CHÍNH:
 • Hỗ trợ một khoản tiền trị giá 300.000 đồng/ngày nằm viện khi Người tham gia bị Tai nạn và phải nhập viện Điều trị nội trú tại một Cơ sở y tế theo chỉ định của Bác sĩ.
 • Hỗ trợ một khoản tiền trị giá 100.000.000 đồng khi Người tham gia bị tử vong do Tai nạn.