KHUYẾN MẠI KHÁCH HÀNG THAM GIA BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY

17/02/2023
Kính gửi Quý Khách hàng,
AIA Việt Nam chính thức ra mắt Bảo Hiểm “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality”. Sản phẩm đầu tiên và duy nhất trên thị trường tích hợp chương trình Sống Khỏe với mong muốn giúp khách hàng gia tăng chất lượng cuộc sống và tăng tuổi thọ trung bình thêm 10 năm với tối ưu giá trị bảo vệ và giá trị tích lũy tiết kiệm.
Với “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality”, chúng ta tin rằng AIA Việt Nam thêm một lần nữa thực hiện cam kết của mình đối với khách hàng và giúp nhiều người Việt “Bùng Nội Lực” để hướng tới cuộc Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.
Song hành cùng sản phẩm này AIA Việt Nam gởi đến khách hàng chương trình khuyến mại nhằm giới thiệu sản phẩm mới đến khách hàng với nội dung như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Thời gian khuyến mại từ ngày 17/02/2023 đến ngày 28/02/2023, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 17/02/2023 đến ngày 28/02/2023 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 17/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023..
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Sản phẩm bảo hiểm “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality” (UL Vitality) và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống Văn Phòng eXchange của AIA Việt Nam, hệ thống văn phòng Nest by AIA và hệ thống đại lý truyền thống của AIA Việt Nam thuộc các văn phòng theo danh sách sau:
STT
Mã số
 văn phòng
Tên văn phòng
 
STT
Mã số
 văn phòng
Tên văn phòng
1
BB11
GA - HA NOI
 
10
AA23
GA - HCM 15
2
BB23
GA - HA NOI 12
 
11
AA24
GA - HCM 17
3
BB12
GA - HA NOI 2
 
12
AA25
GA - HCM 19
4
BB14
GA - HA NOI 4
 
13
AA14
GA - HCM 3
5
BB15
GA - HA NOI 5
 
14
AA15
GA - HCM 5
6
BB16
GA - HA NOI 6
 
15
AA17
GA - HCM 6
7
BB20
GA - HA NOI 8
 
16
AA18
GA - HCM 8
8
BB19
GA - HA NOI 9
 
17
AA16
GA - HCM 9
9
AA28
GA - HCM 12
 
18
AA01
HCM 16
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Bao gồm các cá nhân và tổ chức mua hợp đồng bảo hiểm bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và có thể kèm theo sản phẩm bảo hiểm bổ sung (không bắt buộc) được quy định tại mục 5 trên đây và đáp ứng đồng thời các điều kiện sau.
 1. Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality” của AIA Việt Nam quy định tại Mục II. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung kèm theo; và
 2. Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua các kênh phân phối quy định tại mục II; và
 3.  Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy) tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục I phải đạt từ 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn) trở lên; và.
 4. Ngày khách hàng nộp Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại Mục I; và
 5. Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của HĐBH.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
Dựa trên các hợp đồng "Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality" mới từ 18 triệu đồng NFYP nộp SỚM NHẤT và duyệt trong thời gian thi đua
SỐ LƯỢNG
GIẢI THƯỞNG
199 Hợp Đồng NỘP SỚM NHẤT
01 Phiếu quà tặng Urbox trị giá 500.000 / hợp đồng
***Lưu ý:
 • Trường hợp hợp đồng nộp vào cùng ngày thì kết quả sẽ tính cho ưu tiên cho hợp đồng có số hợp đồng nhỏ hơn.
 • AIA Việt Nam sẽ trao thưởng bằng hiện vật, không được quy đổi thành tiền mặt. Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm AIA Việt Nam trao thưởng.
 • Khách hàng có thể nhận được nhiều quà tặng trong chương trình này.
V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. NFYP được hiểu là bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy), thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm ("HĐBH") đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục III Thông báo khuyến mại này (“HĐBH hợp lệ”). Không cộng dồn NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau trong thời gian khuyến mại.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Chương trình không áp dụng khuyến mại cho các trường hợp chuyển phí từ HĐBH hủy.
 3. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP của HĐBH sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 4. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận quà tặng tương ứng với số lượng HĐBH đạt thưởng.
 5. Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn vào ngày 24/03/2023 và thời gian trao quà bắt đầu từ ngày 29/03/2023:
 6. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định của Chương trình, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 7. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho AIA Việt Nam tại thời điểm nộp HSYCBH. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 8. Việc sử dụng Phiếu quà tặng Urbox sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công ty Cổ phần Tiếp Thị Số Tô Quà
 9. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.
 10. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 11. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777